Denník N

Symetria

My methods are really methods of working and thinking; this is why they have crept in everywhere anonymously (Noether)

rozprávky o symetrii
Pozrime sa na náš každodenný život rozprávkou. V jej prvých 42 minútach vychádza najavo (38:52-40:07), že aj v rozprávkach prevažujú asymetrické riešenia. Hoci sú dôkazovo správne, nefungujú. Rozmýšľame ďalej o tých symetrických. Hľadáme také, ktoré zostávajú symetrické aj v rotáciách každodenného života: dobré zdravie-> choroba->smrť, dobré zamestnanie->nezamestnanosť->bezdomovectvo, atď. Tu sú naše dve pozorovania:

asymetria
a: Veľmi ma bolí hlava
b: Poznám to, aj mňa bolieva…
a: Nemôžeš to poznať, teba nikdy nebolela…
b: Čítal som o tom vo vedeckých časopisoch…
a: Tak nemudruj…
b: Som ti hovoril, že s tým máš ísť k lekárovi, ale ty si nedáš povedať…
a: Už mám dosť týchto tvojich rečí, myslíš to dobre, ale sú na nič, lebo ma vôbec neberieš do úvahy…
b: Už ti k tomu nič nepoviem (a odchádza od rozrušeného úplne rozrušený)

symetria
a: Veľmi ma bolí hlava
b: Kde ťa to bolí najviac?
a: Tu
b: Pôjdeme sa prejsť do prírody a uvidíme, či to pomôže
a: Nie, nechcem ísť nikam
b: Dobre, spravíme si čaj
a: Nepomohol
b: Poďme na Pohotovosť
a: Som ti hovoril, že nikam nejdem
b: Dobre, pôjdem sa poradiť do lekárne, donesiem niečo
a: Nepomáha to
b: Zavoláme Pohotovosť sem
a: Dobre

blogujem lebo
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov
c) hľadám striktne etický finančný model pre inšpirovanie konštruktivistického vyučovania humanitných predmetov.

ďalšia rozprávka


hudba
raime planted, 02-12-2019, num, ripli, kella, belly

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk