Denník N

Preukázaný zločin. Bossovia si užívajú peniaze, prokuratúru to netrápi

Nástenkový tender - nové trestné oznámenie Aliancie Fair-play
Nástenkový tender – nové trestné oznámenie Aliancie Fair-play

Uplynul rok od rozsudku, ktorý poslal dvoch exministrov do väzenia za nástenkový tender. Zavŕšilo sa tak mimoriadne úsilie vyšetrovateľov a prokuratúry. Aj súdy odviedli výnimočnú prácu – zdôvodnenie rozsudkov detailne rozpísali, aj laik môže pochopiť rozmýšľanie a argumentáciu súdu.
Dôstojný záver príbehu. Vlastne… naozaj?

Hrubá čiara a ideme ďalej?

Rozsudok skonštatoval spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Počas procesu predložený znalecký posudok vyčíslil škodu. Najvyšší súd skonštatoval škodu spôsobenú zločinom. Súd skonštatoval aj to, že škodu (iného typu) si Ministerstvo pôdohospodárstva zákonným spôsobom počas procesu neuplatnilo. Keby aj, jej náhradu by mohlo požadovať po odsúdených. To však evidentne nie sú tie osoby, u ktorých verejné peniaze skončili.

Vo verejných zdrojoch je dohľadateľné, že na zločine profitovali firmy (resp. ich majitelia) na úkor štátnej kasy. A tento stav ignorujú všetky štátne orgány. Profit zo zločinu nikto nežiada späť. Ani od predstaviteľov dodávateľských firiem nebolo verejne počuť, že zisk získaný na základe zločinu, by boli ochotní dobrovoľne vrátiť.

Jednoducho nastalo ticho.
Prokuratúra ignorovala aj dosť otvorené odkazy od sudcov Špeciálneho a Najvyššieho súdu, že polícia by sa mala snažiť postaviť pred súd aj ďalšie osoby.
Ešte aj inokedy akčné a dôsledné média akoby už kauzu uzavreli. Ministerstvá a prokuratúra neboli zasypané otázkami typu: „Budete ešte niekoho stíhať? Ako zabezpečíte, aby sa zisk zo zločinu vrátil do štátnej kasy?“

Nové trestné oznámenie

Aliancii Fair-play sa podarilo zhromaždiť dokumentáciu mapujúcu finančné toky – aj to, u koho veľká časť zisku (rátaného v miliónoch eur) z preukázaného zločinu skončila. Spolu s argumentáciou, že stále neboli vyšetrené ďalšie možné zločiny spojené s nástenkovým tendrom, tvorila súčasť trestného oznámenia. To s prílohami malo vyše 600 strán.

Poukazuje na zatiaľ nepremlčané zločiny, ktoré by po ich preukázaní vyniesli vysoké tresty. Medzi označenú skupinu osôb by sa „rozdelilo“ okolo 100 rokov väzenia.

Okrem toho by aj relatívne jednoduché vyšetrovanie polície takmer isto prinieslo nové mená podozrivých a ďalšie informácie. Kriminálny vyšetrovateľ má, pochopiteľne, podstatne väčšie možnosti a právomoci ako občianske združenie. Bolo by super, keby ich využil.

Ako vyzerá 63 dní prehadzovania horúceho zemiaku

Podľa zákona by mal vyšetrovateľ do 30-tich dní po podaní trestného oznámenia posúdiť oznámenie, získať prípadne ešte dodatočné informácie a rozhodnúť, či začne trestné stíhanie, alebo nie. Prax funguje inak.

Aliancia Fair-play trestné oznámenie podala na pošte 30. septembra. Vyše trojkilový balík adresovala Národnej kriminálnej agentúre Prezídia policajného zboru. Tá 24. októbra poslala oznámenie, že trestné oznámenie odstupuje krajským policajtom do Žiliny. Tí 15. novembra poslali oznámenie, že trestné oznámenie odstupujú kriminalistom na Krajské riaditeľstvo v Bratislave.

