Denník N

S poďekovaňím za dúftipné mišlenki …

nalévam tekutú medecínu do sklénki …

Dostaų sem ot Ferka,

bívalého to spolužáka,

deset pjekních obráskú,

každí z múdrú mišlenkú.

Aspoň z ňekolkíma sa podzelím,

snat ňekoho s ňima pobavím …

*

„Opkųop sa enem takíma ludma, kerí

ťi vivoųajú úsmjef, né žaúdečňí vredi!“

*

„Čím si milejší, tím máš život horší,

Úplňe najlepší sa majú enem mrchi!“

*

„Maųí ludé vjedzá, že sú maųí.

Tustí ludé zas vjedzá, že sú tustí.

Enem blbí nemajú aňi tušeňá, že sú blbí!“

Tak máųo sųov a jaká veliká pravda!

Akorát proto to u nás tak vipádá …

*

„Račik mjet hųavu f oblakoch, než nervi v prdeli.“

Nech ich tam majú tí, kerí enem na sebja misleli!

*

„Bože, o dost vječí trpjelivost mi daj,

protože ked bis´ mi vječí siųu daų,

zas bi sem dobrého právňíka potrebovaų.“

*

„Ked pijeme na zdraví …

nemjeųa bi to uhradzit

zdravotňí poisťovňa?!“

Určiťe! A né enem podlá mja … (-:

 

Ferko, ďekujem Ťi za dúfťipné mišlenki

a nalévam tekutú medecínu do sklénki,

na zdraví šeckích ludzí dobrej vúle …

a trtňi si aspoň pú deci, né jak minule …

31.12.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...