Denník N

Rozhovor s predstaviteľmi Maďarskej platformy PS/Spolu

Stretnutie Maďarskej platformy PS/Spolu v Kolárove (september 2019)
Stretnutie Maďarskej platformy PS/Spolu v Kolárove (september 2019)

Tibor Forró z Kolárova a Claudia Illés z Komárna mi porozprávali o Maďarskej platforme PS/Spolu, ich pohľade na politiku pre menšiny a problémoch južných regiónov Slovenska.

Sziasztok Claudia a Tibor. Nem beszélek magyarul, takže sa porozprávame po slovensky :)

Som rád, že ste si našli čas na spoločný rozhovor. Obaja ste predstavitelia Maďarskej platformy PS/Spolu (Progresívneho Slovenska a Spolu – občianskej demokracie), ktorá chce v najbližších parlamentných voľbách zabojovať o hlasy našich spoluobčanov z južných okresov. V rámci hnutia Progresívne Slovensko vznikli viaceré platformy, ktoré majú slúžiť ako priestor pre odbornú diskusiu a v auguste tohto roku sa k nim pridala aj Maďarská platforma, ku ktorej sa neskôr pridali aj kolegovia zo Spolu – občianskej demokracie.

Skúste sa v skratke predstaviť. Kto ste a čomu sa venujete?

Tibor Forró: Som rodený Kolárovčan, Gútai. Podnikám v IT sektore, zaoberáme sa s repasovaním výpočtovej techniky, nákupom a predajom. Ja mám na starosti CRM (Customer Relationship Management) partnerov po celej Európe, nakupujem zo západných krajín použité zariadenia, ktoré následne v Kolárove repasujeme a predávame vo viacerých krajinách. Popritom som už vyše osem rokov poslancom zastupiteľstva mesta Kolárovo, pôsobím v rôznych komisiách a radách v komunálnej politike. Projekt Maďarskej platformy sme sformulovali niekedy ešte v lete. Následne ako sa rozbehli aktivity PS/Spolu sme založili 26. augusta v Komárne Maďarskú platformu PS. Na septembrovej schôdzi platformy v Dunajskej Strede som bol zvolený za predsedu a začali sme operatívne pracovať.

Claudia Illés: Žijem v Komárne a som typická lokálpatriotka. Som obchodná manažérka v miestnej projektovej kancelárii. Strednú školu som ukončila v Budapešti, ďalej som študovala v Bratislave na City University of Seattle, kde som získala magisterský titul v odbore podnikového a znalostného manažmentu. Hovorím slovensky aj maďarsky na úrovni materinského jazyka, čo bolo pre mňa vždy výhodou. Namiesto etnického rozlišovania a asimilácie verím v spoluprácu, vzájomnú podporu a dopĺňanie sa. Keďže aj mňa scelili tieto dve kultúry, jazyky a národnosti, pokladám sa súčasne za Maďarku, Slovenku, Európanku, a preto som sa rozhodla konať. Dnes už som predsedníčka miestnej bunky PS v Komárne, podpredsedníčka Maďarskej platformy a spoluzakladateľka občianskeho združenia Za vedomé Komárno.

Prečo ste sa pridali práve k Progresívnemu Slovensku?

Tibor: Progresivizmus znamená to isté po maďarsky čo po slovensky. Vnímam tak isto zlyhania starej politiky maďarských politikov v regionálnej a komunálnej politike, ako aj na celoštátnej úrovni v parlamente. Prvýkrát v dejinách krajiny sa smerom k nám otvorila slovenská strana, a to tak, že sme sa nemuseli vzájomne presviedčať kto, prečo a ako. Skrátka, tak isto vidíme potrebu na zmenu a zhodujeme sa v základných hodnotách. Bola to dilema pre mňa osobne, lebo predtým som nebol členom žiadnej politickej strany, aj keď mňa angažovali do politiky rôzne maďarskej strany. No práve v rozdieloch etnického politizovania a myšlienkach Progresívneho Slovenska o budovaní modernej krajiny som našiel odpoveď prečo sa pridať: potrebujeme čím skôr dať krajinu na správne koľaje, egá dať bokom a spoločne začať nutné reformy, ktoré relatívne rýchlo prinášajú reálne zlepšenia.

Claudia: Do politiky som sa rozhodla vstúpiť kvôli zmene. O zmenu som sa však začala usilovať na regionálnej úrovni už skôr, keď sme založili občianske združenie zaoberajúce sa environmentálnymi záležitosťami. V koalícii PS/Spolu pociťujem dostatočnú silu a podporu, aby som mohla v týchto aktivitách efektívne pokračovať.

