Denník N

Mesto Žilina ide robiť obchody so Slotovým známym. Výhodné sú najmä pre neho

Meno žilinského podnikateľa Georgea Trabelssieho je spojené s bývalým primátorom mesta Jánom Slotom. Kúpil viaceré mestské nehnuteľnosti a teraz ich môže opäť speňažiť. Ak mu vyjde chystaný obchod s mestom, zabije jednou ranou až štyri muchy. Predá so ziskom budovy, ktoré sú mu na obtiaž, získa pozemok pre svoje autobusy, vysporiada si mestské pozemky pod obchodným centrom Mirage a zbaví sa parkovacieho biznisu, čo až tak nevynáša.

Štyri dni pred Vianocami budú poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline rozhodovať o obchodnej operácii s podnikateľom Georgeom Trabelssiem. Žilina chce prevziať parkovaciu politiku, ktorú sčasti ovláda Trabelssie. Súčasťou  pomerne komplikovanej dohody je tiež výmena pozemkov a budov medzi oboma stranami. „Dojednávanie návrhu rámcovej dohody, ktorá je dnes na stole, trvalo skoro 10 mesiacov,” tvrdí primátor mesta Peter Fiabáne. Nikdy doteraz sa podľa neho mestu v rokovaniach so súkromnými spoločnosťami Trabelssieho nepodarilo získať tak veľa. Nadácia Zastavme korupciu spravila analýzu chystaného obchodu z dostupných informácií. A zistila, že je naozaj veľmi výhodná. Ale pre Trabelssieho, nie pre mesto.

Nelogické prevzatie firmy

Podnikateľský profil Goergea Trabelssieho je poznačený kamarátstvom s bývalým primátorom Jánom Slotom. Je rodák zo Žiliny, exoticky znejúce meno má po otcovi, ktorý pochádza zo Sýrie. Trabelssie sa v biznise rozbehol, keď Žiline vládol  Slota. Médiá ho označovali dokonca za správcu Slotovho majetku, čo on odmietal. Pravda však je, že sa výhodne dostal k niektorým mestským budovám a firmám.

Mesto dnes spoločne s Trabelssiem vlastnia napríklad Žilinskú parkovaciu spoločnosť (ŽPS). Práve o ovládnutí tejto firmy momentálne Žilina rokuje. Mesto chce ovládnuť kapitál zo spoločnosti, ľudí, hnuteľné veci a nehmotné práva. Dôvod, prečo chce prevziať parkovanie má byť ten, že prichádza o dividendy, ktoré idú do vrecka Trabelssiemu.

Z registra účtovných závierok však vyplýva, že v roku 2018 mala ŽPS zisk len 123.000,- Eur. Roky predtým bola dokonca v strate. Ak by toto bola skutočná výkonnosť spoločnosti, tak celá operácia nedáva obchodný zmysel, lebo firma nie je celkom zisková a suma, o ktorú mesto prichádza na dividendách je nízka. Ak má mesto nevýhodnú zmluvu s G. Trabelssiem, radšej mohlo začať budovať alternatívny parkovací systém.

Z registra účtovných závierok je ďalej zrejmé, že v roku 2015 predala ŽPS nehnuteľnosti a poskytla niekomu pôžičky vo výške 5,7 mil. Eur. Inými slovami, niekto mestskej firme týchto 5,7 mil. v roku 2018 dlhdoval.

Ak mesto prevezme firmu plánovaným spôsobom, žilinská verejnosť sa už nikdy nemusí dozvedieť, ako to s požičanými peniazmi a hospodárením ŽPS bolo. V operácii je totiž zvolený opačný postup ovládnutia ŽPS. Mesto neodkúpi podiel od Trabelssieho, čo by bolo logické, ale naopak. Trabelssie získa celú firmu a vzdá sa zmluvy na prevádzku parkovacieho systému, zamestnancov a hnuteľných vecí. Trabelssiemu tak ostane celé účtovníctvo ŽPS a už nikdy nikto nemusí dozvedieť, čo sa v spoločnosti dialo, komu odišlo 5,7 mil eur a či ich splatil.

