Denník N

Rok po komunálnych voľbách – čo sa podarilo a čo plánujeme

V Mexico City majú takúto fontánu pri monumente revolúcie.
V Mexico City majú takúto fontánu pri monumente revolúcie.

Od komunálnych volieb ubehol viac ako rok, čo je vhodná doba na malú rekapituláciu. Ďakujem zvedavému voličovi, že ma donútil spísať nasledovné riadky :) Keďže som aj mestským poslancom, aj poslancom v Petržalke, moje aktivity a priority sa logicky prekrývajú.

Čo sa podarilo

– mestská časť dokončila detské ihrisko na Vilovej, čo bola moja iniciatíva ešte z minulého volebného obdobia.
– na Daliborovom námestí sme umiestnili nový work-out
– na Lenardovej a Gercenovej sa vyznačili neoznačené parkovacie plochy (boli robené prednostne v rámci parkovacej politiky). Zatiaľ nie všetky, ale aj to bude.
– schválili sme parkovaciu politiku (mesto aj mestská časť)
– bola realizovaná štúdia ihriska pre väčšie deti vo vnútrobloku na Pečnianskej ulici a mestská časť dostala peniaze od mesta na jeho realizáciu. Toto je osobná priorita mňa, Vlada Dolinaya, Jana Karmana a Jana Hrčku.
– križovatka Lenardova / Rusovská sa konečne posunula do územného konania. Bude tam svetelná signalizácia. Táto križovatka je skutočná neverending story.

Čo je najmä zásluha starostu Jana Hrčku a my mestskí poslanci sme mu v tom radi asistovali

– bol výrazne posilnený podnik Verejno-prospešných služieb Petržalka. Dostali nové stroje a oveľa viac vecí sa bude robiť vo vlastnej réžii a nie v subdodávkach.
– pre Petržalku sme z mesta dostali už asi o 3 milióny eur viac oproti minulým rokom.
– dohodli sme sa, že mesto zrevitalizuje Sad Janka Kráľa. Do sadu investujú 1,5 milióna eur.
– začali sme zvýhodňovať Petržalčanov v našich škôlkach a začali sme s prestavbou školníckych bytov na nové triedy materských škôl.
– dostali sme do správy od mesta budovu na Hrobákovej a vyzerá veľmi reálne, že sa nám v tomto volebnom období podarí vybudovať nový domov sociálnych služieb, čomu sa obzvlášť teším, lebo v to som ani nedúfal.

Čo mám v pláne

– na Vilovej by som na mestskom pozemku (na spevnenej asfaltovej ploche) rád vybudoval ihrisko pre loptové hry.
– bol by som rád, ak by sa do konca volebného obdobia podarilo v Petržalke na niektorom námestí zrealizovať jednu „plochú“ fontánu, ako je napríklad táto nižšie
– chceme budovať nové parkovacie plochy, napríklad aj „nadstavbami“ nad existujúcimi parkoviskami. Ideálna plocha na takúto nadstavbu je na Gercenovej, pri fitness centre Aréna, ktorú sa nám, dúfam, podarí zrealizovať
– a samozrejme, dokončiť rozrobené, prioritne križovatku Lenardova / Rusovská.

A takáto je vraj v Topoľčanoch. TASR dalo ako ilustračnú pri správe.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.