Denník N

Vyplatili ste nezdanenú odmenu autorovi? Nezabudnite ho nahlásiť daňovému úradu

Možno patríte k tým, ktorí minulý rok využili služby človeka, ktorý nebol ani vašim zamestnancom, ani nepotreboval živnostenské oprávnenie, napriek tomu vám urobil webovú stránku, navrhol logo či inú grafiku.

Na to, aby váš obchodný vzťah bol v poriadku, stačilo uzatvoriť zmluvu podľa Autorského zákona. Pretože práve zmluvy podľa Autorského zákona sú veľmi dobrým spôsobom, ako uzatvoriť zmluvu s osobou, ktorá nemá živnostenské oprávnenie, ani inú možnosť vykonať pre vás vytvorenie diela iným spôsobom.

Príjmy dosiahnuté na základe Autorského zákona, majú totiž svoje čaro a ich variabilita poskytuje platiteľovi aj prijímateľovi možnosť vybrať si. Či už druh príjmu, alebo spôsob jeho zdanenia.

Osoby, ktoré dosahujú príjmy podľa Autorského zákona, môžu mať dva druhy príjmov. Aktívne a pasívne. Aktívne príjmy sú za vytvorenie diela ako takého a pasívne predstavujú príjmy za udelenie práva na jeho používanie, teda tzv. licencie alebo tantiémy. Tieto dva druhy príjmov sa správajú odlišne aj z hľadiska odvodov a daní.

K aktívnym príjmom je možné uplatniť reálne alebo paušálne výdavky, či nezdaniteľnú časť základu dane a vstupujú do výpočtu odvodov. K pasívnym príjmom je možné uplatniť reálne alebo paušálne výdavky, no nie je možné k nim uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a nevstupujú do výpočtu odvodov.

Okrem odlišného spôsobu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a prístupu k odvodom sa autorské príjmy môžu odlišne správať aj z pohľadu dane z príjmov. Možno ich totiž zdaniť dvomi spôsobmi:

  • príjem zdaní zrážkovou daňou samotný objednávateľ už pri vyplácaní odmeny, a tým pádom sa z pohľadu autora považuje tento príjem za vysporiadaný a nemusí ho uvádzať v daňovom priznaní, čím sa úplne vyhne odvodom do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne z tohto príjmu
  • alebo sa objednávateľ a autor dohodnú, že daň zrazená nebude a vysporiada si ju samotný umelec vo svojom daňovom priznaní. V takomto prípade musí byť dohoda o nezdanení, alebo nezrazení dane uzatvorená písomne a vopred.

Aby sa štát poistil a autori, ktorých príjem nebol zrazený zrážkovou daňou, neutekali pred daňovou povinnosťou, každý platiteľ dane (ten, kto vypláca autorskú odmenu) je povinný všetky písomne uzatvorené dohody o nezrážaní dane nahlásiť daňovému úradu. Musí tak urobiť do 31. januára nasledujúceho roka, po uplynutí roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená. Teda do 31. 1. 2020 je potrebné nahlásiť všetky dohody uzatvorené v roku 2019 a je potrebné tak urobiť na predpísanom tlačive, ktorého vzor nájdete tu.

Nebudem tu polemizovať o tom, prečo táto ďalšia povinnosť padla na plecia podnikateľov, a prečo musia aj v tomto prípade suplovať prácu inej štátnej inštitúcie, ani o tom, prečo má nahlasovať iba autorov a nie aj ostatné zmluvné vzťahy, lebo sa toho ešte nejaký horlivý úradník ujme a o rok budeme mať o byrokratický nezmysel viac.

Podstatné je, aby ste si skontrolovali svoje zmluvy, či ste náhodou takúto nezdanenú odmenu nevyplatili a rovnako dôležité je nezabudnúť, že bez ohľadu na to, či ste firma alebo fyzická osoba podnikateľ, musíte si túto povinnosť splniť elektronicky. Jedine právnické osoby nezapísané v obchodnom registri, teda občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne môžu predmetné oznámenie doručiť v papierovej forme.

Do konca januára vás ešte čakajú ďalšie povinnosti, ak ste na podnikanie používali auto, alebo nehnuteľnosť, ale o tom v nasledujúcich blogoch.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.