Denník N

Vážné pretsilvestrovské varováňí …

Z nebezpečá može stat sa aj želaňí …

Pred pár tídňama na fejsbúku bívalého spolužáka velice zajímavé varováňí sem čítaų

a o ňekolko dňí neskúr, cez víkend, sem o tem upozorňení jednému známému ríkaų,

no a na druhí deň teho kamaráda sem čuų, jak tú dost vážnú vístrahu dalšímu povidaų:

„Šeci chųapi, kerí jazdzá autama cez Nitru mjeli bi si fčil dávat pozor velikánskí!

Pret jednim hipermarketem postávajú totiš dvje velice pjekné, krásné, osemnástki,

keré úplňe nečekaňe okamžité vičiščeňí (aj nešpinavého) predňího skųa ponúkajú

a po ščeglivem umívaňí čelňího skųa o odvezeňí na druhí konec mjesta slušňe požádajú.

F prúbjehu cesti autem začnú sa na zadňím sedadle bez veškerej haňbi vzájemňe uspokojovat,

pokát to nezačne samého šoféra vozidųa nekontrolovaňe, až bezhraňičňe vzrušovat …

Ftedi jedna z ňich preleze na pravé predňí sedadųo a rozhodne sa ze šoférem f tem pokračovat.

No a druhá mu zatád buďulár s peňezama ukradne!!! Proto šeci, kerí budú tadik cestovat

mjeli bi na ti dvje krásné, porádňe prefíkané osemnástki obrovitánskí pozor si dávat …

A víš, ten čovjek, co to seriózné varováňí pro druhích napísaų,

na závjer teho dúležitého upozorňeňá ešče navíc poznamenaų,

že ňeho už okradli vícej rázú, f pondzelí, f úterí, ve stredu dokonca dva ráze a též snat zajtra …“

Pozorní posucháč, múj súsed, sa zamisleų, na hodzini na sceňe f šenku friško sa podzívaų

a hnet aj celkem vážňe sa ho optaų, lesik neví, či tam ti mųadé zloďejki nejsú aj neskaj,

lebo že takimto rafinovaním zpúsobem bi celkem určiťe aj moc rázú okradnutí bit sceų

a možná, možná že ešče aj neskaj bi to ze Záhorá na otočku aspoň jeden ráz sciheų …

27.12.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...