Denník N

Pochybné kšefty na Žilinskej radnici?

Primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne, zvolal na 20.12.2019 mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom prerokovať a schváliť dohodu o urovnaní sporov a vyrovnaní s pánom Trabelssie. Tento návrh, a hlavne spôsob, akým sa to udialo, vyvoláva veľa otázok. Po 10 mesiacoch rokovaní medzi mestom a pánom Trabelssie, dal pán primátor poslancom necelé dva týždne na preštudovanie rozsiahleho a komplikovaného materiálu. Materiál neschválila väčšina komisií, primátor napriek tomu trval na tom, že sa to prerokuje pred vianocami. Chvíľu to vyzeralo, že sa nám vracajú neslávne Slotove časy.

Primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne, zvolal na 20.12 mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom prerokovať a schváliť dohodu o urovnaní sporov a vyrovnaní s pánom Trabelssie. Tento návrh, a hlavne spôsob, akým sa to udialo, vyvoláva veľa otázok.

 

Uvedenie do problematiky

Po 10 mesiacoch rokovaní medzi mestom a pánom Trabelssie, dal pán primátor poslancom necelé dva týždne na preštudovanie rozsiahleho a komplikovaného materiálu. Napriek tomu, že mi v minulosti namerali IQ 145, nemôžem ani zďaleka povedať, že tomu rozumiem. Venoval som tomu síce tri dni, no mám viac otázok ako odpovedí. Ku niektorým súvisiacim materiálom sa neviem ľahko dostať. Netuším prečo sa niektoré transakcie robia tak komplikovane. Nie je mi jasné, prečo m2 pozemku v Bytčici je ohodnotený na viac ako m2 pozemku priamo v centre mesta Žilina. Tiež nerozumiem prečo toto ohodnotenie pán primátor obhajuje? Niekedy som mal pocit, ako keby Žilinský primátor robil hovorcu pánovi Trabelssie.

Po 10 mesiacoch rokovaní sme sa dopracovali k výsledku, ktorý vo svojom blogu zhrnula pani Petková z nadácie Zastavme Korupciu.

https://dennikn.sk/blog/1690230/mesto-zilina-ide-robit-obchody-so-slotovym-znamym-vyhodne-su-najma-pre-neho/

Primátor k tomu zverejnil svoju reakciu:

https://peterfiabane1.blog.sme.sk/c/523467/mesto-zilina-vs-spolocnosti-g-trabelssie-zhrnutie-v-predvecer-hlasovania.html

Prečíť odporúčam aj blog viceprimátora, kde sa pokúsil poskytnúť obraz o celej transakcii:

https://randa.blog.sme.sk/c/523041/dohoda-mesto-zilina-trabelssie-kompletny-prehlad-mapy.html

Kompletné materiály na zastupiteľstvo sa dajú stiahnúť tu:

http://www.zilina.sk/docs/2019/materialy/Material_c213_2019.zip

Výhrady ku spôsobu, ako sa to celé narýchlo udialo, veľmi pekne zhodnotila pani poslankyňa Šuteková. Jej kritika je obzvlášť dôležitá z toho hľadiska, že inak primátora podporuje.

https://www.facebook.com/watchparty/508646839753723/?entry_source=USER_TIMELINE

Link na celé mestské zastupiteľstvo je tu:

https://www.youtube.com/watch?v=S_xELY238P4&fbclid=IwAR29wonounZivNDt7lreAsEcxG1cPLiMHfxvBvaZzcNoTJ2tRakk4l4SAu4

Zastupiteľstvo skončilo debaklom pre primátora.  15 zo 16 poslancov, z 2 klubov podporujúcich primátora, hlasovalo za vyradenie tohto bodu z rokovania. Podporu naopak získal v kluboch Silná Žilina a Iná Žilina.

 

Vo svojom blogu sa ďalej budem venovať hlavne číslam a konkrétne prevodu obchodného podielu zo spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ďalej len ŽPS).  

Na pochopenie tejto transakcie je ideálne poznať situáciu v Žiline, prípadne si aspoň prečítať materiály na zastupiteľstvo. Cieľom je hlavne vysvetliť to Žilinčanom, čiže nebudem to vysvetlovať do detailov.

V materiáloch ku zasadnutiu sa píše:

“Majetok ŽPS, s.r.o. okrem aktív spojených s prevádzkovaním parkovania, ktoré budú v rámci urovnania vzťahov odovzdané mestu, tvorí pohľadávka voči spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. vo výške 5,7 mil. € + prísl..

Vlastné imanie spoločnosti Šport Park, s.r.o. je bolo k 31.12.2018 záporné. (-1.224.812,- €).

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Šport Park,- s.r.o. nemá dostatok aktív na krytie (zaplatenie) pohľadávky vo výške 5,7 mil. voči spoločnosti ŽPS, s.r.o..”

Toto tvrdenie je z môjho pohľadu nepravdivé a v lepšom prípade veľmi zavádzajúce. V horšom prípade je to účelové klamstvo.

Šport Park s.r.o. vlastní pozemky a stavbu na Karpatskej a Korytnačku s pozemkami. Súhrnná hodnota podľa znaleckých posudkov  je cca 6,9 mil. Dôležitá otázka je, komu firma Šport Park s.r.o. dlhuje peniaze? Tie dlhuje predsa hlavne ŽPS. Účtovná hodnota aktív je minimálne o 1,2 milióna nižšia ako tá znalecká. V prípade konkurzu, a speňažení aktív za trhové ceny, by tak bolo dosť peňazí na splatenie všetkých záväzkov, vrátane záväzku vo výške 5,7mil. EUR voči ŽPS. Majetok ktorého sa týmto mesto vzdáva je cca 3,4 milióna eur (60% z 5.7 milióna).

Skúšku správnosti si môžeme urobiť vo variante s úverom. Do tejto spoločnosti, ktorá údajne krachuje, pridá pán Trabelssie Dom Techniky v hodnote 6,6 mil. My sme následne za obchodný podiel tejto spoločnosti ochotní zaplatiť 9,35 mil eur. Pri tomto variante tvrdíme, že sme ešte cca 4 milióny ušetrili.

Ono to môže byť ešte komplikovanejšie. Keď si pozrieme prílohu A_Priloha III-B_Z_Prevod OP SPORT PARK_2019-12-06_DEF.pdf, vyzerá to, že ŽPS vlastní 75% spoločnosti Šport Park s.r.o. Toto nie je zapísané v orsr.sk. Podľa orsr.sk výlučným vlastníkom Šport Park s.r.o. je pán Trabelssie. Nie je mi teda jasné, či uvedená transakcia je už uskutočnená. Ak už bola uskutočnená, ŽPS už dnes vlastní 75% Šport Park s.r.o. a čaká sa len na zápis. Druhá možnosť je, že je to len plánovaná transakcia. Osobne mám pocit, že táto transakcia mohla byť, prípadne je plánovaná, na vyriešenie nesplatenej pohľadávky. ŽPS za svoju pohľadávku získa obchodný podiel. V materiáloch som o spôsobe nadobudnutia 75% podielu ŽPS nenašiel ani slovo. Nižšie sa píše, že Šport Park s.r.o. má pohľadávku na splatenie peňažného vkladu do základného imania. To by znamenalo, že ak by sa táto pohľadávka započítala voči pohľadávke ŽPS už teraz, spoločnosť Šport park s.r.o. by mala len drobné dlhy voči Trabelssieho SIRS, a.s. Tým pádom by sme mali firmu Šport park s.r.o. takmer bez dlhov s tým, že mesto by vlastnilo 60% zo 75%, čiže 45% reálneho majetku Šport park s.r.o. Celková hodnota tohto majetku sa dá vyčísliť ako 45% zo 6.9 milióna, t.j. na 3,1 milióna eur. O niečo menej ako v prvom prípade, ale stále dosť slušné aby sme sa toho len tak vzdali. Tohto majetku sa my na oko dobrovoľne vzdávame v obidvoch variantach ako majetku nevymožiteľného. A potom o túto sumu máme zľavu na ďalšie veci. Slovami primátora: “Preto považujeme za veľmi racionálne a výhodné tento hypotetický podieľ vymeniť za areál v Bytčici, resp. za časť hodnoty Korytnačky, v druhom variante. Namiesto nereálnych peňazí získavame reálny majetok.”

Vo variante s kaštieľom, po započítaní všetkého ostatného kupujeme kaštieľ v hodnote 3,24 milióna za cca 140 tisíc. Aspoň tak sa to píše priamo v návrhu materiálu. Ako sme sa k tej sume dostali mi nie je celkom jasné, lebo v dohode je navrhnutá suma podielu na 1,13 milióna a kaštieľ za sumu 1,87 milióna. Ale priamo v materiály sa píše, že je to vlastne ako keby sme ho kupovali za tých cca 140 tisíc.

