Denník N

Keď ľavá ruka nevie čo robí pravá alebo ako EUBA dokáže obhájiť svoju neschopnosť

Stretne sa nekompetentná študijná referentka a právnička, ktorá si sťažnosti vysvetľuje po svojom… Nie to nie je začiatok vtipu ale bežný deň na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Píše sa dátum 26.7.2019  a z pošty v Piešťanoch som si prevzal doporučený list, zásielku, v ktorej bol oznam o mojom vylúčení z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Proti tomuto rozhodnutiu som nenamietal a z toho logicky vyplýva fakt, že som týmto dňom stratil štatút študenta. Keďže dovtedy som brigádoval na letisku v Bratislave, túto prácu som musel ukončiť a hlásiť sa na úrade práce v Piešťanoch. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, avšak okrem výpovede z brigády som potreboval aj doklad o presnom dátume ukončení štúdia na VŠ. Poviete si, že to nemôže byť žiaden problém, veď som mal v ruke list o vylúčení zo štúdia… Áno, to mal, avšak s formuláciou, že dané rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom prevzatia. To znamená, že presný dátum som v tom momente vedel len ja, maximálne pani za okienkom na pošte. A keďže to určite nestačí na zaradenie do evidencie nezamestnaných, požiadal som o potvrdenie o presnej dĺžke štúdia. Tu sa začína prvý problém s univerzitou… Dňa 1.8.2019 som zaslal študijnej referentke Obchodnej fakulty EUBA Ing. Zore Szakalovej žiadosť o vystavenie potvrdenia. Spočiatku sa odvolala na obálku, na ktorej bol odtlačený od pera dátum kedy som zásielku (vylúčenie zo štúdia) prevzal. Niečo na takýto spôsob :

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto malo spočiatku vyzerať podľa študijného oddelenia univerzity v Bratislave moje potvrdenie o štúdiu. Avšak na veľa, konkrétne 15.8.2019, keď som študijné oddelenie niekoľko krát navštívil ( V tom čase už mimochodom bola moja žiadosť o zaradenie evidencie nezamestnaných postúpená na správne konanie, keďže som ich vinou univerzity nemohol doložiť ) bolo vydané Ing. Zorou Szakalovou takéto potvrdenie :

V ten deň som si povedal, že ok, v poriadku, zrejme to musel byť zložitý administratívny proces vydať  po troch týždňoch jedno takéto potvrdenie a chystal som sa splniť si svoje povinnosti voči ÚPSVaR Piešťany. Lenže medzitým, dňa 19.8.2019 ( práve v čase, keď som bol v zahraničí ) mi prišiel mail zo študijného oddelenia nové informácie ohľadom dĺžky štúdia a následne, na moju žiadosť dňa 22.8.2019 nové potvrdenie o dĺžke štúdia, teda s novým dátumom ukončenia štúdia :

Treba povedať, že dodnes netuším, či si nový dátum ukončenia štúdia (z 26.7.2019 je zrazu 31.8.2019) vymyslela Ing. Szakalová sama alebo na pokyn dekana Obchodnej fakulty, asi preto, že to bol taký geniálny nápad sa to už asi ani nedozviem :) Avšak v tomto prípade je to bezpredmetné, smutnejší je však fakt, že týmto rozhodnutím študijné oddelenie Obchodnej fakulty EUBA porušilo vlastný študijný poriadok a spravilo si vlastne z neho len bezcenný zdrap papiera :

 

Na toto absurdné konanie Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa už nemohol pozerať a rozhodol som sa požadovať preplatenie mzdy za mesiac august, vzhľadom k tomu že výpoveď zo zamestnania som nemusel podať (keďže som bol študent do 31.8.2019, nie do 26.7.2019, minimálne podľa zamestnankyne Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislavy, Ing. Zory Szakalovej) a čakal aspoň ospravedlnenie za spôsobené problémy a hanbu na ÚPSVaR Piešťany, keďže vinou univerzity som sa konečne zaevidoval do evidencie nezamestnaných až po niekoľkých týždňoch… Lenže čakal som márne ale namiesto toho som dostal takýto list, vyhodnotenie mojej sťažnosti, ktoré zverejňujem v celom znení s mojím komentárom, ale najmä s dôkazmi, že Ekonomická univerzita sa uchýlila ku absurdným klamstvám.

