Denník N

Nova Express

William Burroughs a strihová trilógia

Nova trilógia pozostáva z troch románov: Hebká mašinka, Nova Express, Lístok, ktorý explodoval a je v podstate jedno v akom poradí ich čítate. Je jedno v akom poradí čítate jednotlivé kapitoly – jednotlivé odseky – vety. Ide o trilógiu, ktorá vznikla ako ucelený príbeh, ktorý sa následne metódou strihu rozstrihal a vzniklo tak pozoruhodné dielo narúšajúce ustálené slovné väzby a podčiarkujúce hlavné témy Burroughsovho diela a to boj proti totalite a kontrole a brainwashingu a proti drogovej závislosti. Moc je koniec koncov ultimátna droga.

Do Slnečnej sústavy dorazil Gang Novy a bude to poriadne zlé – nešťastie bude padať z neba – nešťastie čo rozožiera znútra – nešťastie ľudstva – v dekonštrukcii morálky, syntaxe a rozumu – „Nič nie je pravda všetko je dovolené,“ posledné slová – „Tvárou zla je vždy tvár absolútnej potreby. Ovládanie  nikdy nemôže byť prostriedkom, čo vedie k nejakým praktickým cieľom. Nemôže viesť k ničomu inému než k ešte väčšiemu ovládaniu. Ako droga.“

Nenapodobniteľným štýlom vykresľuje pôsobenie drogy na organizmus – To ľudské telo je hebkou mašinkou napadnutou parazitickou formou – vírusom drogy – vírusom Slova – Ak je nejaká planéta napadnutá gangom, jedinou záchranou je polícia novy – Apomorfín vzniká rozkladom morfínu zahrievaním s koncentrovanými kyselinami – Apomorfín neobsahuje morfín ani jeho molekulárnu kostru, ani sa neviaže na opioidové receptory – Policajti Novy operujú v prísnom utajení a samotná agentúra sa snaží držať v utajení samú seba pred sebou – Nikto nevedel koľko pracovníkov vlastne majú – ale ani K9 nemá na výber, utajenie je jednou zo zbraní Polície – proti chaosu a imunitný systém melie z posledného – Napríklad, pán Martin je narkomanom ťažkých kovov – Všetko je pravda – Nič nie je dovolené – „Nie, hassan i sabbah – chceme telo – chceme drogy – chceme moc –“ „To stačilo – Volajte políciu“ –

Strihová trilógia vyšla v kompletnom vydaní v novom českom preklade od Josefa Rauvolfa vo vydavateľstve Argo v roku 2019.

„Predstavujeme vám inšpektora J. Leea z polície novy“ – „Za celú svoju prax policajného dôstojníka som sa ešte na žiadnej planéte nestretol s takým totálnym bordelom – nevďačná práca, a my ju robíme jedine preto, aby sme ju nemuseli robiť niekde inde za ešte omnoho zložitejších podmienok – Úspech celej bandy novy závisel od blokády planéty, ktorá im umožňovala beztrestne operovať – Táto blokáda bola prelomená partizánskou aktivitou, riadenou z –“

Hebká mašinka je o nájdení cesty späť v čase a o vyslobodení juhoamerických domorodcov spod totality ovládania veľkňazov. Slovo sa stáva vírusom v podprahovej politickej propagande. Nova Express je o pôsobení Gangu a všetko drží pohromade. Lístok, ktorý explodoval je o ceste von.

„Základná technika novy je veľmi jednoduchá: Stále vytvárať čo možno najviac neriešiteľných konfliktov a prehlbovať konflikty už existujúce – na tej istej planéte sú hromadené životné formy so vzájomne si odporujúcimi a nezlučiteľnými podmienkami života – Vtip je v tom, že tieto formy by nemali byť na tej istej planéte – Ich podmienky si navzájom odporujú a gang novy sa má postarať o to, aby zotrvali v súčasnej podobe, a zároveň vytvárať a prehlbovať konflikty vedúce k explózii planéty, teda k nove“ – Dvom znepriateleným krajinám prehrávajú ich zostrihané a upravené audiovizuálne záznamy a zaplavujú svet dezinformáciami v dezinformáciach ďalších dezinformácii – utopte sa v bahne – „A tak stále dokola, medzi dvoma nepriateľskými nátlakovými skupinami – Tento proces je známy ako spätná väzba – Ak je týmto obratne manipulované v globálnom meradle, spôsobuje to nukleárnu vojnu a novu – konflikty zločincami novy zámerne vyvolávané a prehlbované“ –

