Denník N

DNA národa

Je na nás podľa akého hodnotového DNA bude slovenský ethnos rozpoznateľný.  Ako biblický kresťan viem, že bilbordové slogany typu „za Boha a národ“ , ktoré sú stavané na biologickom alebo neetickom príncípe neobstoja.  Boh nie je jednoducho na ich strane, čo Biblia jasne dokazuje. Skĺbiť rasizmus, fašizmus, nacionalizmus s kresťanstvom je nemožné. Lebo ich hodnotový svet je oxymoron. 

Pred nami sú ďalšie voľby, a to mimo iného znamená, že sa objavia skupiny hrajúce či už na bilbordoch alebo v inej forme predvolebného zápasu na strunu národného cítenia. Preto som sa dnes rozhodol pouvažovať o tom, čo charakterizuje národ  a overiť si naše vlastné chápanie v troch kategóriách, o ktorých som presvedčení, že dve z nich sú subjektívne a tretia je objektívna. Vo volebnom zápase sa žiaľ budú hlavne používať tie prvé dve.

Prvá kategória je biologická, rasová. Identifikovať národ na základe tejto katégorie v kontexte strednej Európy je nezmysel. Andrej Bán vo svojej poslednej a výbornej knihe o Balkáne Trochu oheň, trochu voda má rozhovor so Svetlanou Brozovou, vnučkou Josipa Broza Tita, ktorá o sebe hovorí: „Nebudete mi veriť, ale mám v krvi šesť uznávaných etnických skupín, ktoré nie sú v súlade s hranicami republík. Iba dve sú z bývalej Juhoslávie – z Chorvátska a Slovinska. Štyri „prímesi“ majú korene od Európy cez Ural až po Ďaleký východ.“

V kontexte strednej Európy sa jednoducho o biologickom identifikátore národa hovoriť nedá. Pred dvoma rokmi som si na švajčiarskom renomovanom inštitúte Igenea dal urobiť genetickú genealógiu. Považoval som to za najjednoduchší spôsob, ako zistiť nejaké indície odkiaľ pochádzam, keďže rodinné kroniky u nás nevedieme. Stálo ma to nemálo peňazí a času, no napriek tomu, že som sa narodil v Trnave, v biologickej línii otca som čistý Nemec. Neviem ako je to možné, no mám na to papier. Mám biologických príbuzných po celom svete vrátane Argentíny. Moja manželka, ktorá pochádza zo Spiša, je zo štvrtiny Poľka, zo štvrtiny spišská Nemka, z ďalšej má pôvod na Kaukaze.  Predpokladám, že ak by si väčšina Slovákov dala urobiť podobný rozbor DNA ako Svetlana Brozová alebo ja, tak by zistili niečo podobné.  Ak Marián Kotleba a jeho nasledovníci tvrdia, že sú etnickí Slováci na základe biologického identifikátora, rád im poskytnem adresu inštitútu vo Švajčiarsku, aby nám mohli ukázať svoj certifikát genetickej príslušnosti. Napríklad aj tí, čo operujú našou blízkosťou k ruskému národu, by z genetického hľadiska boli prekvapení biologickou blízkosťou Rusov s Nemcami a Anglosasmi, ktorá vychádza zo spoločného zdroja migrácie nordických skupín, ktorá sa rozdelila na západ a východ a postupom migrácie sa zmiešavala s etnickými skupinami, ktoré stretávala na ceste ako boli Kelti alebo Slovania. Z tohto hľadiska, máme skôr bližšie k Ukrajincom ako k Rusom. A takto by sme mohli prejsť biologické identifikátori všetkých skupín v strednej Európe a  nenašli by sme ani jednu jedinečnú a geneticky jednoznačne ohraničenú.  Preto ani v predvolebnom boji používať biologický a rasový identifikátor je blud a zavádzanie. Dajme si pozor na všetkých, ktorí sa ku tomuto hlásia a vyzývajme ich, aby predložili svoje genetické certifikáty, niektoré dokonca by stálo za to sponzorovať.  To je najlepší spôsob ako bojovať s týmto bludom a moderná veda nám ho umožňuje ľahko vyvrátiť. Historická pamäť nás tiež učí, že tento typ národnej identifikácie väčšinou používajú krikľúni, bojac sa vlastnej skutočnej identity.

