Denník N

Pomoc ľuďom bez domova

Ako férovo financovať prácu pomoci ľuďom bez domova? Základ môže byť inkluzívny trh a komunitné služby.

Ľudia bez domova potrebujú pomoc, aby dokázali prekročiť prah medzi stavom bez domova, stabilnej práce do stavu s domovom. Táto pomoc je kompetenčne na pleciach miest a obcí, reálne je však viac realizovaná dobrovoľníkmi a neziskovým sektorom.

Aby štát pomohol práci s ľuďmi bez domova, v koalícii Progresívne Slovensko / Spolu plánujeme pomôcť dvoma hlavnými prepojenými aktivitami:

  • Inkluzívny trh – aby ľudia bez domova mali reálnu šancu na zamestnanie,
  • Komunitné služby – aby bolo férové financovanie časti pomoci pre ľudí bez domova.

Veríme, že tieto dve možnosti dokážu čiastočne pomôcť a finančne prispieť lokálnym neziskovkám na ich činnosť. Nie je to však všeliek.

Cieľom komunitných služieb je férovo financovať časť činností a aktivít, ktoré sú merateľné výsledkom. Príklady komunitných služieb zameraných na ľudí bez domova, ktoré sú ľahko merateľné a zároveň veľmi potrebné. A treba individuálnu prácu:

  • aby ľudia bez domova začali poberať dávky v hmotnej núdzi: ľudia, objektívne veľmi chudobní, nepoberajú pomoc určenú pre chudobných ľudí, zväčša existuje viacero prekážok, ktoré treba odstrániť,
  • aby ľudia bez domova navštevovali lekára a mali preventívne prehliadky: ľudia bez domova sa nevedia dostať k obvodnému lekárovi,
  • aby ľudia bez domova mali nejakú legálnu dohodu o vykonaní práce: existuje množstvo prekážok pred podpisom dohody o vykonaní práce a najmä pri jej udržaní,
  • aby ľudia bez domova mali legálne zamestnanie: získanie a udržanie normálneho legálneho zamestnania je ešte ťažšie. Popri existencii inkluzívneho trhu je potrebná aj individuálna práca pred získaním tohto zamestnania podľa Zákonníka práce.

U všetkých týchto činností treba množstvo, množstvo individuálnej práce, ktorá musí byť zaplatená a nemôže byť dlhodobo na pleciach dobrovoľníkov.

PS: Michal Páleník • Progresívne Slovensko • nájdete ma aj na facebooku či na Páleník.sk.

#48opatrení

Teraz najčítanejšie