Aké ciele má Maďarská platforma?

Tibor: Hlavným cieľom je zmena vo vnímaní politiky a riadenia krajiny nezávisle na tom, ktorej národnosti sme. Veď všetci žijeme v jednej krajine spoločne. Tvrdenie, že stará politika zlyhala platí aj pre etnických politikov maďarskej národnosti. Stačí si pozrieť, čo sa dialo na južnom Slovensku za posledné dva-tri mesiace medzi maďarskými subjektami politickej scény. Súhlasíme s hodnotami PS/Spolu a chceme začať s rozvojom južného Slovenska. Samozrejme, pre nás je mimoriadne dôležitá menšinová politika a oblasti školstva, dvojjazyčnosti či dvojitého občianstva, na ktoré ale máme konkrétne návrhy už vo volebnom programe Bod zlomu, ale v prvom rade sme mediátorom medzi Slovákom a Maďarom, t.j. zabezpečujeme, aby sme sa navzájom rozumeli, a na to je dôležitá dvojjazyčnosť, a to oboma smermi.

Koľko máte členov?

Tibor: Maďarská platforma je špeciálny prípad združenia priaznivcov. Od počiatkov máme aktívnych 20 zakladajúcich členov. V súčasnosti sa k nám pridávajú členovia z PS aj zo Spolu od Košíc až po Bratislavu. Na nasledujúcej schôdzi budú schválení noví členovia Maďarskej platformy, tak už budeme mať niečo cez 50 členov.

Do akých aktivít ste sa už zapojili?

Tibor: Naši členovia sa zapájajú do rôznych koaličných podujatí ako je napríklad “Staré za nové” či už kontaktné kampane. Taktiež sme prítomní aj na predstaveniach volebného programu a odpovedáme na otázky týkajúce sa regionálneho rozvoja či národnostnej politiky. Naposledy s poslancom Európskeho parlamentu p. Šimečkom sme v Rožňave predstavili časť programu a našu platformu. Samozrejme, podielame sa na mienkotvorbe maďarských občanov na sociálnych sieťach, aby nás spoznali a rozumeli, čo chceme povedať a dosiahnuť. Reprezentujeme plány koalície na verejných fórach pre menšinové veci, ako naposledy v Šamoríne pri okrúhlom stole Fórum inštitúcie, kde sme diskutovali s reprezentantmi strán MOST-HÍD, SMK a Spolupatričnosti. 7. novembra prebehlo predstavenie kandidátov do NR SR z Maďarskej platformy spolu s predstavením volebného programu Bodu zlomu po maďarsky v Komárne. Podobná akcia ešte na Slovensku nebola. Lídrovi a gestorom mohli ľudia klásť otázky po maďarsky a všetky odpovede boli tiež po maďarsky.

Aké aktivity plánujete?

Tibor: Vo veľkej miere sledujeme koaličnú stratégiu, budeme riešiť kontaktné kampane na uliciach, door to door kampaň, verejné diskusie s občanmi a zúčastníme sa na predstaveniach volebného programu. Samozrejme, všetko riešime dvojjazyčne a chceme ukázať ľuďom a presvedčiť sklamaných občanov, že sme relevantnou voľbou. Zúčastníme sa na besede maďarských strán a združení 8. decembra, ktorú organizuje “Magyarok kerekasztala”. 

Ako by mala vyzerať menšinová politika v Slovenskej republike?

Tibor: V prvom rade naozaj treba brať každého občana krajiny rovnocenne a tak isto pristupovať k rôznym menšinám, aby Slovensko bolo krajinou pre každého kto tu žije. Ako už máme v programe podchytené, treba zvážiť percentuálne podiely menšín podľa regiónov a podporiť rozvoj ich kultúry a zachovanie tradícií primerane. Musíme sprístupniť verejné informácie na zmiešaných územiach minimálne dvojjazyčne, však ani v európskych inštitúciách nerobí problém preklad do 28 jazykov, a tak isto je potrebné venovať viac pozornosti dvojjazyčnosti na úradoch.

Aké sú najpálčivejšie problémy južných regiónov?

Tibor: Zásadným problémom je zanedbaná infraštruktúra, nemáme rýchlostné cesty či diaľnice. Nenormálny stav, že zo Šamorína do Košíc sa dostaneme cez Liptovský Mikuláš a Prešov. Na druhej strane, stredné a východné časti trápi nezamestnanosť, nízke príjmy a neadekvátny sociálny systém či starostlivosť o dôchodcov. Samozrejme, ďalšie vážne nedostatky pociťujeme aj v zdravotníctve či komunálnej politike, ale to je niečo podobné čo trápi celú krajinu, len tu je to po maďarsky. 

Ako by ste tieto problémy riešili?

Tibor: Prvotne musíme podporiť rozvoj infraštruktúry a určiť priority pre VÚC v tomto smere na južnom Slovensku, aby sme v dohľadnej dobe mali rýchle a kvalitné prepojenia aspoň okresných miest. Tu je napríklad problém Komárna: most smerom na Nové Zámky a Nitru je v nebezpečnom stave a je v kompetencií Slovenskej správy ciest, kde nemajú ani plán na to, ako a kedy bude použiteľný v plnom rozsahu. Do roka bude odovzdaný nový hraničný most medzi Komárnom a Komáromom, ale bez konceptu na rýchle usmernenie dopravy od cesty 63 na Bratislavu či cez mesto Komárno, čo je kompetencia Ministerstva dopravy. 

S niektorými južnými okresmi je spojená aj vyššia nezamestnanosť. Akými krokmi by ste ju zvýšili?

Tibor: Je to zložitá problematika, keďže každý región má svoje špecifiká. V Gemeri napríklad chceme pomôcť s prehodnotením konceptu verejnoprospešných prác.

Claudia: Myslím si, že náš volebný program Bod zlomu, má na túto problematiku dostatočné riešenia, a teší ma, že ako členovia Maďarskej platformy budeme priamymi účastníkmi jednotlivých zmien a krokov v našom regióne. 

V južných okresoch žije aj množstvo maďarsky hovoriacich Rómov, ktorí žijú v náročných podmienkach a ťažko sa im hľadá práca. Ako by ste túto situáciu zlepšili?

Tibor: Spoluobčanov rómskych komunít máme po celej republike, ale najproblematickejšia je situácia práve na strednom a východnom Slovensku. Rómovia na juhu sú špeciálnym prípadom, lebo sa hlásia k maďarskej národnosti, a to aj kvôli vyššej podpore školstva cez fondy z Maďarska. Podľa mňa túto problematiku musíme vnímať a riešiť komplexne od školstva, cez integráciu do spoločenského nažívania, až po ponuku práce a zmenu sociálneho systému. 

Historicky majú k sebe Maďari a Slováci veľmi blízko. Maďarsko je našim susedom, obchodným partnerom a sme súčasťou viacerých medzinárodných organizácií. Ako si predstavujete našu spoluprácu v budúcnosti?

Tibor: Sme súčasťou európskej komunity, Európskej únie. Našim cieľom musí byť rozumná a prosperujúca spolupráca susedných krajín. Preto si osobne myslím, že mimoriadne dôležitým aspektom spolupráce bude komunikácia. Európska únia podporuje cezhraničné projekty a Maďarsko podporuje maďarské materské a základné školy na Slovensku, a to tak aj musí ostať v budúcnosti. 

S Maďarskom nás spájajú spoločné miesta, z ktorých môžu obe krajiny ťažiť, ale vyžiada si to investície a propagáciu. Medzi ne patrí vinárska oblasť Tokaj, historické mesto Komárno so svojim opevnením a pevnosťou, ale aj oba brehy Dunaja v Ostrihome a Štúrove. Ako si predstavujete rozvoj týchto miest a atrakcií?

Tibor: Podobne vzácnych lokalít by som ešte vedel ďalej menovať, ale dôležité je, aby sme si uvedomili hodnoty a príležitosti týchto miest. Aj v tomto segmente máme vážne nedostatky, jednotlivé územia sú stále s nevysporiadanými pozemkami, patria obciam bez financií a prostriedkov na ich rozvoj a VÚC nemajú dostatočné kompetencie ani financie na rozvoj cestovného ruchu. Napokon si myslím, že ideme na to bez komplexného plánu. OOCR (oblastné organizácie cestovného ruchu) a fondy od VÚC sú síce potrebné, ale ja by som skôr privítal komplexný marketingový manažment cestovného ruchu a podporu agroturistiky južného Slovenska. 

Ste z Kolárova a Komárna. Čo chýba vo vašich mestách? Ako by si ich zveľadil?

Tibor: V Kolárove musíme súrne vyriešiť kanalizačný systém a čistiareň odpadových vôd, aby nám neočistená odpadová voda ďalej už netiekla do Váhu. Riešením je rekonštrukcia a budovanie kanalizačného systému pod celým mestom a výstavba dávno naplánovanej čistiarne odpadových vôd či biofermentora. Potom tu máme starú mestskú športovú halu, ale asi by bolo výhodnejšie postaviť novú, než vymenovávať jeho nedostatky. Rozšírenie verejného osvetlenia, či vytvorenie komplexného programu odpadového hospodárstva by bolo tiež potrebné. Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som ti vedel do rána pokračovať s návrhmi, ale najskôr by bolo vhodné pristupovať ku komunálnej sfére a vôbec riadenia mesta inak, ale k tomu musíme vyčkať do ďalších volieb.

Claudia: V Komárne riešime momentálne pálčivý problém Vážskeho mostu, ktorý je v dezolátnom stave a momentálne je v obmedzenej prevádzke, ktorá spôsobuje denné dopravné kolapsy a znepríjemňuje život ľuďom, ktorí do Komárna dochádzajú z ťahu Nové Zámky – Nitra. Okrem toho sa so svojím občianskym združením snažím v našom meste riešiť veci týkajúce sa životného prostredia, udržateľnosti, rôznymi projektami motivujeme ľudí k skrášľovaniu a čisteniu svojho prostredia a snažíme sa zvyšovať environmentálne povedomie občanov.

Čo hovoríte na avizovanú a neskôr prerušenú spoluprácu medzi Mostom a SMK?

Tibor: Ja som Maďarom a sledujem dianie na tejto scéne, ale vážne ti hovorím, že už mi je kompletne nejasné kto s kým je alebo s ktorou jednotou ide na aký zoznam. Po rozchode Bugára a SMK sme mohli odsledovať vzájomnú nenávisť a snahu o deštrukciu medzi nimi, čo trvá už desať rokov. Už dvakrát sa po voľbách udialo, že prebehli obrazné vnútorné reorganizácie v oboch stranách. Teraz sa narodili “deti” SMK a MOSTu, ktorí sami nevedia, kto je dôveryhodnejším Maďarom. Je mi jasné, že ich jediným cieľom je získanie parlamentných mandátov a štátneho príspevku pre stranu, ale tu končia ich snahy a hneď budú voľby. 

V čom ste v Maďarskej platforme PS/Spolu lepší ako predstavitelia týchto strán a prečo by mali ľudia voliť práve vás?

Tibor: Ja vnímam celú situáciu inak. Potrebujeme progresívne riešenia a to čím skôr. Netvrdím, že som lepší. Ponúkam alternatívu pre tých, ktorí sú pripravení na zmenu. Etnická politika Maďarov na Slovensku bola od roku 1992 vedená prostredníctvom troch maďarských strán cez jednotné SMK až do roku 2019, kde tu máme až päť voliteľných maďarských strán. Toto nie je podľa mňa správna cesta. Snažím sa poukázať na to, že PS/Spolu s Maďarskou platformou je naozaj najlepšou voľbou pre rozvoj krajiny a verím, že sa nám podarí osloviť a presvedčiť väčšinu Maďarov, aby si vo februári vybrali práve našu kandidátku. Ako predseda platformy vždy kladiem veľký dôraz na vzájomnú spoluprácu a komunikáciu medzi Maďarom a Slovákom, a to na každej úrovni od ulíc až po štátnu správu.

Claudia: Ja osobne vnímam tento projekt ako zlomový v spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku, ako aj pre reálny rozvoj južných regiónov krajiny. Maďarská platforma je relevantnou voľbou občanov, ktorí stratili dôveru v etnickej politike maďarských strán na Slovensku, chcú pociťovať reálne zlepšenia v sociálnej sfére, zdravotníctve či regionálnej politike a hlavne dajú šancu na zmenu v riadení regiónov a celej krajiny. Som zástancom týchto priorít a pracujeme na tom, aby hlas južných občanov bolo počuť v parlamente a samozrejme aby ich potrebám rozumel každý.

Ďakujem vám za rozhovor. Köszi :)

Tibor Forró – predseda Maďarskej platformy PS/Spolu
Claudia Illés – podpredsedníčka Maďarskej platformy PS/Spolu

web PS/Spolu

web PS/Spolu v maďarčine

program Bod zlomu

program Bod zlomu v maďarčine

https://www.facebook.com/olejvladimir/

Teraz najčítanejšie