Denník N

Migrácia a islam, áno, či nie? (Reakcia na verejnú diskusiu z 13. decembra 2019, Bratislava)

(Reakcia na verejnú diskusiu z 13. decembra 2019, Bratislava)

Niektorí vedúci predstavitelia našej spoločnosti sa snažia rozdeliť komunity v otázke migrácie, významne znižujúc prínos a obohatenie spoločnosti, ktorú migrácia prináša a neustále tak ignorujúc svetové dejiny migrácie.

Nedávna verejná diskusia priniesla veľmi konzervatívny pohľad na migráciu. Ako to už zvyčajne býva, medzinárodná migrácia sa využívala a i naďalej využíva na vyvolanie strachu v spoločnosti. Veď najľahšie sa spoločnosťou manipuluje práve cez zastrašovanie a vytváranie obrazu nepriateľa. Takýto prístup podkopáva inkluzívnu občiansku spoločnosť, využívajúc všetky ľahko uchopiteľné strachy, medzi ktoré dnes patrí aj neistota súčasnej doby.

Čo bolo možné na diskusii počuť?

„Islam vytvára teroristov, väčšina väzňov sú moslimovia…”

„Islam motivuje ľudí k násilným činom…”

„Kresťania by mali ukázať zuby….”

„Rusi, Srbi alebo Ukrajinci sú vítaní, pretože nám sú blízki, moslimovia – nie…”

“Medzináboženský dialóg nefunguje…”

V centre pozornosti opäť stála otázka kriminality či terorizmu. Vyššie uvedené vyhlásenia ponúkajú veľmi zúžený pohľad na migráciu a islam. Je potrebné si uvedomiť, že napr. Indonézia, Malajzia alebo Singapur sú islamské štáty, v ktorých medzináboženský dialóg nie len že funguje, ale vo vládach sú v rolách ministrov a iných vysoko postavených úradníkov aj kresťania. To iste platí aj o ich univerzitách. V Európe máme niekoľko moslimských štátov, ako Bosna a Hercegovina alebo Albánsko, v ktorých medzináboženský dialóg taktisto funguje.

Na tejto diskusii, rovnako ako to často býva v podobných prípadoch, boli prezentované rôzne (čiastkové) štatistiky útokov a trestných činov spáchaných moslimami. Samozrejme, štatistika je vec, s ktorou sa takmer vždy dá ukázať, aká reakcia je práve potrebná. Ako Európania by sme však nemali ignorovať našu násilnú históriu.

Okrem toho, vnímanie moslimov ako jednoliateho moslimského bloku v Európe alebo vo svete je nesprávne. Taký blok jednoducho neexistuje. Moslimovia sú nábožensky a kultúrne heterogénni. Napr. Turci sú jazykovo, etnicky a aj nábožensky odlišní od Iráncov.

“Kresťania by mali ukázať zuby”, aj takýto výrok zaznel na spomínanej diskusii. Pripomeňme si, ako naň odpovedá samotný Ježiš z Nazaretu: „Ak ťa niekto udrie po líci, nastav mu aj druhé“. A tiež: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.“

Islam nie je prekážkou k integrácii a medzináboženskému dialógu. Naše predsudky a stereotypizácia moslimov nimi ale sú.

V rámci svojej pozície ako partner projektu MIND Slovenská katolícka charita prispieva ku lepšiemu porozumeniu migrácie v Slovenskej republike a podporuje tých, ktorí sú negatívne ovplyvnení protimigračnou rétorikou. Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike ignoruje práve skutočnosť, že cudzinci môžu významne  prispieť k rozvoju našej krajiny.

Taktiež, Agenda 2030 zdôrazňuje potrebu účasti všetkých skupín vo všetkých spoločnostiach a štátoch, aby sa dosiahol rozvoj pre všetkých.

#whatishome #cojedomov #projektMIND

Teraz najčítanejšie

Čo je domov?

Čo je domov? je celoeurópska kampaň o význame domova, dôvodoch migrácie a dôležitosti udržateľného rozvoja. Kampaň je realizovaná prostredníctvom projektu MIND (Migration. Interconnectedness. Development) pod záštitou Slovenskej katolíckej charity.