Denník N

Milí živnostníci, vitajte v novom roku! Tu je prehľad zmien, ktoré vás v ňom čakajú

Nový rok prináša nielen zmeny, o ktoré sa snažíme v našich osobných životoch, a ktoré vieme ovplyvniť, ale aj zmeny, ktoré nám, živnostníkom, pripravili naši zákonodarcovia. Niektoré sú negatívne, no aby sme nezačínali hneď záporne, nájdu sa aj lastovičky v podobe zmien, ktoré by mohli potešiť, ak podnikáte ako fyzická osoba.

Ponúkam prehľad základných zmien, na ktoré by ste si mali dávať pozor, aby ste sa vyhli pokutám a nepríjemnostiam, a tiež zoznam zmien, pri ktorých si poviete, no konečne niečo dobré!

Sú veci, na ktoré sa človek môže spoľahnúť a jednou z nich je pre živnostníkov, ale aj autorov, športovcov, hospodáriacich roľníkov, či finančných sprostredkovateľov, bohužiaľ, každoročné zvyšovanie minimálnych odvodov. Ako budú vyzerať tento rok.

Zvýšenie minimálnych odvodov
Minimálny vymeriavací základ, teda suma, z ktorej sa minimálne odvody platia, je závislý od priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Konkrétne tvorí 50 % tejto sumy. Pokiaľ bude priemerná mzda stúpať, bude stúpať aj minimálny vymeriavací základ a s ním aj minimálne odvody.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2018 bola 1013 eur, čo znamená, že minimálny vymeriavací základ pre rok 2020 je 506,50 eur. Následne z neho 33,15 % minimálny odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 167,89 eur a 14 % minimálny odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 eur.

Vyššia minimálna mzda
Ak máte zamestnancov, nezabudnite, že od 1. 1. 2020 platí nová výška minimálnej mzdy. Mesačne predstavuje sumu 580 eur, pričom v rámci hodinového odmeňovania musí predstavovať minimálne sumu 3,333 eur/hodina.

Elektronické prepojenie registračných pokladní eKasa
Ak pri prijímaní tržieb máte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu a patríte k užívateľom, ktorí čakali na dodanie potrebného vybavenia, vedzte, že prechodné obdobie, kedy ste mali zvládnuť prechod na systém eKasa, a kedy správca dane neudeľoval pokuty, sa skončilo. Od 1.1.2020 musíte plne používať systém eKasa pri prijímaní tržieb.

Neplatičom za nepodanie mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne
Vždy ma iritovala zbytočná administratíva a byrokracia a nechápem pokuty za nedoručenie papiera, keď po finančnej stránke máte všetko vyrovnané. Moja obľúbená inštitúcia, Sociálna poisťovňa, sa rozhodla ísť v tejto oblasti ešte ďalej. Po novom, ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. Mesačný výkaz sa musí predkladať do lehoty splatnosti odvádzaného poistného za daný kalendárny mesiac. Ak sa stane, že zamestnávateľ zabudne poslať Sociálnej poisťovni výkaz, budú ho evidovať ako neplatiča.

Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu
Od roku 2020 sa zavádza nový druh daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Čiže ak máte podlžnosti voči správcovi dane, ten môže vykonať exekúciu zadržaním vášho vodičského preukazu. Vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu bude možné len u toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu (teda ak nejde o profesionálnych vodičov).

A teraz niekoľko pozitívnych správ, aby sme nezačínali nový rok s vráskou na čele.

Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy periodík a na zdravé potraviny
V prípade periodík sa rozširuje zoznam, pri ktorých sa bude uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %. Podmienkou je, že musí ísť o tlačené noviny, časopisy a periodiká, obsah reklamy nesmie prevyšovať 50 % obsahu, noviny, časopisy a periodiká musia vychádzať najmenej štyrikrát týždenne a erotický obsah nesmie prekročiť 10 % obsahu.

Medzi zdravé potraviny, na ktoré sa začala uplatňovať 10 % sadzba DPH patria napr. prírodný med, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, strukoviny, jablká, hrušky, zeler iný ako zeler buľvový, petržlen, tekvica, olivy, špargľa, baklažán a pod. Pozor, znížená sadzba sa neuplatní napr. na mrkvu, repu, cviklu.

