Denník N

SMER chce z lekárov urobiť rukojemníkov – nesmieme to dopustiť!

Strana, ktorá je zodpovedná za systematický úpadok a rozkrádanie zdravotníctva počas posledných rokov v sobotu predstavila svoj volebný program a v jeho čele rázne opatrenie na zastavenie odlivu medicínskych mozgov do zahraničia. SMER na vyriešenie nedostatku lekárov navrhuje, aby lekári po vysokej škole odpracovali desať rokov, alebo zaplatili 55.000 eur za svoje štúdium a až tak mohli odísť pracovať do zahraničia. 

Prečítajte si to ešte raz. Áno, keď vám táto veta znie ako bezprostredné vydieranie, nie ste ďaleko od pravdy! Tento návrh, ktorý už dnes vyvolal vlnu nevôle medzi lekármi a medikmi je nielenže nezmyselný a diskriminačný v svojej podstate, ale vôbec nerieši príčinu odchodu lekárov do zahraničia. Vôbec nerieši základné problémy, kvôli ktorým lekári opúšťajú Slovensko a zároveň má aj veľmi nebezpečný potenciál túto situáciu ešte viac zhoršiť.

Na začiatok treba poznamenať, že odchod mladých lekárov do zahraničia je problémom, ktorý musíme urgentne riešiť. Avšak riešenie, ktoré ponúka SMER, nemá vo svete obdobu. Štáty majú rozličné schémy a plány na udržanie svojich absolventov a iba zopár z nich to robí nejakou formou nútenej práce pred alebo po dokončení štúdia (zvyčajne v podobe ročnej práce lekára v odľahlých oblastiach a pod.). Vačšinou je to ale opatrenie na zabezpečenie potrebnej praxe mladých lekárov v spojitosti so službou v oblastiach s nedostatkom lekárov. V medicínskych kruhoch a všeobecne v týchto krajinách je to ale veľmi kritizovaná prax (sám som bol účastníkom protestov študentov medicíny proti podobnému systému v Tunisku) a aj práve preto majú tieto krajiny obrovské problémy s následným odlivom mladých lekárov do zahraničia. Lekári v týchto krajinách cítia, že sú v systéme zdravotnej starostlivosti považovaní za komoditu a že systém je nastavený proti nim.

Samozrejme, drvivá väčšina štátov chápe, že na udržanie zdravotníkov im musia vytvoriť prostredie, v ktorom budú chcieť ostať pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. Toto je základný kameň úrazu na Slovensku, ktorý nám neustále potvrdzujú prieskumy medzi študentami medicíny a mladými lekármi. Zle nastavený systém špecializačného vzdelávania, minimum investícii do inovácií, odradzujúce pracovné prostredie, korupcia, rodinkárstvo a rozkrádanie – toto sú oblasti, ktoré musíme vyriešiť, keď chceme udržať našich mladých lekárov.

V žiadnom prípade nemôžete zdravotníkov nútiť ostať pracovať v nekvalitnom systéme pod hrozbou vydierania a brániť im v práve slobodne sa rozhodnúť o svojom budúcom pôsobisku na základe ich ambícií a preferencií. Takýto zákon by jedine spôsobil, že záujemcovia o štúdium medicíny by už v prvom rade zamierili študovať do Česka a iných krajín – kto by sa predsa dobrovoľne upísal systému, ktorý ho bude držať na Slovensku pod hrozbou finančnej likvidácie?

Lekári taktiež niesú jediní zdravotníci, ktorí odchádzajú do zahraničia. Máme obrovský nedostatok zdravotných sestier – ako bude tento prvoplánový nápad riešiť ich situáciu? Chce SMER pokutovať aj sestry za snahu opustiť potápajúce sa zdravotníctvo? A v širšom kontexte nedostatkových profesií na Slovensku, keďže máme nedostatok IT-čkárov, navrheneme aj im platiť tisíce Eur, keby chceli odísť do zahraničia?

Nikdy v histórii nátlak a výhražky nevytvorili dobrý a kvalitný systém zdravotníctva. Pokiaľ sa SMERu v budúcnosti podarí tento návrh presadiť…. posledný mladý lekár opúšťajúci Slovensko nech aspoň zhasne svetlo.

Teraz najčítanejšie

Marián Sedlák

Som mladý lekár so záujmom o urgentnú medicínu a zdravotnícku politiku. Štyri roky som pôsobil na vedúcich pozíciách v najväčšej medzinárodnej organizácii študentov medicíny - International Federation of Medical Students' Association (viac na www.ifmsa.org), posledný rok ako Vice-Prezident pre Externé Záležitosti. Moje skúsenosti s reprezentáciou študentov medicíny v OSN & WHO, zdravotníckou diplomaciou a vzdelávaním v medicíne by som chcel využiť na zlepšovanie situácie zdravotníctva na Slovensku. Som členom strany Za Ľudí. Pretože keď chceme budúcnosť podľa našich predstáv, musíme ju aktívne vytvárať.