Denník N

Švédsko ako nebezpečná krajina s vysokým počtom znásilnení – kotlebovci opäť konšpirujú

Noviny ĽSNS,Ročník 2,číslo 4, december 2019
Noviny ĽSNS,Ročník 2,číslo 4, december 2019

Podľa ĽSNS sa Švédsko stalo krajinou s druhým najväčším počtom znásilnení na svete. Dôvodom sú vraj nebezpeční a neprispôsobiví imigranti.

Kotlebovci a “úpadok Švédska”

Začiatkom mesiaca december 2019 vyšlo nové číslo kotlebovských novín Naše Slovensko. Časopis vychádza nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej verzii. Jeden z článkov a s ním súvisiace konšpirácie o Nežnej revolúcii v roku 1989 už výborne analyzovali na stránkach antipropaganda.sk .

V článku na  siedmej strane sa kotlebovci pýtajú, či poznáte súčasné Švédsko? Následne opisujú, ako sa Švédsko, kedysi vyspelá a ukážková európska krajina, dnes nachádza v neuveriteľnej bezpečnostnej kríze a kde sa vo veľkom znásilňujú švédske dievčatá a ženy. Samozrejme, vinník je jasný: neprispôsobiví imigranti, ktorým Švédsko dokorán otvorilo svoje hranice, a ktorí považujú európsku toleranciu za slabosť. Navyše, švédska liberálna vláda voči tomu nič nerobí.

Kde je pravda?

Poďme sa teda pozrieť na to, aká je realita. Fakty hovoria o tom, že štatisticky sa Švédsko naozaj nachádza na popredných miestach vo svete v počte  znásilnení. Podľa niektorých zdrojov sú na 5.mieste vo svete, podľa Eurostat-u zase figurujú na 2. mieste v Európe . Ako je teda možné, že taká vyspelá krajina ako Švédsko sa v týchto ukazovateľoch pohybuje v spoločnosti krajín ako Južná Afrika, Botswana alebo Lesotho?

Policajné štatistiky sexuálnych útokov. Zdroj: Eurostat

Nie vždy porovnávacia štatistika ukáže realitu

Porovnávanie štatistík týkajúcich sa sexuálnych útokov a znásilnení treba brať s veľkou rezervou. Všetko totiž závisí od toho, akým spôsobom sa zbierajú údaje o danej kriminalite v jednotlivých krajinách. Ako vysvetlil Enrico Bisogno z UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu OSN) pre server thelocal.se, „rozdiely v reportoch dát naprieč rôznymi krajinami súvisia s rozdielnou ochotou nahlasovať sexuálne trestné činy ich obeťami, prípadne rôznou definíciou kriminálnych útokov v jednotlivých štátoch a rozdielnym počítaním jednotlivých prípadov“.

Niektoré krajiny počítajú každý jednotlivý sexuálny útok ako jednu udalosť, v iných štátoch sa počíta jeho nahlásenie ženou/manželkou (aj viacerých alebo sériových skutkov) len ako jeden prípad. Vo Švédsku je každý prípad sexuálneho násilia braný ako jeden incident. Napríklad ak niekto nahlási, že ho partner znásilňoval každý deň počas 14 dní, úradník zaznamená 14 potenciálnych trestných činov. V iných krajinách to zaznamenajú ako jeden trestný čin.

Vo Švédsku sa legislatívne výrazne rozšírila definícia znásilnenia v roku 2005, čo sa ukázalo v signifikantne zvýšenom počte nahlásených znásilnení v ďalších rokoch nasledujúcich po zmene zákona.

Hlásené prípady znásilnenia. Zdroj: Nordic Criminal Statistics 1950-2010, Stockholms universitet, 2012

 

Taktiež je vhodné spomenúť, že alternatívny spôsob merania úrovne počtu znásilnení v rôznych krajinách EÚ publikovaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) v roku 2012 ukázal porovnateľný výskyt počtu žien, ktoré sa označili ako obeť sexuálneho násilia, vo Švédsku, Holandsku aj Dánsku.

