Denník N

Ľudovo-liečiteľská trestnoprávna zhovädilosť

foto – TASR
foto – TASR

Trestný zákon z roku 2005 má za posledných desať rokov viac noviel ako väčšina sociálnych pracovníčok z okraja frekventovaných pozemných komunikácií zákazníkov za jeden týždeň. O kvalite slovenskej normotvorby svedčí už to, že prvú novelu chudák Trestný zákon utrpel už v čase, keď ešte nebol účinný. Potom nasledovala smršť ďalších 25 noviel.

Mám už dlhšiu dobu dojem, že zákonodarcovia akosi zabúdajú na to, čo sa pedagógovia na právnických fakultách  snažia úporne  vtlačiť  budúcim právnikom do závitov ich šedej kôry mozgovej – totiž to,  že trestné právo má byť skutočne len prostriedkom ultima ratio, poslednou možnosťou ochrany.

Niektoré humoristické návrhy skutkových podstát trestných činov svedčia o hlbokom nepochopení  spôsobu, ako by trestné právo  malo fungovať.  Návrh skutkovej  podstaty „Nevyplatenia faktúry“ (podrobnosti tohto legislatívneho počinu nájdete na http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5363)  bol toho skvelým príkladom, našťastie v podstate neškodným, nakoľko v našom parlamente je opozičný návrh  „no pasaran„, proste neprejde z princípu.

Nebezpečnejšie sú však spontánne (prípadne aj menej spontánne) trestnoprávne počiny pochádzajúce z kuchyne vládnej strany. Tie totiž spravidla v parlamente aj schvália. Pred pár dňami sa takto v  tichosti cez ústavnoprávny výbor parlamentu (materiály nájdete tu http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5406) prešmykol do novely Trestného zákona skutočne unikátny pokus o zlý trestnoprávny vtip – skutková podstata nasledovného znenia:

㤠251b

Neoprávnený výkon regulovanej činnosti

 (1) Kto za odmenu vykonáva činnosť, ktorej obsahom sú úkony na ktorých vykonávanie osobitný predpis vyžaduje predpísané kvalifikačné predpoklady a ktorej výkon inak podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu, napriek tomu, že nemá oprávnenie vyžadované osobitným predpisom,  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)  Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním väčší prospech.

(3)  Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

 (4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

 

Podľa všetkého si toto trestnoprávne kladivo na čarodejnice, liečiteľov a ostatnú podobnú i nepodobnú háveď vylobovala Slovenská lekárska komora. Tej sa totiž nepáčia liečitelia už z princípu, veď nekalá konkurencia. Priznám sa, ani ja nie som fanúšikom extrémnej medicínskej alternatívy, najmä pokiaľ ide o popíjanie čističa na bazény známeho ako Magic Mineral Solution (chemicky roztoku NaClO2 teda chloričitanu chlórnanu sodného). Len tak mimochodom, komu  by MMS nestačilo, nech si k tomu pridá ešte kyselinu citrónovú, čo vygeneruje citran sodný, oxid chloričitý a anión kyseliny chloričitej, skrátka mňamková chémia pre fajnšmekerov a samovrahov.

Je pravdou, že za liečiteľa sa môže vyhlásiť ktokoľvek, aj bača Fero zo salaša na lazoch. To ale neznamená, že takúto činnosť treba hneď trestnoprávne postihovať, prípadne až nechávať za ňu dýchať vzduch filtrovaný mrežami. Veď bača Fero môže vyrábať úžasné mastičky, alkoholické elixíry alebo perfektne naprávať seknuté krky (nielen) honelníkov zo susedného salaša.  Tiež to neznamená, že mu nehrozí žiadny trest, keď to prepytujem, pokašle. Môže totiž spáchať  trestný čin poškodenia zdravia podľa § 162 Trestného zákona. Toho sa dopustí ten, kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti, bezprostredne ohrozí život iného, inému ublíži na zdraví, alebo uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie.

Myslím, že takéto trestnoprávna úprava je dostatočná.  Nie je potrebné obmedzovanie liečiteľov už v zárodku, nakoľko liečiteľská činnosť nie je a priori nič zlé. Nevidím ani dôvod, prečo by štát mal zakazovať realizovať sa liečiteľom za odplatu.

Nová skutková podstata však nielenže vylieva z vaničky spolu s vodou aj dieťa, ale je sformulovaná aj príliš všeobecne a široko. Pod činnosťou  „ktorej obsahom sú úkony na ktorých vykonávanie osobitný predpis vyžaduje predpísané kvalifikačné predpoklady a ktorej výkon inak podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu“ si totiž  nadmieru aktívny orgán činný v trestnom konaní môže predstaviť aj niečo prekvapivo odlišné, ako je chudák  liečiteľ bača Fero – architektov, daňových poradcov, audítorov, právnikov a tak ďalej.

Položme si absurdnú otázku: čo ak lekár vykoná nejaký úkon mimo  odbor svojej atestácie? Veď on fakticky nebude mať oprávnenie vyžadované osobitným predpisom a pritom pôjde o úkony na ktorých vykonávanie osobitný predpis vyžaduje predpísané kvalifikačné predpoklady a ktorej výkon inak podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu…

A čo medici praxujúci v nemocniciach? Veď tí bežne vyšetrujú  a ošetrujú pacientov. Môžeme hovoriť o šťastí, že to robia zadarmo, inak by slovenské lekárske fakulty navštevovali tisíce  potenciálnych kriminálnikov. Pre úplných masochistov pridávam bonusovú otázku: Nebude treba  nakoniec pozatvárať aj všetkých neatestovaných lekárov, ktorí pracujú v nemocniciach? Základom bude vyjasniť si , či mzda a odmena je to isté…

Aktualizácia 25.6.2015, 11.33 hod:  Pozmeňovací návrh v parlamente neprešiel.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie