Denník N

Ako klimatická kríza dáva novoročným poverám nový rozmer

Tradícia nevynášania smetí na Nový rok má hlboké korene. Čo reprezentuje a prečo by sme ju mali obmeniť?

Povera hovorí, že na Nový rok by sa nemali vynášať smeti, lebo sa z domu vynesie šťastie.  Desaťročia sa smetie len zmetalo do kúta, aj moja rodina túto tradíciu dodnes dodržiava. Minulý rok sme ale kúpili komposter na biologický odpad, ktorým potom hnojíme záhradu. Tento Nový rok teda ocko tradíciu nevynášania odpadu porušil a šupky zo zemiakového šalátu vyniesol do kompostera.

Nepozerá sa na ne ako na odpad, ale ako na hodnotu, na druhotnú surovinu. Tento postoj by sme mali preniesť nielen do celého nového roku, ale aj do všeobecnej budúcnosti. Recyklácia odpadu je jeden z najjednoduchších spôsobov, akým odľahčiť záťaž, ktorú na životné prostredie svojim konzumom kladieme. Plast ide do žltého kontajnera, papier do modrého, bioodpad do čierneho – je to jednoduché, učia sa to už deti v škôlke. A predsa sa v roku 2018 zrecyklovalo len 36% odpadu. Podiel skládkovania bol 55%. I keď môžeme pozorovať medziročný pozitívny trend, percentá sú stále prinízke. Navyše, nemožno jednoznačne povedať, či sa naozaj recyklácia odpadov zlepšila, alebo sa zlepšilo len jej vykazovanie. Absolútne čísla Štatistického úradu SR takisto nasvedčujú, že produkcia zmesového odpadu a miera skládkovania narástla. Množstvo odpadu podľa nich vzrástlo z 1,025 milióna ton v roku 2017 na 1,026 milióna ton v roku 2018.

Nemôžeme ale povedať, že by ministerstvo v tomto smere nekonalo. V januári 2019 začal platiť protiskládkový balíček, vo februári zase Program predchádzania vzniku odpadu. Budeme takisto aj zálohovať PET fľaše a chystáme sa zakázať niektoré jednorazové plasty.

Do roku 2020 ale Slovensko chcelo dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50%. Štatistiky o tom, či sa nám to podarilo, zatiaľ nie sú dostupné, no máme dôvody byť skeptickí. I keď vláda robí pozitívne legislatívne kroky, i my, občania, sa o túto tému musíme zaujímať a nebyť ľahostajní.

Skládkovanie odpadu môže byť nebezpečné vo viacerých ohľadoch, nehovoriac o tom, že to je aj nákladné. Navyše, plastový odpad častokrát končí vo vode. Svojou prítomnosťou nielen že narúša prirodzený ekosystém pre veľký počet druhov, no môže aj kontaminovať zdroje pitnej vody.

Recyklácia alebo upcyklácia sú najjednoduchšie možnosti, ak si chceme uchovať súčasný životný štýl a zároveň byť ohľaduplní k našej planéte. Nie je to pri tom nič ťažké, stačí, ak sa len budete zaujímať o to, kde produkt, ktorý už nepotrebujete, skončí, keď ho vyhodíte.

 

 

Barbora Výrostková, Košice

Teraz najčítanejšie

Fridays for future

Fridays for future je študentská iniciatíva, ktorá vznikla na podnet Švédky Grety Thunbergovej. Je tvorená mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť našej planéty, preto sa snažia štrajkovaním upútať pozornosť autorít na jej neistú situáciu. Prostredníctvom blogu sa pokúsime o problematike klimatickej krízy edukovať aj širokú verejnosť, a to komentovaním aktuálneho diania na tomto poli, reportovaním najnovších vedeckých správ či zverejňovaním našich príhovorov zo štrajkov.