Denník N

O vúňách a chucách víborních ovocních destilátú,

keré vilepšujú a mjeňá nedobrú aj špatnú náladu …

Kéž bi sa ti púvabné vúňe a jedinečné chuťe dali ráz a na furt odfoťit

a potom do špeciálňího adresára f kompjútri či v ajfóňe ich ųožit …

ti čarovné vúňe a skvjelé chuťe víborních ovocních destilátú

a kebi … kebi sem mjeų ňekedi nedobrú alebo špatnú náladu,

stačiųo bi na ti fotečki aspoň na maųú chvílu sa podzívat

a hnet bi ceųé ťelo začaųo sa obďivuhodňe a parádňe zehrívat,

no a v hųavje bi enem samé pozitívňí mišlenki začali sa rodzit …

Mislim, že bi sem mjeų archivováňí tich vúňí a chucí čím skúr skusit!

A ked tá neobičajná databáza už ňekolko desítek vzorkú mjet bude,

možná že aj k virtuálňímu sprostredkováňú magickích zážitkú dojde –

vitvoreňím lúbeznej, podmaňivej, víňimečnej webovskej stránki,

kerá bi umožňiųa zehrívat a do ekstáze dostávat šecki ťelesné schránki!

15.01.2020  

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Laco Daniš z obce Smolinské

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...