Denník N

Ekvivalentné úpravy rovníc na Luníku IX

Obedy v škole spolu so svojim kolegom z Teach for Slovakia Reném často trávime v spoločnosti našich žiakov. Je to príležitosť ako s nimi upevňovať vzťahy a lepšie porozumieť ich svetu. Raz nám jeden z nich, volajme ho Juraj, hovoril ako chodieval k Saleziánom, ktorí pôsobia na Luníku IX. Juraj aj po rokoch spomínal na to, ako boli s pánom farárom v inej časti Košíc a pomáhali na stavbe. René sa Juraja spýtal, či za to dostali nejakú odmenu, odpovedal, že nie, že to bol pre nich príjemný výlet.

Na matematike s deviatakmi aktuálne preberám tematický celok rovníc. Po absolvovaní dvoch predchádzajúcich tematických celkov mám pocit, že aj keď moji žiaci majú v priemere naakumulované významné deficity v rôznych oblastiach matematiky, môžem s nimi preberať deviatacké učivo podľa štandardných osnov. Musím s nimi však niektoré príklady viac precvičovať a niekedy vhodne upraviť, aby som ich napríklad netrápil zložitými aritmetickými výpočtami bez použitia kalkulačky, keďže tieto operácie nemajú dobre zautomatizované.

Trochu som však zneistel, keď po hodine, kedy sme už druhý krát preberali ekvivalentné úpravy rovníc sa aj moji najaktívnejší žiaci tvárili veľmi zmätene, takže som už ku koncu hodiny strácal trpezlivosť, keď som sa im učivo snažil vysvetliť. Idea, že by akurát rovnice boli tou kritickou témou, ktorú sa deti na Luníku IX nedokážu naučiť, sa mi však našťastie zdala natoľko absurdná, že som si povedal, že chyba asi skôr bude v elemente medzi tabuľou a lavicami.

Do prípravy na ďalšiu hodinu som preto investoval ešte viac času a energie. Do pracovného listu som pozorne vybral vhodné príklady s odstupňovanou náročnosťou presne tak, ako nás to v Teach for Slovakia učili v rámci intenzívnej letnej prípravy. Príklady som na papieri rozložil tak, aby mali žiaci dostatok priestoru písať svoje riešenia, ale zároveň aby som zachoval kompaktný formát A5. Dal som ich tam trochu menej ako predtým, keďže menej je niekedy viac. Dal som si pozor aj na to, aby bola tabuľa pred hodinou dobre zotretá a zároveň suchá, lebo do dnešných dní si spomínam na frustráciu zo základnej školy, keď som musel lúštiť, čo je kriedou napísané na zle zotretej alebo mokrej tabuli.

Výsledok výrazne prekonal moje očakávania. V rámci jednej hodiny som so žiakmi stihol precvičiť príklady na pripočítanie, odčítanie, vynásobenie aj vydelenie obidvoch strán rovnice. Magická symetria ekvivalentných úprav si postupne získala pozornosť všetkých žiakov v triede, aj zvyčajne menej aktívni z nich sa sami pýtali, aby mohli ísť niečo vypočítať na tabuľu a získať bonusové body za aktivitu. Napriek tomu, že bol piatok a jeden žiak sa mi už pred hodinou sťažoval, že nevládze, sme pracovali celú hodinu.

Na konci hodiny mi Juraj povedal, že sa mu hodina veľmi páčila. Zrazu som si uvedomil, že každodennú skúsenosť detí z Luníka IX môže spríjemniť nielen obyčajný výlet do inej časti Košíc, ale dokonca aj ekvivalentné úpravy rovníc.

Teraz najčítanejšie

Rado Chalupka

Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti mimo Slovenska som sa cez program Teach for Slovakia rozhodol dva roky učiť na základnej škole, aby som vrátil všetko dobré, čo som od života dostal. Od septembra 2019 učím matematiku a informatiku na Luníku IX.