Denník N

Už ste prečítali Harariho knihu Sapiens: Stručná história ľudstva?

Yuval Noah Harari je izraelský historik, ktorý študoval na Oxforde a už 10 rokov učí na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Jeho brilantný spôsob analýzy, schopnosti nachádzať súvislosti v správaní ľudskej rasy počas histórie a na základe nich predvídať potenciálne hrozby pre ľudstvo a našu planétu, vynieslo jeho tri knihy na rebríček svetových bestsellerov.

Kniha bola prvýkrát publikovaná v hebrejčine v roku 2011, je napísaná pútavo a je určená pre širokú verejnosť. Mne sa do rúk dostala len minulý rok a tu je zopár dôvodov, prečo sa Sapiensa oplatí prečítať:

1. Dozviete sa o našich predchodcoch obrovské množstvo informácii, ktoré sa na škole neučia a ktoré vás zaručene prekvapia.
Po zemi chodilo v rovnakom čase niekoľko ľudských druhov s odlišnými vlastnosťami (Neanderthal, Homo Erectus, Homo Habilis, Denisovan, Homo Floresiens). Tieto ľudské druhy sa nevyvinuli po vyhynutí toho predchádzajúceho, ako si väčšina ľudí myslí, ale žili súčasne. Autor uvádza možné teórie, prečo zostal len Homo Sapiens.

2. Lepšie pochopíte, prečo mali predstavivosť a efektívna komunikácia kľúčový vplyv na to, že Homo Sapiens bol schopný ovládnuť Zem ako žiadne iné zviera pred ním. 
Tieto dve vlastnosti spôsobili, že sa z opice stal inteligentný tvor schopný rozmýšľať o budúcnosti, plánovať veci, veriť v niečo vyššie a pracovať vo veľkých skupinách. Kniha obsahuje možné teórie, ktoré sa snažia vysvetliť, ako Homo Sapiens k týmto schopnostiam prišiel.

3. Začnete si viac vážiť zvieratá a prírodu.
Základná teória, o ktorú sa kniha opiera, je teória evolúcie. Keďže človeka vykresľuje ako šťastlivého živočícha schopného inteligentne rozmýšľať, poukazuje aj na odvrátenú stránku ľudskej nadvlády a opisuje utrpenie a degradovanie ostatných živočíchov na Zemi.

4. Budete sa na náboženstvá a ideológie pozerať kritickejšie a začnete si klásť hlbšie otázky o našej rase a o živote.
Harari opisuje všetky svetové náboženstvá a ideológie len ako nevyhnutný nástroj na kontrolu ľudskej rasy, ktorá by bez fiktívneho všeobecného zmyslu života žila v chaose a človek by bol človeku vlkom.

5. Základom fungujúcej spoločnosti je vzájomná dôvera.
Peniaze, kapitalizmus, demokratické inštitúcie a poriadok sú výsledkom ľudskej predstavivosti a vynaliezavosti a existujú iba v našej mysli. Nevyhnutným predpokladom na ich udržanie je, že si ľudia vzájomne dôverujú (ak by sme neverili, že si za peniaze dokážeme kúpiť jedlo, nikdy by sme ich neprijali ako odmenu za našu prácu).

Jedna recenzia tu už na danú knihu napísaná bola, ale považoval som za dôležité zhrnúť to iným spôsobom. Iste by sa dalo napísať viacero ďalších dôvodov na jej prečítanie, ale tieto som považoval za kľúčové.

Autor vydal okrem tejto knihy aj ďalšie dve – Homo Deus v roku 2015 a 21 lekcií pre 21. storočie v roku 2018. Aj tieto knihy sa chystám čo najskôr prečítať.

Teraz najčítanejšie