Denník N

Toxicita firmy Deloitte na Slovensku nabrala obludné rozmery. Je načase ich zastaviť!

Stav, kedy spoločnosť Deloitte naďalej obchoduje so štátom, aj napriek mnohým a preukázateľným pochybeniam, na ktoré poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) je jednoznačným dôkazom toho, že Deloitte musí mať a má silné politické krytie.

V záverečnej správe NKÚ SR z roku 2018 stojí, že Deloitte a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vypracovali analýzy, ktoré sú nehospodárne, sporné a v konečnom dôsledku aj v rozpore s platnou právnou úpravou. Dovolím si citovať NKÚ zo záverečnej správy.

,,NDS si v roku 2017 objednala od spoločnosti Deloitte Tax, s.r.o., vypracovanie analýz spojenia, resp. zlúčenia organizácie Slovenská správa ciest, (SSC), organizácie Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) a NDS z hľadiska účtovnej a daňovej problematiky. Kontrola zistila, že analýza spojenia NDS a SSC bola v porovnaní s analýzou zlúčenia NDS a TOOŽ takmer desaťnásobne drahšia (33 179,58 EUR v porovnaní s 3 425,52 EUR). Obsah analýz bol obdobný a rozsah identický (20, resp. 21 strán). Rozdiel v cene zdôvodnila NDS náročnosťou posudzovanej problematiky, absenciou legislatívy a rôznou veľkosťou spájaných subjektov. Máme za to, že zaplatenie analýzy spojenia NDS a SSC bolo nehospodárne vynaloženým výdavkom. Zmysel vypracovania analýzy spojenia NDS a SSC bol, vzhľadom na výsledok, sporný. Uvedené podčiarkuje aj skutočnosť, že NDS bola už pred objednaním analýzy známa skutočnosť, že spojenie rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti platná legislatíva SR neupravuje ani neumožňuje „.

dV tejto súvislosti by som rada poukázala na fakt, že tak ako redakcia aktuality.sk, konkrétne redaktor Martin Turček, tak aj ja sme sa snažili získať tieto sporné analýzy v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, avšak NDS odmietla tieto analýzy poskytnúť, aj keď zákon je v tomto jednoznačný, nakoľko sa jedná o analýzy, ktoré boli zaplatené z verejných zdrojov. NDS sa pritom odvoláva na to, že Deloitte neudelil súhlas so zverejnením z dôvodu, že sa jedná o dôverné informácie. Pokiaľ analýzy nie sú v utajenom režime, tak nie je možné odoprieť poskytnúť informácie. Čo je závažnejšie je to, že disponujem internými dokumentmi z NDS, z ktorých je evidentné, že Deloitte vyvíja maximálnu snahu o to, aby sa tieto sporné analýzy nezverejnili. V dokumentoch, ktoré mám k dispozícii je zarážajúce to, že NDS v internom liste oznamuje spoločnosti Deloitte, že bude musieť tieto analýzy zverejniť, aj napriek tomu, že Deloitte si to neželá a odvoláva sa v tomto liste práve na zákon č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Sama som zvedavá, ako NDS toto odôvodní. Toto však nie je jediný prípad, kedy sa snažil Deloitte zabrániť zverejneniu zmlúv. Najznámejším prípadom odmietnutia poskytnutia informácii bola zákazka Deloittu na Úrade vlády SR.

Deloitte za viac ako milión eur pre Úrad vlády SR navrhol, ako vyhodnocovať názory na eurofondy publikované na internete. Podľa týchto návrhov mali ďalšie firmy za 45-tisíc naprogramovať aplikáciu, aj poskytovať podporu pre analytikov. Podpora neexistuje, aplikáciu Úrad vlády SR zatajuje a analýzu odmieta zverejniť.

Keď sa nás budú o pár rokov v Bruseli pýtať, čo sme za tie eurofondy dosiahli, asi nikto sa nebude chváliť aktivitou Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku. Tejto kauze sa do hĺbky venovala Nadácia Zastavme korupciu.

Podľa môjho názoru by v budúcnosti nemala mať možnosť spoločnosť Deloitte pôsobiť vo verejnom priestore, pretože je zrejmé, že za dlhé roky parazituje na obchodovaní so štátom, snaží sa korumpovať politikov a tak si zabezpečiť vplyv a možnosť obchodovať so štátom. Exemplárnym príkladom toxicity spoločnosti Deloitte je snaha ovplyvniť a korumpovať bývalého ministra sociálnych vecí, práce a rodiny Jozefa Mihála, ktorého sa snažili v roku 2010 prostredníctvom vysokopostaveného, vtedy ešte člena SaS korumpovať. Ku cti Jozefa Mihála je, že túto ponuku rázne odmietol a spoločnosť Deloitte je v tomto rezorte nežiadúca. Aj vrabce na streche si čvirikajú, že za úspechom spoločnosti Deloitte vo vzťahu k štátnej správe je oligarcha Smeru – Jozef Brhel. Dúfam preto, že 29.2.2020 túto niť pretrhneme a nastavíme normálne a štandardné podmienky pre všetky slušné spoločnosti, ktoré chcú dodávať služby pre štát. 

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Šubová

Kandidujem za stranu SaS do NR SR 2020 pod číslom 119. Ekonómka a komunálna politička. Pracovala som na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na Ministerstve životného prostredia SR, na sekciách eurofondov. Som oznamovateľka závažnej ekonomickej trestnej činnosti na oboch ministerstvách v súvislosti s čerpaním eurofondov. Môj odkaz : NULOVÁ TOLERANCIA.