Denník N

O nezvičajném inzeráťe ve formje hųavolamu …

A prectavi o zųatokopkách na Záhorí ráz dva sa poųámú …

Na Záhorí né pro každú ženu sú peňíze na prvňím mísce,

o čem snat svječí nepochibňe, no podlá mja celkem isce … (-:

aj nasledujúcí inzerát, kerí ve formje hųavolamu bių ňegde uverejňení,

(aspoň tak mi o tem napísaų jeden múj velice dobrí známí enem pret maųú chvílú

a ten o živoce ví vícej než dost, šak naščívių tak Severňí Ameriku jak aj Južnú Afriku …)

´Zameňím muža s postaveňím za muža s postavením.´

10.01.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...