Denník N

Od astronauta po zips: slová, ktoré nám dali dvadsiate roky

Vstupujeme do dvadsiatych rokov 21. storočia a tak nezaškodí pripomenúť si aspoň niektoré slová, ktoré vznikli alebo sa prinajmenšom začali používať v modernom zmysle práve v dvadsiatych rokoch storočia dvadsiateho.

Po prvej svetovej vojne a ničivej epidémii španielskej chrípky zažila spoločnosť v dvadsiatych rokoch minulého storočia nárast dosiaľ nevídanej prosperity, predovšetkým v krajinách západnej Európy a v Amerike. Tam to boli Roaring Twenties či Jazz Age – pomenovanie, ktoré použil F. S. Fitzgerald v poviedke roku 1922.

Tancoval sa charleston, vďaka prohibícii začal prekvitať organizovaný zločin. Médiá (mimochodom slovo z roku 1923, kedy sa používalo najmä v reklamnom priemysle) sa začali zameriavať na celebrity, menil sa životný štýl aj kultúra. Charles Lindbergh preletel Atlantik, Alexander Fleming objavil penicilín – veď od roku 1924 poznáme aj spojenie bakteriologická vojna a vo vede sa hovorilo o recyklovaní od roku 1926.

Dvadsiate roky sa často považujú za zrod modernej éry. Termín modernizmus v spojitosti s výtvarným umením, hudbou, či literatúrou, sa viaže práve na toto obdobie (hoci sa používal už koncom devätnásteho storočia, ale vtedy skôr v pohŕdavom zmysle). Nové technológie začali byť dostupné pre široké masy strednej triedy, ľudia zahodili obmedzenia tradícií devätnásteho storočia, ženy začali vo veľkej miere pracovať a voliť. Práve v dvadsiatych rokoch sa zrodili mnohé myšlienky, inštitúcie či spôsoby modernej doby. Napríklad komentátora (predovšetkým športového) poznáme od roku 1928 a zips od roku 1927.

Dvadsiate roky zažili rozmach automobilizmu, vysielanie rádia mohli počúvať v mnohých domácnostiach, telefóny začali byť bežnou súčasťou domovov. Všetky tieto zmeny sa prejavili aj v záplave nových slov, ktoré používame dodnes: s rozmachom dopravy prišiel napríklad semafor, slovo síce staršieho pôvodu, ale v zmysle dopravných svetiel sa začalo používať až v dvadsiatych rokoch (podobne anglický výraz traffic lights), rovnako stopovať, motel, poznávacia značka či kruhový objazd; trolejbus poznáme od roku 1921.

Slovo science fiction sa objavilo prvýkrát v roku 1929 v reklame na časopis „Air Wonder Stories“. Vďaka technologickým inováciám sa vesmír zdal byť bližšie než kedykoľvek predtým a dvadsiate roky nám dali aj slová ako astronaut (na čo Rusi odpovedali o tridsať rokov neskôr slovom kozmonaut), vesmírna raketa či skafander. Vďaka Karlovi Čapkovi poznáme od roku 1923 slovo robot (rozšírilo sa vďaka anglickému prekladu hry R.U.R. práve z toho roku).

Začala sa rozmáhať kinematografia, vyšiel prvý Disneyho animovaný film. Štvrť Hollywood v Los Angeles sa začala používať ako synonymum amerického filmového priemyslu okolo roku 1926, tri roky po inštalovaní známeho nápisu nad mestom. Americký filmový priemysel priniesol aj pojem strieborné plátno, ktorý sa v zmysle „film“ začal používať od roku 1924. Gertrúda Steinová vytvorila názov „Stratená generácia“ (ktorý v roku 1926 spopularizoval Hemingway v románe Slnko aj vychádza), a Gertrúda Steinová zároveň ako prvá použila slovo gay v zmysle homosexuál v roku 1922 (v Miss Furr & Miss Skeene).

Dvadsiate roky boli aj érou spoločenských konfliktov. Mnohé krajiny Európy zažívali povojnové rozčarovanie a ekonomicky ťažké časy. Dvadsiate roky tak boli svedkom nárastu politického radikalizmu. Hitler píše vo väzení Mein Kampf, v Taliansku je pri moci Mussolini, vzniká Sovietsky Zväz. Dvadsiate roky preto priniesli aj slová ako fašizmus (od roku 1922), totalitarizmus (1926), a ku koncu dekády aj rasizmus (po roku 1928).

Slovo untermensch, podčlovek, nevytvorili pôvodne nacisti, ale americký spisovateľ a člen Ku Klux Klanu Lothrop Stoddard v roku 1922 (v knihe s názvom The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-man). Hoci v Nemecku sa slovo používalo aj predtým, v zmysle rasovo menejcenného človeka si ho osvojili až nacisti, a to práve vďaka nemeckému prekladu Stoddardovej knihy z roku 1925.

Dokonca aj slovo dezinformácia je z dvadsiatych rokov. Je to preklad ruského dezinformacija, ktoré údajne vymyslel a každopádne rád používal Josif Stalin. Slovo vytvorili zámerne tak, aby znelo francúzsky a tým malo akože západný pôvod. Prvýkrát je zaznamenané v roku 1923, kedy vzniklo v rámci ruskej KGB špeciálne oddelenie zamerané práve na šírenie dezinformácií.

Hoci atómová bomba sa dočkala použitia až na konci druhej svetovej vojny, spisovateľ H. G. Wells bol údajne prvý, kto použil termín atomic bomb, a výraz atómová bomba sa začal používať práve v dvadsiatych rokoch, rovnako ako aj výraz choroba z ožiarenia (1924) či preteky v zbrojení. Ale aby sme to zakončili na pozitívnejšiu nôtu, dvadsiate roky nám dali aj spojenie rande naslepo, čo bol pôvodne americký študentský slang s prvým použitím zaznamenaným v roku 1921, populárnu hudbu, či francúzske bozkávanie.

Teraz najčítanejšie