Nová hranica pre preplatenie preddavkov na daň z príjmov
Od 1.1.2020 platí zmena, na základe ktorej sa zmenila spodná hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov a to, z pôvodných 2 500 eur na 5 000 eur. Teda, ak bude vaša daňová povinnosť nižšia ako 5 000 eur, nemáte povinnosť platiť správcovi dane preddavky na daň z príjmov.

Vyššia odpočítateľná položka
Od roku 2020 došlo aj k zmene pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane, alebo ľudovo povedené odpočítateľnej položky. Bude sa počítať ako 21-násobok životného minima oproti doterajšiemu 19,2-násobku. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude teda v roku 2020 vo výške 4 414,20 eur.

Nižšia daň z príjmov pre niektorých živnostníkov
Novinkou od roku 2020 je aj zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov pre fyzické osoby s príjmami z podnikania, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur. Pri zníženej sadbe dane z príjmov 15 % sa však nebude uplatňovať rovnaký postup, ako v prípade dvoch odlišných sadzieb dane fyzických osôb, kedy platí, že do určitej hranice sa použije znížená sadzba dane (19 %) a na zvyšnú sumu vyššia sadzba (25 %). V tomto prípade sa po prekročení hranice príjmu 100 000 eur použije na celú sumu sadzba dane vo výške 21 %.

Je potrebné dať pozor na slovíčko obrat, čo pri živnostníkoch a fyzických osobách znamená, že tento limit sa bude zisťovať zo všetkých príjmov. Teda bez ohľadu na to, či to budú príjmy zdaniteľné, oslobodené od dane alebo vysporiadané zrážkovou daňou. Rovnako je potrebné vedieť, že nižšiu daň môžu uplatniť len podnikatelia a aktívnymi príjmami, teda mimo príjmov z tantiém a prenájmu mimo živnosti.

Mikrodaňovník
Novela zákona o dani z príjmov zaviedla nový pojem, tzv. mikrodaňovníka. Mikrodaňovník je fyzická alebo právnická osoba s obratom do 49 790 eur/rok. Mikrodaňovník bude mať špeciálny režim v prípade odpisov či uplatňovaní daňových strát.

Umorovanie daňovej straty podľa nových pravidiel
Aj v prípade, že nepatríte do skupiny mikrodaňovníkov, týka sa vás nová úprava uplatňovania daňových strát. Počnúc rokom 2020 sa bude daňová strata umorovať 5 rokov, namiesto pôvodných 4 rokov. Rovnako došlo k zmene pri určení výšky daňovej straty na umorenie, ktorá už nebude musieť byť vo výške rovnomerne 1/4 zo súčtu strát na umorenie, ale bude možné ju prispôsobovať vykázanému základu dane v konkrétnom zdaňovacom období.

Iné posudzovanie papierového podania
Možno aj vy patríte k tým, ktorým sa stalo, že ste daňové priznanie, alebo iné podanie doručili daňovému úradu papierovo, hoci ste už v tom čase mali povinnosť, podať ho elektronicky. Správca dane v takýchto prípadoch považoval podanie za nepodané a nezriedka sa stalo, že keď sme priznanie podali po termíne správne, elektronicky, daňový úrad vás odmenil pokutou za neskoré podanie, lebo dovtedy priznanie považoval za nepodané.

Po novom však bude platiť, že ak podáte papierovo niečo, čo ste povinný podať elektronicky, budete najskôr daňovým úradom vyzvaný na jeho podanie správnym spôsobom. Až po tom, ak tejto výzve nevyhoviete, bude sa považovať nesprávnym spôsobom uskutočnené podanie za nepodané.

Zrušenie povinnosti oznamovať číslo účtu 
Novelou daňového poriadku sa ruší povinnosť oznamovať daňovému úradu čísla účtov vedených v banke, ktoré podnikateľ používa na svoje podnikanie. Banky, totiž takéto účty nahlasujú daňovým úradom automaticky, a tak bola táto povinnosť duplicitná.

Podnikať v tejto krajine nie je vôbec jednoduché a preto si vážim každého jedného živnostníka, ktorý živí nielen sám seba, ale často dáva prácu aj ďalším ľuďom a napriek neustále sa meniacej legislatíve a prístupu verejných inštitúcií a orgánov to nevzdáva.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.