Denník N

Advokátska komora musí zamakať …

Funkčná spravodlivosť bude nosnou spoločenskou témou nadchádzajúcej dekády. Slovenská advokátska komora dnes čelí vážnym etickým výzvam, ktorých vyriešenie bude mať zásadný dopad na podobu advokácie v budúcnosti.

Advokáti, ako prostredníci medzi bežnými občanmi a zložitým systémom spravodlivosti, hrajú v demokratickej spoločnosti dôležitú úlohu. O to neprijateľnejšie je správanie advokátov – odpadlíkov, ktorí sa rozhodli na systéme spravodlivosti neoprávnene parazitovať a profitovať. Je nevyhnutné, aby sa advokátska komora stala sitom, ktoré proaktívne a dôsledne oddelí zrno od pliev. Toto je cesta zvyšovania dôvery občanov vo funkčný právny štát.

V posledných mesiacoch sme svedkami povážlivého porušovania etických a pravdepodobne aj zákonných noriem viacerými advokátskymi „matadormi“, čo, mimochodom, kontrastuje s údajnými disciplinárnymi previneniami mladých advokátov, ktorými argumentoval SAK pri predlžovaní koncipientskej praxe.

Zdroj: https://dennikn.sk/komentare/shooty/

Všetko odštartoval Kočnerov advokát, Andrej Šabík, ktorý mal vynášať „motáky“, prostredníctvom ktorých mal mariť výkon spravodlivosti. Marek Para, podľa prepisov z Threemy mal porušovať advokátske tajomstvo, keď o svojich prípadoch otvorene hovoril s Mariánom Kočnerom a pokúšal sa s ním ovplyvňovať disciplinárne stíhanie prokurátora Špirka. Ďalším problémom čelí advokát Juraj Bugala, ktorý pri spoločnostiach oligarchu Ivana Kmotríka, mal konať v konflikte záujmov.

Komora v týchto prípadoch musí preukázať schopnosť samo-očisty. Jedinou schodnou cestou je transparentné konanie v súlade s vysokými morálnymi štandardmi.

V prvom rade je potrebné odkryť disciplinárnu agendu advokátov spoza paravánu tajomstva a umožniť jej dôslednú verejnú kontrolu. Dôsledné, prehľadné a prístupné zverejňovanie disciplinárnych rozhodnutí je dnes minimálnym civilizačným štandardom. Oslobodení advokáti sa nemajú za čo hanbiť a usvedčení nemajú na svoju ochranu nárok. Takto získa verejnosť silné páky na vymáhanie spravodlivosti aj nad samotnými advokátmi, ktorí ročne čelia až 500 disciplinárnym podnetom, o ktorých výsledku dnes nevieme prakticky nič.

Taktiež je načase, aby komora začala napĺňať svoje vyjadrenia o vysokej morálke. Obzvlášť bleskový zápis sudcu Lindtnera do zoznamu advokátov je veľkou čiernou škvrnou na pomyselnom štíte komory. Sudca, ktorý podľa prepisov z Threemy komunikoval v tom čase s už obvineným Kočnerom o iných sudcoch a prebiehajúcich konaniach, bol zapísaný do zoznamu advokátov v horizonte niekoľkých dní. Vyvstáva otázka, či komora postupovala nestranne, keď sudca Lindtner stihol podať žiadosť, absolvovať potrebné semináre, vrátane etického semináru, ktorý bol ako podmienka samotnou komorou zavedený len v máji 2019, a ešte aj byť schválený predsedníctvom, keď zápis bežných koncipientov, ktorí zložia advokátsku skúšku, trvá bežne niekoľko mesiacov.

Navyše, komora sa argumentačne nevysporiadala s dôvodmi, pre ktoré považuje morálku sudcu Lindtnera za postačujúcu na výkon advokácie a to aj napriek odporúčaniu revíznej komisie samotnej komory zrušiť prijatie Lindtnera medzi advokátov. Rezignácia na reflektovanie vnútrokomorových očistných mechanizmov je však len špičkou ľadovca. Povážlivé je tiež konanie člena predsedníctva komory, Jána Havláta, ktorý o Lindtnerovi hlasoval aj na súdnej rade, čím mohol konať v konflikte záujmov.

Pokiaľ komora v najbližšom čase nezmení prístup a nepreukáže zápal pri budovaní morálky u advokátov, je takmer isté, že sa ocitne v epicentre komplexnej reformy spravodlivosti, po ktorej je vysoká spoločenská objednávka. V takom prípade sa tvár advokácie môže zmeniť na nepoznanie za veľmi krátky čas.

Viac informácií o budúcej reforme advokácie nájdete na našom webe.

Teraz najčítanejšie

Lepšia advokácia

Sme skupina právnikov, advokátov, študentov práva a advokátskych koncipientov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.