Denník N

Slovensko – domov, z ktorého sa neodchádza

Volebný program strany ZA ĽUDÍ pre Slovenky a Slovákov v zahraničí

Krátkodobá emigrácia prospieva sebavedomiu a znalostiam mladých ľudí, zlepšuje konkurencieschopnosť ekonomiky a prispieva k vyššiemu životnému štandardu všetkých obyvateľov. Problémom Slovenska však je, že ľudia odchádzajú na dlhodobo a nedobrovoľne, kvôli nedostatku primerane ohodnotených pracovných príležitostí v mieste svojho bydliska, nízkej kvalite školstva a korupcii a klientelizmu vo verejnom živote. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 do roku 2017 celkovo odišlo zo Slovenska 319 tisíc občanov, nepočítajúc okolo 25 tisíc študentov na vysokých školách mimo domova. Dlhodobo žije v zahraničí až okolo 10% percent obyvateľstva Slovenska – druhé najvyššie percento spomedzi krajín strednej a východnej Európy.

Je vo vitálnom záujme Slovenska, aby Slovenky a Slováci z našej vlasti natrvalo neodchádzali a pokiaľ odišli, aby sa chceli vrátiť. Jestvujúce riešenia vlády sú však nedostatočné a nesystematické. Jeden príklad za všetky: v rámci podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia sa v rokoch 2017 a 2018 vrátilo len 11 expertov a 7 odborníkov. Tí, ktorí z rôznych dôvodov v súčasnosti nezvažujú návrat a naši krajania v Rumunsku, Maďarsku či Srbsku by mali mať vytvorené podmienky na to, aby zostali vo vzťahu so Slovenskom, zapájali sa do spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a politického života na Slovensku a boli ambasádormi Slovenska v zahraničí.

Obmedzenie odchodu Sloveniek a Slovákov (tzv. brain drain)

  • Zameriame sa na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho systému, prepojenie škôl na prax a kariérne poradenstvo, aby talentovaní mladí ľudia nemuseli odchádzať za kvalitným štúdiom do zahraničia.
  • Rozšírime mandát Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa popri starostlivosti o krajanov dlhodobo žijúcich za hranicami venoval aj problematike novodobej emigrácie.
  • Prehodnotíme legislatívu a vnútorné smernice orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby neúmerne nezaťažovali byrokraciou Slovákov študujúcich, pracujúcich alebo zdržiavajúcich sa v zahraničí.
  • Zoštandardizujeme uznávanie diplomov a certifikácií zo zahraničných vzdelávacích inštitúcií na základe transparentného kľúča. Zrovnoprávnime štatút študenta v zahraničí so slovenskými študentmi v prípadoch zliav a výhod v doprave, kultúre a iných službách poskytovaných štátnym a verejným sektorom.
  • Vytvoríme koordinačné centrum pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia, ktoré uľahčí administratívne úkony ako získanie a obnovenie dokladov, vybavenie zdravotného poistenia, obnovenia a aktualizáciu sociálneho poistenia, uznanie diplomov a certifikácií, či uznanie vodičského preukazu.
  • Zmeníme prístup vlády a orgánov štátnej správy tak, aby spolupracovali so súkromným sektorom a neziskovými organizáciami ako partnermi pri promovaní pozitívnej emócie a propagovaní výhod Slovenska v zahraničí, vrátane pracovných pozícií na Slovensku.

Podpora príchodu alebo obehu Sloveniek a Slovákov (tzv. brain gain, brain circulation)

Nech je Slovensko akokoľvek atraktívnou krajinou, časť z najtalentovanejších rodákov bude chcieť pôsobiť v zahraničí. Treba pripraviť podmienky na to, aby zostali vo vzťahu so Slovenskom, zapájali sa do spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a politického života na Slovensku a boli ambasádormi Slovenska v zahraničí.

  • Umožníme všetkým občanom SR, zdržiavajúcim sa v zahraničí, zúčastňovať sa na všetkých (nielen parlamentných) voľbách a referendách na Slovensku zo zahraničia, buď zjednodušenou korešpondenčnou formou alebo osobne na veľvyslanectvách a konzulátoch SR.
  • Poveríme príslušné orgány štátnej správy, hlavne veľvyslanectvá a konzuláty, aby aktívne rozšírili sieť kontaktov medzi súkromnými firmami a neziskovými organizáciami doma a krajanmi v zahraničí.
  • Prehodnotíme zákaz dvojitého občianstva, ktorý  signalizuje rodákom, ktorí prijali iné občianstvo, že Slovensko nemá o nich záujem. Takisto im sťažuje praktické každodenné opatrenia pri plánovaní prípadného návratu ako získanie prechodného alebo trvalého bydliska apod.

Volebný program pre Slovákov v zahraničí nájdete v kapitole „Rešpektované a vplyvné Slovensko v Európe a vo svete“, strany 73 a 74.

Celý volebný program strany ZA ĽUDÍ s názvom „Mapa dobrých riešení“ nájdete na https://za-ludi.sk/program/

 

Teraz najčítanejšie

Martin Oravec

Autor (1979) študoval, pracoval a žil v rokoch 1998 až 2016 v Českej republike, Nemecku, USA, Veľkej Británii a Švajčiarsku. Pracoval ako konzultant pre poradenskú firmu vo Washingtone, DC, ako manažér pre fond v Londýne a v súčasnosti pôsobí ako Chief Investment Officer vo verejne obchodovanej spoločnosti v Toronte a Štokholme. Dva roky pomáhal ako dobrovoľník s problematikou Slovákov v zahraničí v neziskovej organizácii LEAF. S manželkou a dvoma deťmi žije v Bratislave.