Denník N

Prečo potrebuje Bratislava nájomné byty a ako môže pomôcť nová vláda?

Analytici bijú na poplach. Bytov je zúfalo málo. Riziková je najmä Bratislava. Ako sa k tomu postaví nová vláda?

(autori sú členovia politického hnutia Progresívne Slovensko)

V rokoch 2015 – 2018 sa na realitnom trhu v hlavnom meste Českej republiky odohral tzv. „pražský scenár.“ Developerská výstavba sa radikálne spomalila a pražské ceny nehnuteľností vystrelili do závratných výšin.

Prečo sa to stalo? Faktorov je určite viac. Po skončení finančnej krízy prišlo obdobie ekonomickej prosperity, keď ľudia kupovali byty oveľa viac ako predtým. Developeri v Prahe predali, čo sa dalo, pričom cena nehnuteľností výrazne  vzrástla. Na druhej strane nových projektov veľmi nepribúda a tvoria sa pomaly. V súčasnosti je pražská situácia kritická. Dopyt po bývaní v hlavnom meste Českej republiky je veľký, ale ponuka je slabá. Ceny nehnuteľností sa zastabilizovali na historických maximách a zatiaľ to vyzerá tak, že táto situácia sa tak skoro nezmení. Kúpiť byt v Prahe je pre bežne zarábajúcich ľudí veľmi ťažké, v mnohých prípadoch nemožné.

Prečo spomíname práve Prahu? Pretože Bratislava je momentálne tam, kde bola Praha v roku 2015. Dopyt po bývaní v hlavnom meste Slovenskej republiky je obrovský, avšak ponuka taká veľká už nie je. Momentálne prebieha viacero developerských projektov a ďalšie sú v príprave. Každopádne odborná verejnosť predpokladá, že to ani zďaleka nebude stačiť.

Nepriaznivú situáciu na realitnom trhu sa aspoň čiastočne snaží zachrániť magistrát hlavného mesta SR v spolupráci s viacerými mestskými časťami prostredníctvom tvorby nájomných bytov. Primátor Bratislavy Matúš Vallo deklaroval tvorbu 1 243 bytov do konca volebného obdobia. Magistrát za predošlých garnitúr nevytvoril žiadne nájomné byty, práve naopak, veľa z nich sa dostalo (často podozrivým spôsobom) do súkromného vlastníctva. Súčasná Vallova garnitúra ukázala, že sa to predsa len dá. Taktiež dňa 20.12.2019 bola zverejnená štúdia umiestnenia nájomného bývania v Bratislave, ktorá predpokladá rozvoj dostupného bývania v gescii samosprávy v najbližších rokoch. Sú tam vyčlenené územia v mestskej časti Rača, Dúbravka, Ružinov či Petržalka. Je skutočne vidieť, že Vallov magistrát sa k problematike dostupného bývania naozaj postavil zodpovedne a hlavne koncepčne.

Bohužiaľ musíme skonštatovať, že to nestačí. Koncepcia rozvoja a zvýšenie bytového fondu pod magistrátnou hlavičkou o približne 1 200 bytov do roku 2022 je super vec, ale Bratislava potrebuje urýchlene vytvoriť 40 000 bytov. Developerská výstavba a iniciatíva samosprávy je nedostačujúca. Situáciu by mohli zvrátiť (alebo aspoň zmierniť negatívne dopady pre Bratislavčanky a Bratislavčanov) efektívne regulatívy a zákony na úrovni štátu. V súčasnosti prebieha aktívna debata medzi ministerstvami, neziskovým a aj súkromným sektorom o tom, ako zabezpečiť dostupné bývanie pre Slovenky a Slovákov. Je teda vidieť, že odborníci sú si vedomí nepriaznivej situácie a robia v rámci svojich možností všetko, čo sa dá. Kľúčovou otázkou však zostáva, ako sa k danému problému postaví nová vláda, ktorá vznikne na základe výsledku parlamentných volieb 29. februára 2020. Môžu sa vytvárať „tuctovo-namakané“ koncepcie rozvoja dostupného bývania, každopádne ak sa k danému problému nepostaví nová vláda zodpovedne, tak to zostane iba „na papieri“ a v „šuplíku.“

Čo konkrétne treba zmeniť na to, aby sa ľady pohli? Nová vláda jednoducho musí:

  • Iniciovať vznik Rady vlády pre bývanie.
  • Iniciovať vznik parlamentného výboru pre bývanie.
  • Vyčleňovať každoročné výdavky na bývanie vo výške aspoň 0,5% HDP.
  • Upraviť Občiansky zákonník tak, aby zabezpečil lepšie podmienky nájmu na strane prenajímateľa aj nájomcu .
  • Usporiadať majetkovo-právne vzťahy na úrovni samospráv a štátnych úradov s cieľom efektívnejšej tvorby nájomného bývania.
  • Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch.
  • Skrátenie byrokratických procesov v oblasti rozvoja dostupného bývania aspoň o polovicu.
  • Zavedenie príspevku na bývanie pre mladých ľudí.
  • Vytvoriť právny rámec na využívanie pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu na tvorbu dostupného bývania pre Slovenky a Slovákov.

Na záver vyzývame všetky Slovenky a Slovákov: dňa 29.2.2020 poďte voliť. My určite pôjdeme. Budúca vláda bude rozhodovať o viacerých kľúčových otázkach rozvoja našej krajiny a práve parlamentné voľby sú zásadnou udalosťou, ktorá bude mať výrazný vplyv na našu budúcnosť a budúcnosť našich detí. Prosím, nenechajme si ju ujsť, ide skutočne o veľa.

 

Autori: Adam Sarlós, Peter Koupil (fb) , Dávid Dej (fb)

 

 

https://reality.etrend.sk/byvanie/vallo-chce-zabezpecit-1-243-najomnych-bytov-vacsinu-v-novej-vystavbe.html

https://index.sme.sk/c/22289880/bytov-je-na-trhu-zufalo-malo-hrozi-bratislave-katastroficky-scenar.html

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2061519-vypredane-bytov-je-malo

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0G5YDV%230&RecordId=2516

https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/doprava-infrastruktura-a-byvanie

Teraz najčítanejšie

Iniciativa Byvanie pre mladych

Veríme, že dostupné bývanie je základná potreba každého z nás. Zmení sa niekedy prístup štátu k otázke dostupnosti bývania?