Výhodné predaje

Súčasťou transakcie je vzájomná výmena budov a pozemkov. Žilina má pripravené dva varianty, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo. Trabelssie v oboch prípadoch získa pozemky na Košickej ulici. Mesto dostane na oplátku od Trabelssieho podľa prvého variantu kaštieľ v Bytčici a skelet športovej haly na Karpatskej. Alebo kúpi od neho športovú halu Korytnačka, skelet na Karpatskej a Dom techniky, pričom zaplatí ešte navyše šesť miliónov eur.

Dohoda sa má uzavrieť na základe znaleckých posudkov, ktoré si dala Žilina vypracovať. Nadácia nevie overiť ich kvalitu, ale vychádza z toho, že sú hodnoverné. Aj z nich sa javí, že Trabelssie získa viac než mesto.

Podľa toho, ktorý variant poslanci schvália sa totiž zbaví:

-neudržiavanej športovej haly Korytnačka, ktorú znalec ocenil na 4, 29 milióna eur. Počas pôsobenia exprimátora Jána Slotu ju kúpil od Žiliny za 3,7 milióna eur.

-skeletu športovej haly na Karpatskej ulici, cena konštrukcie je približne 700 tisíc eur. A pozemku 1,9 milióna eur. Kedysi Trabelssie dostal pozemok za korunu. (str. 3)

-chátrajúceho kaštieľa v Bytčici (Trabelssieho kúpna cena: 624.045,- Eur + 756.200,- Eur za susedný pozemok; cena pre dnešnú operáciu: 1.800.000 Eur )

– starú neudržovanú komunistickú budovu Domu techniky (kúpna cena Trabielssieho: nezistená; cena podľa znalca pre dnešnú operáciu: 6.620.000,- Eur;)

Dostane sa k pozemkom, ktoré potrebuje

Trabelssie sa vďaka vyrovnaniu s mestom stane majiteľom pozemkov na ul. Košická, kde je autobusové depo. Po dvoch rokoch ho prenajme mestu za 22-tisíc eur mesačne bez DPH. Pre Trabelssieho je to výhodné, v regióne podniká s autobusovou dopravou a potrebuje zázemie pre autobusy. Zároveň sa mu investícia vráti z nájomného od mesta. Okrem toho, keď bude pozemok potrebovať, zmluvu o nájme môže mestu vypovedať.

Rovnako sa stane vlastníkom niekoľkých pozemkov pod Obchodným centrom Mirage. Túto stavbu postavil na pozemkoch mesta, čo je už v dnešnej dobe obrovský problém. Ak by sa mesto obrátilo na súd so žiadosťou o odstránenie tejto neoprávnenej stavby, ten by podľa zákona nemal inú možnosť, ako súhlasiť.

Trabelssie dohodou s mestomzabije štyri muchy jednou ranou. Zbaví sa parkovacieho biznisu, ktorý mu asi nevynáša, získa pozemok pre svoj autobusový biznis, vysporiada si Mirrage, predá so ziskom nehnuteľnosti, ktoré sú mu na obtiaž. Mesto Žilina naopak príde o využívaný pozemok na Košickej a spadnú mu do rúk zchátrané nehnuteľnosti.

Drahí právnici

Celú túto zložitú obchodnú operáciu pripravil primátor Fiabáne cez právnu kanceláriu Karko, ktorú si najal. Odmena, ktorú má dostať je astronomická. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli variant jeden, mesto jej má vyplatiť 894 863 eur a pri druhom na 710 614 eur bez DPH. Pričom advokát už inkasoval 25 tisíc eur len za ústnu právnu analýzu

Istý nátlak na urýchlenie rozhodovania poslancov predstavuje predložený dodatok k dohode s advokátmi, že ak schvália jeden z variantov práve na zasadnutí 20. decembra, zníži sa suma odmeny na 300 tisíc eur.

Primátor Fiabáne oznámil podmienky vysporiadania sa s Trabelssiem na tlačovej besede s lokálnymi médiami. Podľa informácií Nadácie Zastavme korupciu už získal dostatok hlasov. Fiabáne, ktorého vo voľbách ako nezávislého podporovala široká pravicová koalícia a hnutie Za slušné Slovensko, má parkovanie ako jednu zo svojich hlavných tém.

Nadácia vyzve primátora aj poslancov Žilina, aby tento, pre mesto nevýhodný obchod, neschválili.

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.