Denník N

Dosť, ďalej už nečakáme. Zmenu môžeme priniesť aj my

Foto: Lukáš Zachar
Foto: Lukáš Zachar

Adam Šimončič už na strednej škole sledoval politiku a zaujímal sa o veci verejné. Jeho záujem vyústil do štúdia medzinárodných vzťahov, diplomacie a neskôr politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Frustrovalo ho, v akom stave je náš štát a s akou apatiou sa k tomu stavia naša spoločnosť. Uvažoval, že odíde za otcom a bratom do zahraničia, ale silná skúsenosť z organizácie protestov Za slušné Slovensko ho presvedčila, že musí ostať. Priestor na pomoc krajine a zároveň vlastný rozvoj našiel v programe Teach for Slovakia.

“Odísť do zahraničia mi pripadalo ako relatívne jednoduchá cesta z marazmu v ktorom sa Slovensko nachádza. Na druhú stranu som však cítil, že Slovensko má stále nádej. Odchodom každého človeka, ktorý verí v pozitívnu zmenu, sa šanca na ňu znižuje.”

Adam je presvedčený, že zmenu môžeme priniesť len my, bežní ľudia.  Do Teach for Slovakia sa prihlásil, pretože verí, že vzdelávanie mladých ľudí je jediná reálna cesta k dlhodobej zmene.

“Toto som pochopil počas organizovania protestov Za slušné Slovensko. Séria protestov môže spoločnosťou pohnúť, ale iba na krátku dobu. Avšak, ak sa chceme naozaj posúvať dlhodobo ďalej, musíme začať pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. Inak budeme musieť protestovať každých pár rokov.

Výchovu k občianstvu treba pestovať v ľuďoch od malička

Adam v súčasnosti pôsobí na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v bratislavskej Petržalke. Učí hlavne informatiku, ale aj občiansku náuku, etiku, spoločenskú komunikáciu a právnu náuku. Študenti, ktorých učí, sú veľmi rôznorodí, veľa z nich je neskutočne šikovných, no pochádzajú častokrát z komplikovaných rodinných pomerov, s čím sa ťažko vyrovnávajú.

Foto: Národný tréning Teach for Slovakia

Už počas prvých mesiacov pôsobenia na škole prišiel na to, že naše školstvo potrebuje súrne zmenu.

“Myslím si, že súčasné školstvo nepripravuje mladých ľudí na realitu, ktorá ich po škole čaká. Stále príliš veľa memorujeme namiesto toho, aby sme v študentoch pestovali kreativitu a komunikačné zručnosti. Myslím si, že svet budúcnosti bude postavený na neustálych zmenách a my potrebujeme naučiť mladých ľudí, ako sa tomuto rýchlo meniacemu sa svetu prispôsobovať.”

Adam vníma program Teach for Slovakia ako fungujúcu školu s dobre nastaveným študijným plánom, ktorý ponúka vedomosti, rozvíja mäkké zručnosti a dôsledne pripravuje na to, čo bude po programe.

“Program Teach for Slovakia je pre mňa ako inovatívna škola, a každý tréning či workshop ako jedna vyučovacia hodina v nej. Každá hodina v programe mi ukazuje, že som schopný robiť veci, o ktorých som ani netušil.”

Áno, ja to dokážem

Adam vďaka programu spoznal viacerých ľudí z komunity, ktorým na tejto krajine záleží a aktivizmu sa venujú. V budúcnosti mu tieto kontakty môžu pomôcť s nájdením práce, ktorá ho bude zmysluplná a bude Adama napĺňať.

Zároveň mu Teach ukázal, že dokáže veci, o ktorých by inak pochyboval. Jeho nastavenie mysle sa zmenilo z možno to zvládnem na áno, ja to dokážem. Tento prístup mu pomôže práve v ceste občianskeho aktivizmu, ktorým sa plánuje uberať.

“Od nástupu do programu sa môj pohľad na svet a na samého seba radikálne zmenil a predpokladám, že sa ešte meniť bude. Pravdepodobne sa však budem chcieť venovať mládeži a konkrétne výchove k aktívnemu občianstvu. Verím, že takto budem vedieť pomôcť našej krajine.”

Adam Šimončič patrí medzi odvážnych mladých ľudí z kohorty 2019, ktorí vstúpili do komunity Teach for Slovakia. Počas prvých troch mesiacov Adam absolvoval šesťtýždňový intenzívny tréning zameraný aj na osobný rozvoj a získavanie soft skills ako sú komunikačné zručnosti, tímová práca či kreatívne riešenie problémov. V rámci programu má osobného mentora, ktorý je pre neho dostupný kedykoľvek, a vedie ho po profesnej aj osobnej stránke. Zároveň má k dispozícii kouča a komunitu, ktorú tvorí už takmer stovka ambasádorov pôsobiacich v rôznych oblastiach od médii, cez neziskové organizácie, biznis až po štátnu správu.

V Teach for Slovakia spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti. Budujeme komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Do nášho programu sa zapojilo už 80 ľudí. Naši absolventi pracujú na ministerstve školstva, v samospráve, biznise, školstve a viacerí založili aj vlastné iniciatívy a organizácie. Z rôznych pozícií pracujeme spoločne na tom, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Druhý deadline na podanie prihlášky do ďalšieho ročníka programu je 17. decembra. Nezmeškaj svoju príležitosť posunúť seba a inšpirovať ďalších.

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.