Keď pripočítame tých 3,1 milióna, reálne ho kupujeme za plnú sumu 3,24 milióna. Super obchod, všakže? Kaštieľ, ktorý vôbec nepotrebujeme, kupujeme za znaleckú hodnotu 3,24 milióna! To len ak si niekto myslel, že nám pán Trabelssie dáva kaštieľ v hodnote 3,24 milióna za 1,87 milióna.

Vo variante s úverom nás budovy vyjdú na 9,34 milióna, lenže opäť my sa dobrovoľne vzdávame hodnoty  3,1-3,5 milióna a reálne tak zaplatíme 12,44-12,84 milióna. Zatiaľ to vyzerá, že v tomto prípade nám zrejme pán Trabelssie dal reálne nejakú zľavu.

Čo je pre mňa  zarážajúce? My vlastníme pohľadávku voči firme, ktorá vlastní nehnuteľnosti, o ktoré máme záujem. Túto pohľadávku vymeníme za niečo čo nepotrebujeme a následne tieto nehnuteľnosti kúpime za plnú sumu. Prečo sme si v rámci započítania pohľadávky ŽPS voči Šport Parku s.r.o. nezobrali radšej stavbu a pozemky na Karpatskej? A za pozemky na Košickej si nevypýtali hotovosť?

Ku pozemku na Karpatskej sa pán Trabelssie dostal za 1SK aj prispením súčasného primátora, ktorý to aktívne presadzoval a následne v kampani sľúbil, že ten pozemok dostaneme za 1 SK naspäť. Dnes je primátor ochotný sa vzdať pohľadávky voči firme, ktorá vlastní daný pozemok. A tiež je ochotný ten pozemok dať do zápočtu v plnej výške podľa znaleckého posudku, t.j. 1,9 milióna eur. V prípade súdneho sporu, je tu možnosť, že ten pozemok by sme za 1 SK získali naspäť, tak ako to primátor tvrdil v kampani? Druhá možnosť je, že nám primátor v kampani klamal.

Pán Trabelssie je veľmi dobrý obchodník. Ak dokázal vedenie mesta presvedčiť, že toto je pre nás výhodná ponuka, tak potom všetka česť ku jeho vyjednávacím schopnostiam. Ja by som to tak pocitovo odhadol, že keby nám namiesto kaštieľa dal 5-6 miliónov eur v hotovosti, mohlo by to u mňa byť OK. Namiesto kaštieľa hotovosť, odpočítaná suma za pozemok na karpatskej + zreálnená suma za pozemok pod Mirage. Predpokladám, že sa ešte zopár drobností v neprospech mesta na tej dohode nájde.

Čo mi zatiaľ vôbec nie je jasné, akým spôsobom sa vypočítava odmena pre advokátsku kanceláriu. V materiály sa píše, že mali dostať 17% z hodnoty, ktorú pre mesto, pri sporoch s pánom Trabelssie, resp. jeho obchodnými spoločnosťami, získa v porovnaním so súčasným stavom. Odmena mala byť 700 000 – 900 000 eur v závislosti od variantu. Tá odmena sa neskôr znížila. To znamená, že údajne by mesto získalo 4-5 miliónový zisk. Pri variante s kaštieľom, ja tam nevidím ani cent zisku oproti súčasnému stavu. Jedine doplatená daň by sa ako zisk dala kvalifikovať. Rád si to nechám vysvetliť.

Netuším aká je motivácia primátora presadzovať tento nevýhodný obchod. Môže byť vydieraný, môže byť kúpený a možno len verí nesprávnym ľuďom. Keby v tom bolo niečo nekalé, ťažko by sa to urobilo inak. Množstvo neprehľadných transakcií, ktoré nie sú ani poriadne vysvetlené a veľmi málo času na preštudovanie krátko pred vianocami. Myslím si, že čím viac času bude na skúmanie materiálu, tým sa zistia ďalšie nezrovnalosti v neprospech mesta. Môj názor je, že tento materiál netreba vylepšovať. Tento materiál treba kompletne zhodiť zo stola. Treba sa rozlúčiť s advokátskou kanceláriou a následne začať nové rokovania. Tentokrát, transparentne už od začiatku. Ideálne riešiť vždy len jednu vec naraz.

Teraz najčítanejšie