Denník N

´Lakųá poléfka´ …

máųokedi bívá rídká … (-:

„Prosím Ťa, víš, jaká je to ´lakųá poléfka´?!,

druhíma sųovama, po slovenski, ´zľaknutá polievka´?“,

mojej objetavej učitelki záhoráčťini sem sa optaų,

a visvjetleňí – jaká to je – sem samosebú čekaų …

„Lakųá poléfka?! To sem ešče ňikedi nečuųa,

v našej dzedziňe vúbec žádná sa tak nevoųá …“

Tak sem ešče jednej kamarádke zatelefonovaų,

no aňi od ňí sem sa žádnej otpovjeďi nedočkaų …

Já sem to už vjedzeų, lebo na interneťe sem sa to dočítaų

a proto mojej učitelke záhoráčťini sem prímo napísaų,

že je to huspenina (na Smolinskem jí ríčeme ´huspaňina´),

a od učitelki sem sa dozvjedzeų, že velikú logiku to má,

že akorád záhorácká ´huspaňina´ sa voųá ´lakųá poléfka´,

lebo ked je ňegdo laknutí, teda ked sa lakne,

tak je potom z teho laknucá stuhųí, takže stuhne

a huspaňina stuhne úplňe dicki, ešče aj ftedi, ked je rídká. (-:

Ináč bi to aňi nebiųa ´lakųá poléfka´, teda ´huspaňina´,

ale ňejaká velice sųabá, ´hádvjeóčková nepodareňina´ … (-:

16.12.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...