Knihy nemajú jedna bez druhej zmysel. Až po prečítaní všetkých troch, si v hlave postupne začínate dávať dokopy jednotlivé pasáže, kapitoly, odseky, vety, slová – a možno si spomeniete, že sú v tom aj pasáže, či referencie z kníh ako Ohyzdný duchNahý obed. Napriek zdanlivému chaosu ide pri bližšej inšpekcii o pozoruhodnú montáž pôvodného textu a pri ešte bližšom drobnohľade sa v nezmyselných strihových konštrukciách začne vynárať premyslený vzorec, ktorého sa Burroughs precízne drží. Potom začne všetko do seba zapadať – jednotlivé dejové línie, postavy, motívy, spätne sa rekonštruuje dejová línia a svet…

Gang novy: Mäsiar Sammy, Jacky Modrák, Johnny Chlipnosť – „Zelení Chalani-Baby z konečných stok Venuše“ – Paddy Žihadlo – Bonzák V… – a Tony… – a Pán a Pani D, známi taktiež ako ,Pán Bradly, Pán Martin‘ či ako ,Ohyzdný duch‘, ktorí sú považovaní za vodcov celej tej skupiny –

Všetky tri knihy vychádzajú z prvotného obrovitánskeho zväzku The Word Hoard, ktorý Burroughs napísal v rokoch 1954 až 1958 a z ktorého pochádza aj Nahý obed. Pre tieto tri knihy Burroughs použil metódu strihu, ktorú vyvinul s umelcom Brionom Gysinom a počítačovým programátorom Ianom Sommervilleom.

„pochybujem, že by niekto z vás videl zločinca novy – a som si rovnako istý, že nikto z vás nevidel dôstojníka polície novy – Keď dosiahne neporiadok a zmätok určitého stupňa, riadiaca inštancia všetko dôkladne preskúma a vyhlási: polícia – inak – Prásk! – Ďalšia planéta prdí do kozmickej hliny“ – Apomorfín je neselektívny dopamínový agonista, ktorý aktivuje… – …sa používal pre neoficiálnu liečbu závislosti na heroíne… – pán Lee, agent K9 – el hombre invisible – Bill, musíme opustiť kónické pece Minraudu, kyselinový dážď – späť do krajiny Lemurích ľudí –

Jednou z inšpirácii bol aj román Hluk a vrava od Faulknera, v ktorom musíte veľmi dôkladne sledovať každý odsek, pretože sa ľahko stratíte a neviete, kto čo kedy hovorí a hovoril. V jednej z prvých verzii románu mala každá postava inú farbu atramentu, aby sa dej jednoduchšie sledoval. Napokon sa od tohto grafického konceptu upustilo. Inšpiráciou bol aj James Joyce.

Rekombinované dielo, pri ktorom je v podstate jedno v akom poradí to čítate – v akom poradí jednotlivé kapitoly odseky vety – Kto ovláda jazyk, ovláda myseľ – Gang Novy presne vie ako vytvárať nové konflikty a prehlbovať konflikty už existujúce – Hyperrealita je taká dokonalá simulácia skutočnej reality, až už nemožno hovoriť o tom, že je len reprezentáciou reality, ale správame sa k nej, akoby bola realitou – Hluk porazí jedine Ticho.

Temné miestnosti Ministerstva kradnutia – Obskúrne úrady sa objavujú náhle ako piesočné búrky – Periféria Mexico City – Bradly si čítal oznámenie pribité na dom zo špinavého bambusu – Vezmite ma do Mesta Strihu – „Novy som presedel už predtým – V nove som sa narodil.“ – „Dobre, pán Martin, domnievam sa, že by sa dalo povedať…“ – „Podstúpte bližšie – Chvíľu ma vidíte, a chvíľu zase nie – Pár účtov musím vyrovnať, než sa vydám na cestu – Odprevadiť zo sveta pár vecí, a práve vtedy do toho vstúpite vy – Chcem, aby ste kontaktoval Gang Venuše a Vegetatívnych ľudí a rozlial celý ten zasraný kompost po Times Square a Piccadilly – Všetkých bonznem a túto bezvýznamnú planétu, kde líšky dávajú dobrú noc, celú krásne pretnem napoly – Tentoraz to mám u polície novy čisté – Ako čistý odpad“ – Vytrácal sa v špirálach cigarového dymu –

„Už som vysvetlil, že mayský ovládací systém závisí od kalendára a kódexov, ktoré obsahujú symboly reprezentujúce všetky stavy myslenia a cítenia – Rovnako som zistil, že kňazi sami presne nechápu, ako tento systém funguje – Technici, ktorí vymysleli ovládací systém, vymreli a súčasná línia kňazov bola v pozícii človeka, ktorý síce vie, aké tlačidlá ma stlačiť, aby sa celá mašinéria uviedla do chodu, ale pokiaľ by sa pokazila, nevedel by, ako ju opraviť, alebo v prípade jej úplného zničenia postaviť novú“ –

