Denník N

Menej áut v lese, opravené cesty pre cyklistov, nové mólo na rybníku či vyhliadka pre turistov. Podpora rekreácie a športu v lesoparku.

Lesy vo vlastníctve mesta Bratislava sú definované ako lesy prímestské, ich hlavnou funkciou je rekreácia v prírode. Napriek tomu, že tento rok bol pre nás veľmi hektický snažili sme sa urobiť pre návštevníkov lesoparku maximum. Prečítajte si zhrnutie roku 2019 v oblasti rekreácie.

Pohyb motorových vozidiel pomedzi návštevníkov lesoparku je najčastejšia sťažnosť ktorú od vás dostávame. Aj preto sme rozbehli aktívnejšiu spoluprácu s mestskou políciou, s cieľom minimalizovať nepovolené prejazdy motorových vozidiel po území lesoparku. Okrem toho znižujeme počet povoleniek na vjazd na úroveň nevyhnutnej údržby lesoparku a spolu s mestom pripravujeme mechanické zábrany pri vstupe na Železnú studničku.

spoločná akcia s MP
Jedna zo spoločných akcií lesnej stráže a mestskej polície, medzi Železnou studničkou a Bielym krížom.

Zrealizovali sme kompletnú výmenu asfaltového povrchu, cyklistami najviac využívanej trasy, medzi Železnou studničkou a Bielym Krížom v dĺžke 2.4km. Úseky na opravu boli vyberané na základe dát z aplikácie Strava, ktorú používajú cyklisti na meranie svojich výkonov.

Dokončili sme tiež opravu povrchu lesnej cesty Spariská – Tri Duby – Pekná cesta v dĺžke 3km. Ako povrch bol zvolený najjemnejší, uvalcovaný štrk, vhodný pre potreby cyklistov aj peších turistov, či bežcov.

Z opravenej asfaltky na tešia najmä cyklisti. Úseky na opravu sme tento rok vyberali na základe dát z aplikácie Strava, podľa ich intenzity využívania cyklistami.
Verejne prístupné dáta z aplikácie Strava, kde si bežci a cyklisti zaznamenávajú svoje výkony, pomáhajú identifikovať najviac využívané trasy v lesoparku.

 

Povrch lesnej cesty medzi Spariskami a Peknou cestou, sme na základe podnetov od návštevníkov upravili najjemnejším, uvalcovaným makadámom. Cesta je teraz bezpečná a príjemná pre cyklistov, bežcov aj peších turistov.

Podarilo sa nám sprevádzkovať verejné toalety na Kamzíku. Projekt, ktorý od počiatku sprevádzali finančné podozrenia, technické problémy a nekvalita, či problém s personálom, sa nám podarilo dokončiť a sprístupniť návštevníkom. Nad rámec projektu sme dobudovali aj bezbariérový prístup pre ZŤP osoby a rodičov s detským kočíkom. Súčasťou WC je aj nová umyvárka pre bicykle.

Rekreačnému areálu Kamzík sa postupne venujeme, v blízkosti bufetov a detského ihriska sme osadili nové lavičky a stoly. Na Kamzíku vznikla bezpečná promenáda okolo bufetov, ktorú chceme ďalej zatraktívniť.

Z dôvodu bezpečnosti sme rozšírili krajnicu asfaltovej cesty medzi Snežienkou a Kamzíkom. Pre časť peších návštevníkov, ktorým nie je príjemné zdieľať strmú cestu spolu s cyklistami, tak vynikol samostatný a komfortný chodník.

Nový mobiliár na Kamzíku. Kamzík je obľúbený no zanedbaný areál, postupne mu venujeme väčšiu pozornosť.

 

V minulosti, keď bola budovaná asfaltka z Kamzíka na Snežienku vznikol vedľa cesty aj pomerne široký násyp zeminy. Časť tohto násypu sme využili na budovanie samostatného pešieho chodníka (povrch je jemný makadám), ktorú môžu využiť turisti či bežci. Asfaltka ostane rovnako ako doteraz spoločný priestor cyklistov a peších.

Zrealizovali sme historicky prvé, komplexné mapovanie stavu a počtu rekreačného mobiliáru. Potvrdili sa tak naše odhady, že približne 40 percent všetkých lavičiek, altánkov a smetných košov v lesoparku potrebuje komplexnú opravu, alebo výmenu.

V lese Sitina nad Karlovou Vsou, sme v spolupráci s miestnymi obyvateľmi vybudovali náučný chodník. Návštevníci sa tu dozvedia zaujímavé informácie o histórii tohto lesa, stromoch a jeho ekologickom význame. Súčasťou je aj nový altánok so sedením a ohniskom na opekanie. Vytvorili sme tak nový rekreačný priestor v tomto území.

Nový altánok, sedenie a ohnisko v rámci náučného chodník nad Líščím údolím v Karlovej Vsi.

Dôležitým krokom pre zvýšenie bezpečnosti bolo vybudovanie chodníka cez les pre peších a cyklistov, do areálu Horáreň Krasňany v Rači. Nová lesná cesta je úplne oddelená od áut, čím sa vyrieši nebezpečný prístupový úsek do obľúbeného rekreačného areálu a vstupnej brány do lesoparku.

Časť uzavretého areálu muničných skladov na Peknej ceste sme zbúrali a na jar územie sprístupnime návštevníkom. Kľúčovou je nová bezpečná cesta, oddelená od áut, pre peších k obľúbenému rekreačnému areálu Horáreň Krasňany. Pre cyklistov bude cesta dostupná v smere nahor.

Na rybníku na Železnej studničke pribudlo jednoduché, drevené, oddychové mólo. Návštevníkom tak chceme sprostredkovať väčší kontakt s vodou a rybníkmi a ponúknuť atraktívne miesto na oddych pri prechádzke v lese.

Hlbšie v lesoparku, v lokalite nazvanej Tri Duby sme vyrobili jednoduchú drevenú vyhliadku pre cyklistov a turistov. Okrem krásneho výhľadu až na Devínsku Kobylu tu návštevníci môžu pozorovať prírodné procesy. Lúka vznikla veternou kalamitou v roku 2010 a postupne sama, bez pomoci človeka zarastá lesom. Pri troche trpezlivosti je možné pozorovať aj srnky či muflóny.

Nové drevené mólo na rybníku pri bývalom mlyne Klepáč.
Vyhliadka pre turistov a cyklistov Tri Duby. Okrem výhľadu až na Devínsku Kobylu tu môžete pozorovať prírodné procesy. V roku 2010 tu pri veternej kalamite vznikla otvorená plocha, ktorá postupne zarastá mladými stromami. Pri trochu trpezlivosti uvidíte aj srnky či muflóny.

Na rok 2020 máme pripravené ďalšie opatrenia pre podporu rekreácie a športu v lesoparku. Veľmi dôsledne tiež evidujeme vaše názory, sťažnosti aj návrhy, ktoré nám posielate a pracujeme na ich riešení.

Za Mestské lesy v Bratislave,

Marek Páva

Teraz najčítanejšie

Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy spravujú viac ako 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Viac ako polovicu územia tvorí Zóna kľudu s vylúčením ťažby dreva a hospodárskych zásahov. Dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami aj občianskymi združeniami. Hlavná činnosť je založená na nasledovných pilieroch: 1. podpora rekreácie a športu 2. ochrana prírody 3. šetrné lesné hospodárstvo 4. lesná pedagogika Kontakt: [email protected]