Denník N

Chvíľa

Zahŕňa obsahuje a má
vzostup zostup

Franforce výhľadov
Sklon k porovnávaniu

narastá
slabne
pohyb od určitosti
k neurčitosti
a naopak

Návrhy pre a proti

Medzery
Medzery

Je možno ťažké vytvoriť línie

(Ne)trpezlivosť
Rozhodnutie

Jedinečné a večné rozhodnutie
ktoré nepodlieha času

 

Teraz najčítanejšie