Burroughs je varovný prst, mozgový výplach, niekedy nepríjemný ako análny výter, inokedy oslobodzujúci a svieži ako zefýr, zlý vtip, báseň a bľabotanie, bojujúci nezmyselnú partizánsku vojnu proti reklame, kontrole, podprahovým informáciám, proti totalitnej moci, proti byrokracii, proti obrazu zotročeného, nemohúceho a vinného človeka – proti politickému a náboženskému ideologickému vymývaniu mozgov, proti porazenectvu a nihilizmu – mnohí cestu nezvládli – dokážeme byť lepší pri 451 stupňoch fahrenheita – ale tak čo ja viem – „Vy by ste to neurobili?“ – Môžete to celé hodiť do koša – nemusíte páliť knihy, aby ste zničili kultúru, stačí, aby ich ľudia prestali čítať –

„Keby som získal prístup ku kódexom…, kňazi by ďalej tlačili tlačidlá, no s nečakanými následkami –,Prerušte slovné spojenia – Prerušte hudobné spojenie – Rozmláťte ovládaciu mašinériu – Spáľte knihy – Zabite kňazov‘ – mašinéria ovládala myslenie, pocity a zmyslové vnemy robotníkov, vydávala teraz príkaz k odstráneniu seba samej nebolo možné ju zastaviť – Vidíte, kňazi neboli nič než slovo a predstava, starý film s mŕtvymi hercami, ktorý sa točil stále dokola – Pod nohami záchvevy zemetrasenia – Prílivové vlny cez mayský ovládací kalendár“ –

Jeho práca ovplyvnila umelcov ako David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, Tom Waits, kapely ako The Beatles, Sonic Youth, Joy Division, Nirvana, ale aj spisovateľov ako J. G. Ballarda, Williama Gibsona, Kena Kesseyho a Normana Mailera. A dá sa povedať, že viac menej spopularizoval slovo hudobného štýlu heavy metal.

V Burroughsovej trilógii sa „pohybujeme v nočných morách vzdialených pralesov“, blúdime galaktickým podsvetím, špinavými ulicami New Yorku, Londýna, Paríža, Tangeru… zaplavení morálnou špinou, ľudskou biedou, chladnokrvnou vypočítavosťou svetových stratégov hrajúcich hru Risk so svetom, zmysly otupujúci smrad konšpirácii a vlád tohto sveta – Je to zdĺhavý proces, „Biologické súdy sú pod neustálymi útokmi“ – Je to parazitický vzťah, len ťažko s odstupom času určiť, kto je kto – Nenechajte sa však zastrašiť nadbytkom informácii vreštiacich na vás zo všetkých informačných kanálov – Zlyhanie slova – Zlyhanie fotografie –

Makajte pre štúdio reality alebo… „Realita je to, čo nechceme, aby ste vnímali“ – večná vojna prehlbovania konfliktov a vytvárania stále – Martinov film fungoval dlho – Mozgový parazit – Ovládacia mašinéria je odpojená políciou novy – Pán Medzné hranice je tu, aby… – „vďačím poviedke Hviezdny vírus, ktorá vyšla v magazíne New World Science Fiction… V tejto poviedke cestovatelia vesmírom, naprieč svetelnými rokmi, stratili akékoľvek ľudské kontakty a strach. Hrajú istý druh nukleárneho pokeru.“ – „krivda namierená medzi nepriateľov“ – Prerušte vysielanie – zaveďte potrebné konverzie – Vypnite Pána Bradlyho, Pána – všetci živí i mŕtvi – Počul vaše výzvy  – adiós v konečnej opici histórie – vytrácajú sa útočiská – Príbeh hotový až dosiahnete žiaru – adiós Bill – Dlhá doba medzi slnkami – Kĺzajúci medzi svetom a tieňom – Križujeme galaxie, ktoré pretíname, jed pohasnutého slnka – „Vidíte…“ – a nemôžem odmietnuť počuť – moje nešťastie – zdĺhavý proces – Sme jediní jazdci –  dôverne ako pohyb mojich čriev, zvuk môjho dychu a tep môjho srdca – Milujem ťa –  adiós – niet času nazvyš – Stačí, aby sme sa na seba pozreli – Hodiny preskakovali – Ľahký spánok plný túžby musíme opustiť dážď – a s odlivom sa objavila plytčina a švédska rieka Gothenburg –

 

 

Teraz najčítanejšie