Denník N

Interrupcia prináša ženám úľavu, nie traumu

Potreba ochraňovať ženy pred následkami interrupcie je mýtus. Drvivá väčšina žien, ktoré sa rozhodnú pre umelé prerušenie tehotenstva, svoje rozhodnutie neľutuje ani s odstupom času. Najčastejšie emócia, ktorú ženy v súvislosti s týmto rozhodnutím pociťujú, je úľava.

Nová štúdia, uverejnená v nedeľu v akademickom časopise Social Science & Medicine, skúmala pocity žien po rozhodnutí podstúpiť interrupciu v prvom trimestri. Do výskumu bolo zapojených 667 žien v 21 štátoch USA, u ktorých počas päťročného obdobia sledovali emócie a duševné rozpoloženie ohľadom tohto ich rozhodnutia.  95% žien uviedlo, že interrupcia bola správnym rozhodnutím  a s odstupom 5 rokov sa počet žien spokojných so svojim rozhodnutím zvýšil až na 99%.

Štúdia sa pýtala žien, či pociťovali pri svojom rozhodovaní nejaké pocity smútku, viny, úľavy, ľútosti, hnevu alebo šťastia. Najbežnejšou emóciou počas piatich rokov štúdie bola úľava. Zmiešané emócie, napríklad pocity viny zmiešané s úľavou, sú bežné bezprostredne po zákroku, ale pozitívne aj negatívne emócie poklesli počas prvých dvoch rokov a potom sa ustálil pocit o správnosti rozhodnutia, ktorý zostal vysoký a stabilný.

Tieto výsledky a ďalšie výsledky zo štúdií vykonaných globálne odporujú tvrdeniam odporcov potratov, že ženy si nie sú isté svojimi rozhodnutiami alebo že ženy ľutujú alebo majú negatívne emócie o interrupcii, ak nie v krátkodobom horizonte, potom po dlhom časovom období,“ píše Corinne Rocca, vedúca autorka štúdie a profesorka na Kalifornskej univerzite v San Franciscu.

Nový výskum nadväzuje na ďalšiu štúdiu, ktorú rovnako viedla profesorka C.Rocca. Táto bola uverejnená v akademickom časopise PLOS One v roku 2015 a zisťovala 667 žien počas trojročného obdobia a mala podobné výsledky: 95% žien uviedlo, že interrupcia bola pre ne tým správnym rozhodnutím.

Tak v USA, ako na Slovensku, sa odporcovia interrupcií snažia „chrániť“ ženy pred ich slobodným rozhodnutím. Viacero štátov vyžaduje čakaciu dobu na vykonanie zákroku a povinné poradenstvo resp. poučenie, ktoré obsahujú informácie o negatívnej emočnej reakcii na potrat. Je zjavné, že slovenské protipotratové hnutie čerpá svoje nápady a inšpiráciu na znepríjemňovanie života žien priamo z USA.

Aj ostatné návrhy v NR SR na údajné „zlepšenie informovanosti žien“ pred interrupciou z dielne OĽANO a SNS sa snažili formou povinného poučenia žien legislatívne zakotviť tvrdenie o tom, že „mnohé ženy svoje rozhodnutie postúpiť umelé prerušenie tehotenstva spätne ľutujú.“ V poučení sa ďalej hovorí o smútku, depresiách, problémoch so spánkom a vo vzťahoch, dokonca o samovražedných sklonoch.  Ako ukazuje aj táto štúdia, neexistuje dôkaz, ktorý by takéto prehnané tvrdenia potvrdzoval.

Politiky by sa preto nemali zakladať na myšlienke, že ženy si nie sú isté svojím rozhodnutím alebo ho následne môžu oľutovať“, uzatvára abstrakt k menovanému výskumu.

Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/abortion-women-do-not-regret-study

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Olga Pietruchová

Ľudským právam a rodovej rovnosti sa venujem takmer 20 rokov. Svoj blog chcem využiť hlavne ako príspevok do diskusie na tieto témy.