Denník N

Ondrej Lenárd odstúpil od naštudovania Rusalky a Aidy v SND

AKTUALIZOVANÉ. V liste zaslanom prostredníctvom mailu riaditeľovi Opery SND Rastislavovi Štúrovi oznámil dirigent Ondrej Lenárd, že odstupuje od svojho prísľubu naštudovať na našej prvej scéne Rusalku a Aidu. Ako dôvod uviedol, že ministerka kultúry Ľubica Laššáková nesplnila prísľuby, ktoré dala národnému divadlu a riaditeľovi Rastislavovi Štúrovi osobne. Ministerstvo kultúry obvinil z nezáujmu o Operu SND.

„Môj návrat do SND bol na základe nášho rozhovoru, ktorého obsah spočíval v deklarovaní Vašich požiadaviek pri nástupe na post riaditeľa opery. S veľkou radosťou som prijal Vašu veľkú snahu napraviť žalostné odmeňovanie umelcov opery. Vaša požiadavka bola tlmočená na MK SR, kde ste dostali prísľub, že dotácia na odmeny umelcov príde v krátkom čase. Nestalo sa tak! Termíny splnenia „sľubov“ sa posúvali každý mesiac. Na základe informácií sa to nestane ani k 1. 1. 2020! Preto, vážený pán riaditeľ, Vám musím oznámiť, že ruším naše dohovory o naštudovaní Rusalky a Aidy ako znak protestu a prejavu nesúhlasu s konaním pani ministerky kultúry…“ napísal Lenárd riaditeľovi opery.

V médiách pritom už nejaký čas beží kampaň, ktorá oznamuje veľkolepý návrat Ondreja Lenárda naspäť do SND. Kampaň sa však vo svetle posledných udalostí stáva neaktuálnou.

V divadle sa dôvody abdikácie dirigenta, ako aj obsah Lenárdovho listu pokúsili najskôr zamlčať. Napriek tomu, že mail bol zaslaný už 12. decembra, zamestnanci SND o jeho skutočnom obsahu nevedeli.

Niektorým len bolo oznámené, že Lenárd odstúpil od naštudovania opier, pretože má v tom čase rozbehnuté iné projekty. Táto informácia však bola nepravdivá a potom, ako sa na verejnosť dostali skutočné dôvody Lenárdovej abdikácie, vyvolala vlnu rozhorčenia.

Jeden zo zamestnancov, ktorý sa k obsahu Lenárdovho mailu dostal, včera poobede rozposlal jeho text v plnom znení na desiatky adries, aby si účinkujúci v divadle vedeli vytvoriť skutočný obraz o deklarovaných dôvodoch odstúpenia od projektov. A  aby sa zabránilo tendenciám aféru naďalej zametať pod koberec.

Lenárd použil podobne nekompromisnú vyjednávaciu taktiku a rôzne mocenské páky podobne aj v Slovenskom rozhlase, kde od jesene pôsobí na poste šéfdirigenta Symfonického orchestra. A zdá sa, že zatiaľ bol úspešný. Orchester, ktorého počet hráčov bol z finančných dôvodov v minulosti redukovaný a poddimenzovaný, dostal možnosť obsadiť osem nových miest a prísľub na rozšírenie o ďalších osem hráčov v krátkom čase. Počet členov SOSR by tak mal dosiahnúť  až deväťdesiat ľudí.

Orchester taktiež obdržal sumu zhruba 300 000 eur na nákup hudobných nástrojov a od 1. januára jeho členovia prechádzajú na prácu na plné úvazky – o čo doteraz neúspešne bojovali 12 rokov. Vydobytie týchto vymožeností hráči pripisujú Lenárdovi, pretože veci sa pohli až po jeho príchode.

Lenárd je taktiež jeden z mála vrcholných reprezentantov hudobnej obce, ktorý sa takto verejne ostro kriticky vymedzil voči ministerke kultúry Laššákovej. Krátko pred voľbami je podobný škandál zrejme to posledné, čo Ministerstvo kultúry potrebovalo. Zrejme práve preto sa Lenárd rozhodol udrieť práve teraz. To, že sa divadlo nepridalo a zaujalo pozíciu mŕtveho chrobáka, taktiež nie je vôbec prekvapujúce.

Taktika byť voči ministerstvu slušný a nekonfrontačný ( o ktorú sa doteraz usilovalo vedenie SND) príliš nezafungovala. Uvidíme, či zafunguje taktika, byť voči ministerstu a konkrétne voči ministerke Laššákovej oveľa viac asertívny a začať na nesplnené sľuby upozorňovať nielen rečami, ale aj demonštratívnymi, ale pritom každému jasne zrozumiteľnými gestami a činmi.

Ohľadom vzniknutej situácie v tejto chvíli zisťujeme podrobnejšie informácie.

Peter Bleha

***

Článok aktualizujeme o stanovisko riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra:

“Pán Ondrej Lenárd bol pre mňa garantom vysokej umeleckej úrovne stej sezóny Opery SND, preto ma jeho rozhodnutie mimoriadne mrzí, ale zároveň ho chápem. Stále verím, že zlepšenie situácie príde hneď začiatkom nového roka, v opačnom prípade nemôžem ďalej pokračovať v mojej koncepcii riaditeľa Opery SND.” – uviedol Štúr pre Do Re Mix.

Diskusia  k článku je možná na facebookovej stránke: Do Re Mix

Teraz najčítanejšie

Do Re Mix

Flash news, recenzie a publicistika zo sveta vážnej hudby, opery a baletu