Po prvých dvoch stranách som si myslel, že v poriadku, „nezávislý“ právny referát Ekonomickej univerzity zamietol moju sťažnosť voči Ekonomickej univerzite, takže neobjektívnosť a konflikt záujmov v tomto rozhodnutí je viac ako zrejmý, avšak s ľútosťou a zároveň rozhorčením som zistil, že to boli jediné dve strany, kde JUDr. Alžbeta Hubertová neklamala alebo zámerne bola uvedená do omylu inými zamestnancami Ekonomickej univerzity v Bratislave, avšak v tomto momente je to absolútne irelevantné.

Ak sa o predošlých stranách dalo povedať, že JUDr. Hubertová vie, o čom píše, tak žiaľ, pri ďalšej tomu už tak nebolo, až som si pomyslel, či to je len nepodarený vtip alebo to je naozaj. S prvým vyznačeným odstavcom by sa dalo súhlasiť, nesplnil som si povinnosť voči úradu práce, avšak len vďaka neschopnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vážená pani Hubertová, ak ste si to neprečítali v tých dokumentoch, ktoré ste prešetrovali, môžete tak uskutočniť aspoň teraz :

Nielen pani Szakalová ale aj Hubertová z Ekonomickej univerzity v Bratislave žijú v omyle, že takto vyzerá potvrdenie o ukončení štúdia s vyznačeným dátumom začiatku a konca štúdia (pôvodnú obálku zo dňa 26.7.2019 som žiaľ nenašiel, avšak aj táto, v ktorej sa nachádzal absurdný výsledok trojmesačného prešetrovania JUDr. Hubertovej je dobrý príklad). Ďalší komentár asi netreba… Ešte však zrevejňujem časť komunikácie s úradom práce v Piešťanoch, ako ďalší dôkaz o tom, že som si skutočne „nesplnil“ povinnosti voči spomínanému úradu. Keby si totiž Ekonomická univerzita v Bratislave plnila svoje povinnosti aspoň tak, ako ja voči ÚPSVaR,tak dnes nemusím písať tento blog.

Pre pani Szakalovú a Hubertovú som si dovolil zvýrazniť v každom e-maily slovíčko „dokument o potvrdení štúdia“, ktoré sa ťažko dá nahradiť slovom „obálka z doporučenej zásielky“.Ako som už vyššie spomínal, prvú žiadosť o vystavenie tlačiva dostala Ing. Szakalová 1.8.2019, medzitým, 7.8.2019 úrad práce dal moju žiadosť na správne konanie, potvrdenie od školy som dostal až 15.8.2019, štyri dni predtým ako si svojvoľne vydali nové rozhodnutie… Ak Vám ešte ani toto neprišlo dostatočne absurdné, tak to ešte ani zďaleka nie je všetko.  Len na margo toho, kto si voči komu neplní povinnosti vážená pani JUDr. Hubertová ( význam slova potvrdenie sa inak určite učí v prvom ročníku právnickej fakulty ) …

Nie menej zaujímavý je aj druhý vyznačený odstavec v liste pani Hubertovej. Vraj som nepochopil mail zo dňa 19.8.2019, že ku dátumu 31.8.2019 sa iba vymazávajú študenti zo študentského systému EUBA s názvom AIS… Treba podotknúť, že na základe „nepochopenia“ e-mailu pani Szakalovej mi ona následne vystavila nové potvrdenie o dĺžke štúdia, takže sú iba dve možnosti… Buď ani študijná referentka Szakalová nerozumie, o čom píše, alebo JUDr. Hubertová (opäť v tomto liste) klame. Veď posúďte sami… Nižšie sa nachádza spomínaný mail.

Záverečná strana rozhodnutia bolo už len také zhrnutie vyššie uvedených nezmyslov a klamstiev, pod ktoré sa neváhal podpísať ani rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. , ktorému však slúži ku cti, že mal aspoň tú slušnosť a ešte začiatkom septembra ma pozval na osobné stretnutie, ktoré som prijal, avšak výsledok z neho nebol žiaden.

Zaujímavý je fakt, že podľa JUDr. Hubertovej študijná referentka si vlastne môže vydávať dokumenty, podľa toho, ako ráno vstane z postele, keďže „právnu hodnotu“ majú len dokumenty vydané dekanom, de facto z nej urobila nekompetentnú osobu, ktorá je na svojom mieste úplne zbytočne. Avšak zabudla na podstatnú vec, že ako zamestnanec zastupuje Ekonomickú univerzitu v Bratislave a vystupuje v jej mene.

 

P.S. Aby toho nebolo dosť, čo dedina to potok, čo EUBA, to … rozdielny dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia čím samozrejme opäť v tomto prípade Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave porušila vlastný študijný poriadok :)

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie