Denník N

Poďme voliť…

Moc, ktorá vytvorila akúkoľvek negatívnu situáciu, môžeme prinútiť k tomu, aby slúžila občanom jedine hlasovaním. Občan, ktorý je volič sa nemá snažiť o milosrdenstvo politikov. Politici majú slúžiť občanom. Čo znamená, že z pohľadu voliča je vždy rozumné ísť voliť a odovzdať platný volebný lístok. Nízkou účasťou na voľbách politici získavajú moc a majú tendenciu presadzovať viac názory politikov, ako voličov. Voliť je in. Voliť je možnosť, ktorú nám ponúka demokracia a voliť je jedna z možností, ako niečo zmeniť.

Voliť, alebo nevoliť? Kto mi odpovie? Dilema, ktorá sa objavuje u mnohých pred každými voľbami. Ktorej politickej strane a ktorým kandidátom mám odovzdať svoj hlas? Ďalšie otázky, ktoré sa objavujú a volič premýšľa, hľadá, je pohltený množstvom informácií, letákmi, sľubmi a napriek tomu nevie…

Volebná účasť klesá, alebo inak, dlhodobo nerastie. Vizitka národa. Klesá, pretože ľudia sú bezradní, zúfalí a majú pocit, že politici aj tak nič nezmenia. Netvrdím, že týmto článkom vrátim ľuďom vieru v politikov a že ak pôjdu voliť tak sa život konkrétnych jedincov, alebo ľudí zmení lusknutím prsta k lepšiemu, ale existuje pár rozumných dôvodov, kvôli ktorým by ani jeden občan žijúci v našom štáte nemal premrhať svoj voličský hlas.

29.2.2020 stačí občiansky preukaz a 15 minút.

Prečo voliť?

  1. Kto nevolí, neexistuje. Strany majú tendenciu sa zaujímať, alebo viac sústrediť do tých miest, kde sú ich potencionálni voliči. Teraz nemám na mysli letáky, alebo billboardy, ktoré sa objavia pred voľbami. Mám na mysli reálny styk s voličmi aj v období, keď nebeží predvolebná kampaň. Z výsledkov volieb každá strana vie, kde sa má sústrediť a ak pôjdete voliť, prispejete aj vy k tomu, aby postupne zanikali regionálne rozdiely a zároveň volebnou účasťou pritiahnete politikov do svojho mesta a prinútite všimnúť si vás.
  2. Nevolíme iba kvôli sebe. Voľby sú prostriedkom na dosiahnutie demokracie a byť demokratickým sa dá naučiť. Účasť vo voľbách sa tiež dá naučiť. Každý rodič môže toto učenie odovzdať svojim deťom. Ak rodič nevolí, k čomu učí dieťa? Učí ho k postoju, že mne je to jedno, aj tak sa nič nezmení a vštepuje do svojho dieťaťa to, čo ponechal socializmus. Rodič, ktorý volí a vysvetľuje svojmu dieťaťu prečo voliť a prečo sú voľby dôležité, položí základ budúcej generácie, ktorá bude aktívna a ktorej nebude jedno.
  3. Aj jeden hlas môže byť rozhodujúci. Mnohí majú pocit, že ich hlas nezmení nič. Nie je to pravda. Každý hlas je dôležitý. Predstavte si, že to poviete vy, rovnako premýšľa váš sused a ďalšia stovka ľudí v meste, kde žijete a ďalšia tisícka v celom štáte. V tom prípade už nejde o váš jeden hlas, ale ide množstvo hlasov. Ak nepôjdete voliť, môže sa stať, že vláda nebude zostavená podľa vášho očakávania a vytvoria sa ďalšie frustrácie, ktoré v ďalších voľbách nabalia ďalších nevoličov. Ak voliť pôjdete, získate pocit, že ste niečo pre spoločnosť v ktorej žijete urobili. A pokojne si môžete myslieť aj to, že práve váš jeden hlas bol rozhodujúci a zmenil výsledky volieb.
  4. Aj vtedy je dôležité voliť, ak máte pocit, že vlak, na ktorý by ste chceli nastúpiť už ušiel. Nikdy neujde. Jedine deň po voľbách môže ujsť. Mnohí takto rozmýšľajú, dokonca sú aj takí, ktorí sa vás opýtajú koho budete voliť, budú sa vás snažiť presvedčiť, aby ste voliť nešli a oni pôjdu a získajú hlas pre niekoho iného, ako ste chceli vy.

Na záver sa zamyslime. Moc, ktorá vytvorila akúkoľvek negatívnu situáciu, môžeme prinútiť k tomu, aby slúžila občanom jedine hlasovaním. Občan, ktorý je volič  sa nemá snažiť o milosrdenstvo politikov. Politici majú slúžiť občanom. Čo znamená, že z pohľadu voliča je vždy rozumné ísť voliť a odovzdať platný volebný lístok. Nízkou účasťou na voľbách politici získavajú moc a majú tendenciu presadzovať viac názory politikov, ako voličov. Politická kampaň pred voľbami vrcholí a vždy je buď pozitívna, alebo negatívna. Nie je to náhoda. Politické strany a politici sa snažia vplývať na voliča buď v dobrom svetle a ponúkať riešenia, alebo vyvolať strach. Keď je volič rozhodnutý, že pôjde voliť a vyberá si politickú stranu, ktorá mu je programovo najbližšia, tak voľby posunú aj konkrétneho voliča čo najbližšie k jeho osobným cieľom. Na čo by ale volič nemal zabudnúť je toto : Byť lojálnym k sebe! Výber politickej strany je totiž dôležitým prvkom nášho ideologického sebavyjadrenia sa. Mal by sa vyvarovať emóciám a nereagovať voličským hlasom na emotívne sľuby, ktoré sa týkajú napríklad sociálnych balíčkov.

Týždeň by som mohla spisovať dôvody, prečo voliť, prečo je dôležité zúčastniť sa volieb. Podstata je ale tá, že voliť je naša občianska povinnosť. Ale! Nie je to iba povinnosť. Voliť je možnosť, ktorú nám ponúka demokracia a voliť je jedna z možností, ako niečo zmeniť. Je to akt, ktorým si vážime seba samých, ktorým dokážeme, že nám nie je ľahostajné to, v akej spoločnosti žijeme. Voliť je in. Ten, kto sa volieb nezúčastní, je ako človek, ktorý chce začať diétu vždy na ďalší deň. Pri voľbách ale neexistuje ďalší deň. Žiadny iný deň neexistuje. 29.2.2020 je ten deň, kedy môžete cítiť, že žijete v demokratickom štáte, kedy môžete vyjadriť svoj názor, môžete vyjadriť svoju dôveru jednotlivým stranám a kandidátom a preto choďte voliť.

Kandidujem na kandidátke politickej strany Sloboda a Solidarita a tento článok vyjadruje môj osobný postoj, ktorý môže, ale nemusí byť zhodný s postojmi a názormi iných ľudí. V mnohých sa zhodujeme, v iných zasa nie a považujme to za správne. Prekáža mi umelá a falošná názorová jednota a otvorene sa hlásim k vlastným názorom bez ohľadu na to, či vyhovujú väčšine. Rozdiely nás nedelia, ale spájajú, ak spolu hľadáme cestu k pravde. Robím to preto, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Teraz najčítanejšie

Gabriela Fedičová

Od roku 2015 som spisovateľka, ktorá až doteraz písala pod pseudonymom Linda Chopin. Túžba po spravodlivej krajine ma ale presvedčila, aby som po rokoch ukázala svoju tvár. Čitatelia ma poznajú ako nevšednú, úprimnú, citlivú, jednoduchú i komplikovanú zároveň, ale ja sama sa vnímam ako človek, ktorý pracuje, vychováva deti a ako Slovenka milujúca svoju krajinu. Nie preto, že by bolo Slovensko dokonalé, ale preto, že je mojím domovom. Som rada, že sa v posledných rokoch prebúdza občianska spoločnosť a rozhodla som sa aj sama pridať ruku k dielu aj inak, ako písaním kníh. Som hrdá na ľudí, ktorí denno – denne zápasia s neuveriteľnými problémami a žijú, prežívajú a ostávajú.