Príbeh neskončil. 29. novembra sme sa bratislavských policajtov opýtali, čo sa deje. Dozvedeli sme sa, že trestné oznámenie dostali len deň predtým (28. novembra), za dva pracovné dni ho preštudovali a 2. decembra „bolo pristúpené k vyvolaniu konania v spore o príslušnosť v zmysle ustanovenia…“

Takže od podania trestného oznámenia uplynulo 63 dní a polícia nedospela ani k tomu, aby trestné oznámenie pridelila konkrétnemu vyšetrovateľovi. Pár dní (týždňov?) iste pribudne, kým sa policajti budú sporiť, komu pripadne horúci zemiak. Až potom začne nejaký vyšetrovateľ posudzovať, či začne trestné stíhanie.

Treba ešte povedať, že Alianciu Fair-play policajti ubezpečili: „O ďalšom postupe vo veci budete … obratom informovaní.“ Čo slovo „obratom“ znamená u inštitúcie, ktorej preprava trestného oznámenia zo Žiliny do Bratislavy trvá 13 dní, však ťažko povedať.

Zhrnutie doterajšej práce polície:

 • 24 dní pre NAKA, aby zistila, že prípad patrí žilinskému krajskému riaditeľstvu policajného zboru,
 • 22 dní pre žilinské krajské riaditeľstvo, aby zistilo, že prípad patrí bratislavskému krajskému riaditeľstvu,
 • 13 dní doprava trestného oznámenia zo Žiliny do Bratislavy,
 • 4 dni pre bratislavské krajské riaditeľstvo, aby zistilo, že prípad im nepatrí a treba „pristúpiť k vyvolaniu konania v spore o príslušnosť“

Vývoj tohto akčného príbehu s napätím sledujeme.
Koneční príjemcovia zisku z nástenkového tendra si zrejme otvorili ďalšie šampanské.

Kde vidno „diery“ systému?

 1. Alarmujúci je už fakt, že súdy opakovane upozorňujú na to, že viacero osôb sa vyhlo trestnému stíhaniu.
 2. Za vážne zlyhanie možno pokladať to, že prokuratúra, ktorá sa o týchto pochybnostiach súdov dozvedela priamo od súdov, na podnety patrične nereagovala.
  Ak po dôslednom preskúmaní veci vyhodnotila, že súdy sa mýlia, mala to jasne a hlavne verejne vyargumentovať. Na dôveryhodnosti prokuratúry veľmi záleží. Je totiž garantom právneho štátu.
 3. Ak následkom zločinu niekto zarobí na štátnom rozpočte, chýba funkčný systém, ako spoľahlivo odsledovať kto (a či vôbec niekto) pracuje na tom, aby sa peniaze vrátili do štátnej kasy. Keďže súčasná interná kontrola ohľadom toho očividne zlyháva (podľa vyjadrení niektorých inštitúcií zrejme ani neexistuje), novovybudovaný systém by mal umožniť verejnú kontrolu.
 4. Po podaní trestného oznámenia na políciu prokurátor nezriedka dostáva o postupe vyšetrovateľa informácie, až keď ten o veci rozhodne (či začne trestné stíhanie, či nie). Jeho postup tak zväčša dokáže kontrolovať len spätne. Ak v tejto fáze vyšetrovateľ zbytočne stráca („naťahuje“) čas, prokuratúra zodpovedná za zákonnosť vyšetrovania o tom často ani len nemá ako vedieť.
 5. Prieťahy vo vyšetrovaní. Čas je v trestnom stíhaní veľmi dôležitý. Vie to aj polícia aj prokuratúra, ale ako by ich to veľmi netrápilo.

Viaceré spomenuté problémy sú rozsiahle a zaslúžia si detailnejšie rozobrať. Radi to urobíme.

Peter Kunder
riaditeľ Aliancie Fair-play

Pomôžte nám doťahovať kauzy do konca aj vy. Vašu podporu stále potrebujeme. Vďaka.

Sme radi, že naša práca okrem nedoceniteľnej podpory individuálnych darcov získala podporu vo forme grantov aj od inštitucionálnych donorov. Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Teraz najčítanejšie