Druhá kategória, s ktorou sa subjektívne hraje na city, ja kategória jazyková. Milujem slovenčinu, čítať po slovensky, vychutnávam si nárečovú pestrosť našich rôznych končín, archaické formy starších literárnych diel. Môj preferovaný preklad Biblie do slovenčiny je od profesora Roháčka, ktorý obsahuje nuansy pôvodnej slovenčiny, ktorá sa už bežne ani nepoužíva. Ale opäť,  ak chceme použiť jazyk v kontexte strednej Európy ako národný identifikátor, tak etymologicky zlyháme. Jazyk sa totiž formuje ako prostriedok komunikácie do veľkej miery ovplyvnenom obsadením daného územia, ktorého dĺžka a multi-generačný presah formuje jeho podstatu. Preto používame slovo guláš, lebo tu boli Turci, preto rumunské slovo bryndza  sa usadilo v našich krajoch.  Keď som pracoval na projektoch v Centrálnej Ázii tento presah turečtiny v krajinách ako Azerbajdžan, Uzbekistan ale aj Gruzínsko bol ohromujúci. Ak si niekto pozrie hranice Osmanskej ríše, tak pochopí prečo. A takú istú skúsenosť  som mal na projektoch v Južnej Amerike, či to bol Ekvádor, Peru, Chile, Brazília, Uruguaj.  Opäť, ak by sme dali urobiť  etymologické porovnanie slovenského jazyka s inými jazykovými skupinami strednej a južnej Európy, boli by sme prekvapení spoločnými etymologickými koreňmi a zároveň aj tým, aké je etymologicky mizivé percento unikátnych vstupov pochádzajúcich zo slovenského jazyka.  Náš jazyk je krásny, foneticky ľúbozvučný, gramaticky a syntakticky vymedzený, no etymologicky nie je ničím unikátny. Nakoniec podľa príbehu o babylonskej veži zámer vzniku jazykov, nebolo kultúrne obohatenie a národná hrdosť, ale spôsobiť zmätok.

Tretia kategória vychádza z môjho presvedčenia ako kresťana, teda z Biblie, no ako mi je známe aj sociológia by mi dala za pravdu. Totiž, Biblia definuje národ ako hodnotovú katégoriu. Nie biologickú, rasovú, jazykovú ,ale ako hodnotovú. V Biblii, v 1. liste Petra 2:9 sa píše o kresťanoch: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.“. Výraz svätý národ je v pôvodine grécke ἔθνος ἅγιον (ethnos hagion), identifikuje kresťanov ako hodnotovú skupinu ľudí z každej geografickej lokality, jazyka, rasy, farby pleti, spoločenského statusu, profesie – ktorých spoločným identifikátorom je ich Spasiteľ Ježiš Kristus, a ktorého cnosti chcú zvestovať a nasledovať. Všimnite si použitie slova ethnos, ktoré dokazuje že definícia etnika je vždy hodnotová a žiadna iná. Podobne to bolo aj v období Starej zmluvy, kde hebrejské goy vyjadrovalo hodnotovú príslušnosť k Božím prikázaniam vyjadrených skrze Mojžišov zákon a rituálnu obriezku. Aj keď antisemitské kruhy prevrátili význam tohto hebrejského slova na stimuláciu nenávisti, etymologicky ide primárne o hodnotový identifikátor národa.

Keďže je DNA národa ako sme videli hodnotová, z toho vyplýva, že to môžu byť hodnoty, ktoré budujú alebo búrajú. Ktoré rešpektujú a nedehonestujú, ktoré štedro dávajú a pomáhajú. Ktoré rešpektujú zákony a etické normy rešpektovaných etnických hodnotových skupín. Alebo, ktoré túžia po krvi, pomste, odplate, nenávisti, hneve, rozklade, čistkách.  Je na nás, podľa akého hodnotového DNA bude slovenský ethnos rozpoznateľný.  Ako biblický kresťan viem, že bilbordové slogany typu „za Boha a národ“ , ktoré sú stavané na biologickom alebo neetickom príncípe neobstoja.  Boh nie je jednoducho na ich strane, čo Biblia jasne dokazuje. Skĺbiť rasizmus, fašizmus, nacionalizmus s kresťanstvom je nemožné. Lebo ich hodnotový svet je oxymoron.

Na záver by som bol rád, ak by kandidujúce politické subjekty, ktoré rozumejú DNA národa ako hodnotovému, už konečne vyšli na tie isté námestia a ulice a postavili sa voči tým, ktorý prezentujú DNA národa v kategóriách, o ktorých som písal.  Na tie isté námestia a ulice, kde teraz stoja emotívne rečniaci Kotlebovci, Harabinovci a im podobní. Nie tlačové besedy, sociálne siete a námestia. Inak sme stratení.

Teraz najčítanejšie

Ivan Hlavanda

Patent na rozum nemám. Som hriešny, omylný, emotívny, častokrát cynicko-sarkastický, ublížil som mnohým, a predsa sa nadejem, že sa nad to povznesiete a pokúsite sa oddeliť predložené myšlienky v mojich blogoch, ktoré budú nasledovať - od ich nedokonalého autora.