Sexuálny útok treba nahlásiť

Sexuálny zločin sa objaví v štatistikách až vtedy, keď ho niekto nahlási. A nahlási ho väčšinou obeť, v niektorých prípadoch aj polícia. Problém je v tom, že ochota nahlásiť znásilnenie je v jednotlivých krajinách rôzna. V mnohých krajinách predstavuje znásilnenie pre obeť veľkú sociálnu stigmu, preto majú zábrany sexuálne útoky a znásilnenie nahlasovať. Sú regióny, kde dokonca znásilnenú muž vyhodí z domu alebo sa s ňou rozvedie (od Sýrie cez Sudán až po Guatemalu) .

Ďalší faktor je ten, že sexuálne útoky sú častejšie nahlasované úradom v krajinách charakterizovaných väčšou mierou rodovej rovnosti . Švédsko je v rankingu Global Gender Gap Index 2016 vysoko,na 4.mieste. Navyše, ženy vo Švédsku sú povzbudzované, aby nahlasovali prípady sexuálneho násilia.

Pre porovnanie nemusíme ísť ďaleko. Stačí, keď si porovnáme počet znásilnení v prepočte na 100 tisíc obyvateľov na Slovensku (1,77) a vo Švédsku (69,72). Podobné výrazné rozdiely nájdeme aj v kategóriách Sexuálne násilie a sexuálne napadnutie. Naozaj to ukazuje, že na Slovensku máme so sexuálnym násilím minimálny problém? Skutočnosť je zjavne iná.

Imigranti a znásilnenia

Na záver sa  poďme pozrieť, aký vplyv mal príchod migrantov na počty znásilnení vo Švédsku:

Na základe údajov Švédskej národnej rady pre prevenciu kriminality (Brå) boli čísla nahlásených znásilnení v jednotlivých rokoch takéto:

V roku 2017 bolo nahlásených 70 znásilnení na 100 tisíc obyvateľov, 2016: 64 , 2015: 57, 2014: 65, 2013: 59, 2012: 66, 2011: 69, 2010: 64, 2009: 64,2008: 59,2007: 52.

Z toho vyplýva, že v priebehu dekády bola situácia relatívne stabilná. A to napriek tomu, že v roku 2015,čo bol vrchol utečeneckej krízy, dosiahlo Švédsko 163 000 žiadostí o azyl.

Zhrnutie

Na základe uvedených relevantných a vzájomne súvisiacich faktorov môžeme konštatovať, že výskyt sexuálneho násilia vo Švédsku nie je taký enormne vysoký, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Je dôvodný predpoklad, že jeho výskyt je porovnateľný (a možno aj nižší) s ostatnými krajinami EÚ.

Navyše, vôbec sa nepotvrdilo tvrdenie, že počet znásilnení sa vo Švédsku enormne zvyšuje vďaka vysokému prílevu imigrantov z krajín mimo EÚ.

Treba si teda položiť otázku, prečo kotlebovci používajú tvrdenia, ktoré nie sú založené na faktoch a vzájomných súvislostiach a snažia sa ľuďom vykresliť nereálny obraz Švédska ako upadajúcej a nebezpečnej európskej krajiny? Robia to schválne alebo nemajú intelektuálny potenciál a schopnosť dôslednejšie analyzovať situáciu? Aj na základe informácií zo Správy o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2018 všetky indície smerujú k tomu, že tieto aktivity sú cielené a vychádzajú ako súčasť hybridnej vojny z naratívu ruskej kremeľskej propagandy a jej snahy o šírenie strachu medzi ľuďmi, narušenie dôvery v inštitúcie a celkovú dezintegráciu Európskej únie ako priestoru s výrazne vyššou životnou úrovňou než je v Rusku.

Každý si musí sám pre seba zodpovedať otázku: budem dôverovať ľuďom, ktorí šíria dezinformácie  a nenávisť alebo pochopím, že svet je zložitejší a budem radšej dôverovať serióznym odborníkom, ktorí sú schopní pri riešení problémov naozaj pomôcť?

 

Teraz najčítanejšie

Jozef Sedilek

Občiansky aktivista, ktorý cíti zodpovednosť za budúcnosť sveta, kde žijeme .