Denník N

Vyvolení a vzácni

Veľa múdrostí o vzťahoch sa traduje, či už ústnym podaním, alebo v písomných prameňoch. Nás dnes čaká prvý duchovný text, ktorý tiež prináša určité akcenty a kladie dôraz na pomerne jednoduché prvky: kto som, koho hľadám, robiť veci v správny čas a hľadať (po)silu aj mimo vzťah s tým druhým.

V staroveku ale aj v stredoveku je možné nájsť množstvo písomných prameňov, ktoré dodnes ponúkajú myšlienky na zamyslenie a inšpiráciu. K takým patrí aj Biblia. Kimberly Hahnová na podklade jednotlivých častí vyskladala knihu o manželstve. A ja Vás dnes pozývam k spoznaniu niektorých úlomkov…

Koho hľadám

Prvý text ktorý Kimberly Hahnová prináša, je príbeh z knihy prísloví. Konkrétne jej 31 kapitolu…

Dnes to môže byť úsmevné, ale vzhľadom na vtedajšiu dobu, sú to slová o tom, aká má byť žena. Aké má mať vlastnosti a schopnosti, aby sa s mužom dopĺňala, aby si navzájom pomáhali a spolu napredovali.

Dnešný pohľad je iný. Tradičné role sa zmenili. Ale nezmenila sa naša túžba kráčať životom spolu s niekým.

A tak tento príbeh kladie aj dnes dôležitú otázku: koho vlastne hľadáme a aký by mal byť?

Čudovali by ste sa, koľko manželstiev sa zrodilo inštinktívne, priam pudovo. Prebehlo pár rokov a pre nezlučiteľné hodnoty a ciele sa tí dvaja rozchádzajú. Aj preto je tá otázka nesmierne dôležitá.

Prácu je možné zmeniť, ale partnera si zvykneme brať na celý život. Preto je to priam kľúčová otázka. Koho hľadáme?

Keďže v prípade Biblie ide o náboženský text, dôraz sa okrem svetských – praktických vlastností a zručností, kladie aj na vieru. Má ísť o ženu, ktorá verí. Ktorá má bázeň pred Bohom. To znamená, srdce otvorené Bohu a zodpovedanú otázku kto som vo vzťahu s Bohom a aký je môj vzťah k nemu.

Tento duchovný rozmer môže niektorým prísť „príliš“. Ale aj v duševnej rovine môžeme hovoriť o hodnotách a princípoch, ktorým veria tí dvaja a za ktorými kráčajú spolu…

Kto som

Ďalší text je List Efezanom. Konkrétne 1 kapitola…

Tu je dôraz na to, kto sme.

Spoznať a rozvíjať našu identitu, naše schopnosti a zručnosti a tým obohatiť svet. Je to viera v hodnotu človeka, ktorý má dôstojnosť a je jedinečný – originál. A to prináša aj výzvu, spoznať kým sa môžem a mám stať a to dá zmysel môjmu snaženiu.

Spoznanie našej identity je samozrejme možné aj bez duchovnej roviny. V duchovnej rovine je to viera, že nás Boh stvoril na svoj obraz a tak nám môže našepkať, kadiaľ sa ďalej uberať a čo robiť…

Dvaja sa stanú jedným

Potom Kimberly Hahnová prechádza ku knihe Genezis, presnejšie k 1 a k 2 kapitole…

Je to príbeh Adama a Evy, tak známy a tak veľmi ohýbaný na rôzne strany…

Ak by sme si z tohto príbehu nezobrali nič viac, tak je to skutočnosť, že jeden bol stvorený pre druhého, pričom sa potrebujú navzájom a navzájom sú si aj obohatením. Plnosť je v tom, že sa snažia a časom stanú jedným. Nezaniknú ako jedinci, ale spolu budú tvoriť pár, chrániť a pomáhať si navzájom.

Jednou zo zaujímavých čŕt tiež je, že Adam nehľadal Evu a Eva nehľadala Adama. Jednoducho v pravý čas to „prišlo“. Ako veľa ľudí randí spravidla od strednej školy. Prakticky nikdy nemali čas byť sami. Spoznať seba a rozvinúť svoje dary, naplno sa venovať štúdiu a stať sa odborníkom – dosiahnuť istú kvalitu a túto ľudskú zrelosť a hodnotu ponúknuť tomu druhému. Chýbalo tu aj zamyslenie nad tým, aký by mal byť ten druhý. Mnohí sa zastavili, až keď si niekoho zobrali a aj to často v okamihu, kedy sa vzťah ocitol v kríze.

Kniha Genezis nehovorí, že nemáme hľadať. Hovorí len, že nemáme postupovať bezhlavo a že treba veciam nechať čas. Všetko má svoj čas.

Vzťah, ktorý presahuje

Tieto tri obrazy a zamyslenia prinášajú veľa obohatenia pre ľudí bez ohľadu na to, či žijú „duchovne“.

Kimberly Hahnová píše aj o ďalších hodnotách a princípoch, ktoré podľa nej by mali rezonovať vo vzťahu.

Ak možno vypichnúť jeden, je to skutočnosť, že tí dvaja tvoria spoločenstvo a že ich spája láska k Bohu. Pre  ľudí ktorí nežijú duchovne, je ťažké tento princíp priblížiť. Ale vzťah s Bohom dáva človeku silu aj tam, kde by za iných okolností už nevládal. Vďaka tomu je ľahšie prekonať mnohé problémy a manželský život tak má inú „kvalitu“. Viera v Boha je posilou pre vzťah. A pomáha ho premieňať.

Niečo aspoň trochu podobné je, keď tých dvoch spájajú spoločné hodnoty a princípy. Niečo čo ich obidvoch ženie dopredu a pomáha im hľadať prienik a súlad.

Samozrejme, že z podstaty je rozdiel medzi povedzme životným štýlom, presvedčením a názorom, prípadne filozofiou a náboženstvom či aspoň vierou v bytosť ktorá presahuje. Boha človek nevlastní, má k nemu vzťah a tento vzťah ho oživuje. Pre nás východných kresťanov je to viera, že Boh premieňa človeka. Život vo viere spravidla neznamená menej starosti, ale menej strachu. Človek ktorí verí, nemá dôvod sa báť…

Tomáš Hupka

Kimberly Hahnová. Pochádza z presbyteriánskej rodiny. Jej otec bol presbyteriánskym kňazom. Počas štúdií sa zoznámila so Scottom Hahnom, za ktorého sa neskôr vydala a ktorý tiež patrí k uznávaným duchovným autorom. Spolu s manželom neskôr prešli do Katolíckej cirkvi. Jej kniha Vyvolení a vzácni sa stala podkladom pre tento článok.

Zdroj fotografie:

www. slism.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom