Denník N

Súhlasíme s premiérom: Slováci, vráťte sa… a my dodávame: vráťte sa aspoň na voľby (alebo voľte poštou, aby ste mali dôvod vrátiť sa natrvalo)

Peter Pellegrini „ako premiér SR“ pozval v sobotu všetkých Slovákov v Británii domov na Slovensko. Ako líder kandidátky strany, ktorá Slovákov v zahraničí počas 12 rokov svojej vlády ignorovala, by mal dúfať, že prinajmenšom 29. februára 2020 na voľby do Národnej rady Slováci zo zahraničia neprídu a Smeru to nespočítajú.

„Na druhej strane ako premiér SR všetkých pozývam naspäť, aby sa vrátili domov na Slovensko. V prípade, ak majú chuť, aby nezostávali vo Veľkej Británii, povedal slovenský predseda vlády 14. decembra v televízii. V zahraničí žijem od roku 2004 a ako kandidát do volieb do NRSR som sa pred dvoma týždňami stretol so Slovákmi v Londýne a predstavil im náš program. Môj skromný názor je taký, že minimálne do volieb vo februári 2020 Slováci a Slovenky v zahraničí takéto chúťky na návrat mať nebudú. Tu sú hlavné dôvody prečo:

 

Dôvod č. 1: Nedostatok práce. Od roku 2004 odišlo zo Slovenska okolo 345 tisíc Sloveniek a Slovákov. V Británii žije teraz podľa britského národného štatistického úradu 72 tisíc Slovákov. Hlavným dôvodom odchodu bol nedostatok práce, z okresov ako Snina, Humenné a Medzilaborce odišlo okolo 6% obyvateľstva. Čo spravili tri vlády Smeru za posledných 14 rokov, aby zvrátili tento trend? Chválili sa rekordným znížením miery nezamestnanosti. (Miera evidovanej nezamestnanosti bola v októbri 2019 podľa Ministerstva práce 4.94%. Keby sa všetci Slováci vrátili zo zahraničia? Neuveriteľných 17,47%)…

 

Dôvod č. 2: Korupcia. Okrem nízkej životnej úrovne ako hlavné dôvody odchodu do zahraničia Slováci uvádzajú korupciu a klientelizmus, radikalizáciu spoločnosti, či kvalitu školstva a zdravotníctva. V prieskume z roku 2018 až 54% z viac ako 4 tisíc respondentov uviedlo, že zmena politickej kultúry je jeden z faktorov, ktorý by ich motivovala k návratu na Slovensko, a až 45% uviedlo lepšiu kvalitu štátom poskytovaných služieb. Zase sa treba spýtať – čo sa také zmení za posledné roky, aby sa Slováci vracali?

 

Dôvod č. 3: Stav školstva. Dokonca aj Národný kontrolný úrad SR v záverečnej správe z roku 2017 o hospodárení škôl skonštatoval: „Rizikom […]  je, že absolventi zahraničných vysokých škôl sa podľa prieskumov späť na Slovensko už nevracajú. Tým tento problém nadobúda rozmery, ktoré sa bez adekvátnych opatrení budú prehlbovať a budú mať dosah nielen na vysoké školy, ale aj na hospodársky a sociálny vývoj Slovenska. NKÚ SR preto odporúča tvorcom politík, aby aktívnym využitím zákonných možností a realizáciou adekvátnych opatrení tento trend, spojený s rastúcim počtom odchádzajúcich študentov, ktorí sa späť na Slovensko nevracajú, zastavili.“ Čo presne vláda spravila od roku 2017, okrem toho, že sa snažila rozkradnúť eurofondy za 600 miliónov eur, určené pre školstvo?

 

Dôvod č. 4: Chýbajúce inštitúcie na podporu Slovákov v zahraničí. Na Slovensku máme Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a ten podporuje smiešnou sumou približne 1 milión eur ročne kultúrne aktivity historických národnostných menšín Slovákov „na území bývalého Rakúsko-Uhorska“ a „potomkov masovej emigrácie z konca 19. a z prvej polovice 20. storočia“ do zámoria. Avšak vo svojich správach rok čo rok konštatuje, že slovenské komunity novodobej emigrácie nespadajú pod jeho mandát. Kto sa má potom týmto stovkám tisícom ľudí venovať?

 

Dôvod č. 5: Chýbajúca koncepcia. V júni 2018 konečne vláda prerokovala materiál „Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko“. Zaoberal sa čiastkovými riešeniami ako prípravou informačného materiálu pre občanov SR pracujúcich v zahraničí, prevádzkou webového portálu a spoločnými študijnými programami na univerzitách hlavne v Srbsku a na Ukrajine. O mesiac na to ho stiahla na dopracovanie a odvtedy sme o ňom nepočuli.

 

Dôvod č. 6: Nesystematické opatrenia. Jeden príklad za všetky: ministerstvo školstva je gestorom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia, v rámci ktorej jednotlivec mohol získať 10.000 eur a mladý odborník 50.000 eur po návrate zo zahraničia na Slovensko. V roku 2017 sa podarilo obsadiť dve pozície mladého odborníka a tri pozície experta, v roku 2018 to bolo deväť expertov a štyria mladí odborníci. Dohromady sa teda vláde podarilo prilákať 18 ľudí z 345 tisíc, 0.005%. Gratulujeme!

 

Dôvod č. 6: Celkový nezáujem. Na Slovensku existuje množstvo subjektov neziskového sektora, ako i domácich i zahraničných firiem, ktoré si uvedomujú potenciál Slovákov a Sloveniek v zahraničí. Iniciatív, ako ich zaangažovať do života na Slovensku, je mnoho, v poslednom čase napríklad iniciatíva vratsa.sk. Čo na to centrálna vláda? Nemá záujem. V strane dostávame množstvo emailov s problémami, ktorým musia čeliť Slováci žijúci v zahraničí kvôli nezáujmu a ignorancii štátnych úradov, od uznávania certifikácií a diplomov, cez nástup deti do školy až po problémy so štátnym občianstvom.

 

Peter Pellegrini „ako premiér SR“ pozval v sobotu všetkých Slovákov v Británii domov na Slovensko. Ako líder kandidátky strany, ktorá Slovákov v zahraničí počas 12 rokov svojej vlády ignorovala, by mal dúfať, že prinajmenšom 29. februára 2020 na voľby do Národnej rady Slováci zo zahraničia neprídu a Smeru to nespočítajú.

(Žiadosť o zaslanie hlasovacích lístkov do  volieb v roku 2020, je možné podať elektronicky na adresách: https://volby.srdcomdoma.sk/ alebo https://navody.digital/aplikacie/parlamentne-volby. Celý proces trvá 3 minúty.)

Marek Ledecký

Kandidát  za stranu ZA  ĽUDÍ  ( č.51 ) do NR SR  zastupujúci záujmy Slovákov v zahraničí. 

web: www.51MarekLedecky.sk

 

 

Martin Oravec

Člen predsedníctva strany ZA ĽUDÍ

 

Teraz najčítanejšie

Marek Ledecký

Marek Ledecký je členom strany ZA ĽUDÍ. Dlhodobo sa venuje téme Slovákov v zahraničí a podpore slovenským komunitám. Žil v Corku, Írsko a v súčasnosti pôsobí vo Viedni, kde pracuje v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je kandidátom strany ZA ĽUDÍ do NR SR, kde bude zastupovať záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí.