Denník N

Zákon o štátnom občianstve SR sa musí novelizovať

Mnohí slovenskí občania prichádzajú o štátne občianstvo kvôli nezmyselnému zákonu. Zo štatistík ministerstva vnútra vyplýva, že zákon o štátnom občianstve pripravil od 17. júla 2010 do 9. júla 2019 o slovenský pas 2 933 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (až 681). Britské občianstvo prijalo 329 ľudí. 

Musí nám záležať na tom, aby sa „nepálili mosty“ medzi Slovákmi žijúcim a pracujúcimi v zahraničí a ich rodinami na Slovensku. A rovnako aj na tom, aby sa nevytvárali umelé zákonné prekážky pre ich prípadný návrat do vlasti. Veľká Británia už o niekoľko dní, presnejšie k 31. januáru 2020, opustí Európsku úniu. Občania Británie okrem iného stratia výhody občianstva EÚ a občania Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú na území tejto krajiny a požiadajú o jej štátne občianstvo, podľa platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, stratia štátne občianstvo SR.  Na Slovensku totiž od roku 2010 platí zákon č.  250/2010 Z. z., ktorým NR SR novelizovala zákon o štátnom občianstve a ustanovila v ňom, že štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem prepustenia zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť, stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona o štátnom občianstve). Aj preto je nevyhnutné novelizovať tento zákon a vypustiť z neho nezmyselný dôvod zániku štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Musí nám záležať na tom, aby sa neničili väzby medzi našimi občanmi a krajinou odkiaľ pochádzajú. Očakávaný brexit nastoľuje otázku postavenia zhruba 100 000 občanov Slovenskej republiky, ktorí dnes žijú a pracujú vo Veľkej Británii, a ktorí budú postavení pred otázku, ako do budúcna riešiť svoje štátne občianstvo.

Zákaz dvojitého štátneho občianstva je však vo svojej podstate dedičstvom minulých stáročí a v minulosti sa obhajoval predovšetkým štátnoobčianskymi povinnosťami, medzi ktoré patrila najmä branná povinnosť. Dvadsiate storočie prinieslo v prístupe k štátnemu občianstvu významné zmeny. Štátne občianstvo sa v súčasnosti chápe viac ako inštitút poskytujúci jeho nositeľom ochranu a isté privilégiá. Osobitne to platí aj o štátnom občianstve Európskej únie, ktoré patrí všetkým občanom členských štátov tohto nadnárodného zväzku.

Zo štatistík ministerstva vnútra vyplýva, že zákon o štátnom občianstve pripravil od 17. júla 2010 do 9. júla 2019 o slovenský pas 2 933 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (až 681). Britské občianstvo prijalo 329 ľudí.

Teraz najčítanejšie

Peter Kresák

Som právnik a vysokoškolský učiteľ, ktorý celý svoj profesijný život spájal výchovu mladej generácie s právnou praxou. Pôsobil som ako prodekan na PF UK, prorektor UK, bol som sudcom Ústavného súdu ČSFR, vedúcim Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike a tiež aj vedúcim tímu právnikov v Kancelárii Verejnej ochrankyne práv. Vo voľbách do NR SR kandidujem za stranu DOBRÁ VOĽBA.