Denník N

Za príkladmi dobrej praxe v školstve netreba chodiť ďaleko. Máme ich aj na Slovensku

V médiách i v diskusiách sa často stretávame s nelichotivými zisteniami o našom školstve, ako sú napríklad zlé výsledky našich žiakov v meraniach PISA, či nedostatočná schopnosť systému podporiť deti, ktoré majú špeciálne potreby alebo pochádzajú z chudobných rodín. (1, 2) Naše vysoké školy sa nevedia presadiť v medzinárodných rebríčkoch a do zahraničia dlhodobo odchádza oveľa väčšia časť vysokoškolákov než je tomu v iných vyspelých krajinách. (3, 4) V neposlednom rade mnoho negatívnych zistení priniesla aj naša Analýza zistení o stave školstva, ktorú sme zverejnili na jeseň tohto roku. (5) Tieto správy však nezriedka zatieňujú prácu ľudí a organizácií na Slovensku, ktorí do školstva vnášajú, aj napriek nefunkčnému systému, inovácie, ktoré už dnes prinášajú pozitívne zmeny pre deti, žiakov, študentov, učiteľov, či vedeckých a umeleckých pracovníkov na vysokých školách.

Zdieľanie príkladov dobrej praxe pomôže meniť školstvo a je podporou aj ich autorom

Aby sme neboli len poslom zlých správ o našom školstve, rozhodli sme sa v rámci iniciatívy To dá rozum vytvoriť priestor na zdieľanie príkladov dobrej praxe naprieč celým systémom vzdelávania. Dôvodov na tento krok bolo viacero. Nám samotným tieto príklady pomôžu vo formulovaní odporúčaní na zmeny, na ktorých momentálne pracujeme a verejnosti ich predstavíme vo februári 2020. Príklady dobrej praxe však môžu slúžiť aj ďalším aktérom v školstve ako inšpirácia na zmeny v ich škole alebo organizácii podieľajúcej sa na vzdelávaní, či vedeckej a umeleckej činnosti. Taktiež veríme, že príklady dobrej praxe budú zaujímavé pre médiá či politikov, aby sa mohli oboznámiť s tým, aké zmeny sa na Slovensku darí realizovať a aké podmienky tieto zmeny potrebujú.

Zároveň chceme ľuďom, ktorí tieto aktivity realizujú, priniesť verejné uznanie za to, že sú ochotní ísť obrazne „extra míľu“ a vystúpiť z vychodených cestičiek. Oceniť ich za to, že to robia aj napriek tomu, že sa nie vždy sa stretnú s nadšením a pochopením a často do svojho úsilia investujú vlastný čas a prostriedky. Príklady dobrej praxe sme začali zverejňovať na našej webstránke todarozum.sk a budeme ich propagovať aj cez facebookový profil iniciatívy To dá rozum. Taktiež budú prezentované formou posterov počas našich konferencií v prvej polovici roka 2020, kde ich autori budú môcť s účastníkmi diskutovať o aktivitách, ktoré sa im darí realizovať a o konkrétnych zmenách, ktoré prinášajú.  Zároveň z autorov príkladov dobrej praxe vylosujeme dvadsiatich, ktorí získajú poukážky od našich donorov Nay a Martinusu.

Za pár dní plné priehrštie zaujímavých projektov

To, že sa Slovensku realizujú aktivity vo vzdelávaní, ktoré si zaslúžia pozornosť a že sú ich autori navyše ochotní ich aj ďalej zdieľať, sme sa presvedčili hneď v prvých dňoch od otvorenia priestoru na zdieľanie príkladov dobrej praxe. Za týždeň nám na webovú stránku pribudlo viac ako 20 príkladov dobrej praxe, ktoré hovoria o tom, že aj na Slovensku sa dá poskytovať plnohodnotné bakalárske štúdium (VŠM), budovať sieť hýbateľov zmien naprieč Slovenskom (Sokratov inštitút), že cieľom hodnotenia žiakov môže byť podpora ich vzdelávania a osobného rozvoja a nielen oznámkovanie (Škola u Filipa). Na našom webe sa tiež dočítate, čo sa deti môžu naučiť v Lesnom klube, čo by v klasickej škôlke nenašli; ako sa žiaci môžu učiť informatiku s Emilom a pritom sa naučiť zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí a poznávať a meniť svet (Indícia). Projekt o vzdelávaní prostredníctvom služby komunite vám ukáže, ako teoretická príprava vysokoškolákov môže byť prepojená so získavaním praktických skúseností a zároveň priniesť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Medzinárodná vedecká interdisciplinárna škola zase ukazuje, že aj na Slovensku je program pre rozvoj kvalitných budúcich vedcov (Academy)… No najlepšie bude, ak sami zájdete na našu stránku a pozriete si tieto, ako aj mnohé ďalšie projekty: https://todarozum.sk/priklady-dobrej-praxe/. Čítanie príkladov iných vás možno zároveň povzbudí, aby ste aj sami prispeli a podelili sa s informáciou o Vašej inovatívnej či zaujímavej aktivite. Nie je to vôbec zložité, stačí vyplniť jednoduchý formulár na webovej stránke iniciatívy To dá rozum: https://todarozum.sk/dobraprax/. Vopred Vám ďakujeme za inšpiráciu a dobré správy.

Tím projektu To dá rozum

 

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

 

Zdroje:

  1. Gdovinová, D. Tretina 15-ročných nerozumie čítanému textu, v testovaní PISA nás predbehli aj Ukrajina či Bielorusko. DenníkN, 3. decembra 2019 [cit. 2019- 12 -11]. Dostupné na: https://dennikn.sk/1673031/tretina-15-rocnych-nerozumie-citanemu-textu-v-pisa-nas-predbehli-aj-ukrajina-ci-bielorusko/
  1. Folentová, V. Chudobný piatak vie z matematiky tretinu z toho, čo priemerný. DenníkN, 31. januára 2019 [cit. 2019- 12 -11]. Dostupné na: https://dennikn.sk/1367161/chudobny-piatak-vie-z-matematiky-tretinu-z-toho-co-priemerny/?ref=list
  1. Academic Ranking of World Univeristies [cit. 2019- 12 -11]. Dostupné na: http://www.shanghairanking.com/arwu2019.html
  2. OECD. Tabuľka B6.3. Mobility patterns of foreign and international students. In Education at a Glance 2018: OECD Indicators. 2018. OECD Publishing, Paris. [cit. 2019- 12 -11]. Dostupné na: <https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page231>
  1. HALL, R., DRÁĽ, P., FRIDRICHOVÁ, P., HAPALOVÁ, M., LUKÁČ, S., MIŠKOLCI, J., VANČÍKOVÁ, K. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava: MESA10, október 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/>

 

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/