Denník N

Férové výživné pre každé dieťa

Zľava Braňo Vančo, Lucia Plaváková, Mariana Murínová, Simona Petrík, Michal Páleník
Zľava Braňo Vančo, Lucia Plaváková, Mariana Murínová, Simona Petrík, Michal Páleník

V centre pozornosti musí vždy stáť dieťa, ktorému výživné prináleží. Podľa nás je fér, aby každé dieťa dostávalo pravidelne výživné a štát má dostatočné množstvo prostriedkov na to, aby tomu pomohol.

Pred Vianocami sme predstavili náš návrh zmeny systému výživného. Vychádzali sme aj zo skúsenosti našej kolegyne z Progresívneho Slovenska Mariany Murínovej, ktorú súčasný systém náhradného výživného nútil byť archivárkou, byrokratkou a účtovníčkou, aby vôbec mohla mať nárok získať v ťažkej situácii pomoc od štátu. Súčasný systém neúmerne zaťažuje rodičov, obzvlášť matky samoživiteľky, pričom ich núti čakať neprimerane dlho, kým vôbec nejakú platbu od štátu dostanú. Mariana kvôli výpadku príjmov z výživného prišla s dvomi malými deťmi o byt, ktorý mala v nájme. Odvtedy je to už 7 rokov a dodnes musí komunikovať s exekútorom a hlásiť mu každú zmenu. Nevymohla od bývalého manžela doteraz ani euro.

S kolegami a kolegyňami v koalícii PS/SPOLU sme pripravili návrh systému, ktorý adresuje dva výrazné problémy: 1. výživné vo všeobecnosti, keď rodičom poskytuje službu administrátora výživného a 2. náhradné výživné, keď všetkým deťom zabezpečuje, aby každý jeden mesiac dostali aspoň náhradné výživné. Naším zámerom je tiež minimalizovať potrebu kriminalizácie rodičov, ktorí si neplnia svoju vyživovaciu povinnosť, keďže odsúdením sa prepadajú ešte do väčších problémov a nijako to nepomáha ani k zlepšeniu ich schopnosti uhrádzať určené výživné riadne a včas.

V dnešnom systéme trvá dlhé mesiace, kým sa rodič dostane k náhradnému výživnému, ak sa mu to vôbec podarí, keďže často nespĺňa príjmové limity alebo povinný rodič platí občasne, čím znemožňuje uplatnenie nároku na náhradné výživné. Hlavnou myšlienkou nášho návrhu je, že ak rodič nezaplatí výživné včas, štát automaticky zaplatí náhradné výživné, a to do 48 hodín, pričom byrokracia okolo výživného by bola v rukách štátu. Vo svojej podstate sa štát stane sprostredkovateľom medzi rodičmi, keď povinný rodič nebude výživné posielať na účet oprávnenému rodičovi, ale bude ich posielať na účet štátu. Na účet oprávneného rodiča bude výživné posielať priamo štát. A v prípade, ak povinný rodič výživné nezplatí, nezostane dieťa bez výživného, ale štát bude automaticky posielať náhradné výživné. Nezaplatené výživné si pritom bude štát sám vymáhať od povinného rodiča a nebude tým zaťažený rodič, ktorý chce svoj voľný čas venovať deťom a nie behaniu po úradoch a exekútoroch. V centre pozornosti musí podľa nás vždy stáť dieťa, ktorému výživné prináleží. Podľa nás je fér, aby každé dieťa dostávalo pravidelne výživné a štát má dostatočné množstvo prostriedkov na to, aby tomu pomohol.

Pre nás bolo dôležité vniesť do systému výživného štyri základné prvky.

  1. Odbremenenie od neprimeranej byrokracie a papierovačiek. V našom návrhu rodičovi, ktorý ma prijímať výživné stačí, keď sa prihlási do systému spravovaného štátom jednostránkovým formulárom a ostatná administrácia je v rukách štátu.
  2. Skrátenie lehôt, resp. skrátenie obdobia kedy dieťa nedostáva žiadne výživné na nulu. Navrhujeme systém tak, aby každé dieťa dostávalo pravidelne každý mesiac výživné aspoň vo výške náhradného výživného. Takýto prístup považujeme za správny a férový.
  3. Znemožnenie zneužívania podmienok vstupu do systému náhradného výživného tým, že rodič výživné zaplatí občasne, napr. jeden mesiac zaplatí, druhý mesiac nezaplatí a tak dookola. V takomto prípade nie je v dnešnom systéme možné získať pomoc štátu v podobe náhradného výživného. V dôsledku čoho zostáva dieťa bez plnohodnotného výživného až do momentu, kým sa nepodarí výživné vymôcť od jeho rodiča. Tomuto chceme zabrániť tým, že náhradné výživné bude vyplácané automaticky v momente, keď rodič nesplní svoju vyživovaciu povinnosť a neuhradí výživné za príslušný mesiac alebo ho neuhradí v plnej výške.
  4. Zlepšenie vzťahov medzi rodičmi, keď rodičia nebudú musieť stretnutia začínať otázkou, či ten druhý zaplatil výživné, keďže medzi nich vstúpi štát ako tretí subjekt. Veríme, že nami navrhovaný systém bude mať za následok aj zníženie počtu prípadov, kedy rodičia výživné používajú ako nástroj vydierania voči svojmu bývalému partnerovi alebo partnerke.

~~~

Sledovať ma môže na Facebooku alebo Instagrame.

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.