Denník N

Chyby v Klimatickej chybe

Podľa filmu Klimatická chyba vraj štúdia NASA spochybňuje vplyv spaľovania fosílnych palív na globálne otepľovanie. Priamo riaditeľ Goddardovho inštitútu NASA mi vyvrátil toto tvrdenie.

Štúdia NASA bola vo veľkom prekrútená britským novinármi,“ tvrdí riaditeľ Goddardovho inšitútu pre výskum vesmíru. Tento inštitút vypracováva aj vedecké štúdie o zmene podnebia.

Štúdiu NASA zneužil aj Štefan Vaľo vo svojom filme Klimatická chyba, kde tvrdí: „Vžitá predstava, že za otepľovaním Zeme a za zmenou klímy sú len emisie oxidu uhličitého, je mylná. Potvrdzuje to aj posledná štúdia NASA, ktorú v decembri 2015 zverejnil Goddardov inštitút.

Na začiatku filmu Vaľo ďalej uvádza argumenty, ktoré by mali podopierať tvrdenie, že otepľovanie nespôsobuje spaľovanie fosílnych palív ale niečo iné – utlačovanie pôdy v lesoch a na poliach a tým znížený odtok vody z krajiny.

Film Klimatická chyba vytiahla na besede na škole v Pezinku jedna študentka. O besedách pozrite viacej tu: www.350.sk.

Čo tvrdí Valo vo filme Klimatická chyba

Podľa Vaľa štúdia NASA potvrdila, že za globálnym otepľovaním nestoja len skleníkové plyny, ale jeho príčinu treba hľadať inde – najmä v ľudskej činnosti, ktorou je pevnina pozmeňovaná. Ďalej Vaľo tvrdí: My na základe svojich pozorovaní a meraní ukazujeme konkrétne príčiny klimatickej zmeny, ale aj nápravné opatrenia.

Podľa Vaľa sú pevniny sú dlhodobo prehliadaným faktorom, ktorý zasahuje do celkového otepľovania planéty a negatívneho vývoja klimatickej zmeny a má to vraj priamo zo štúdie NASA.

Vaľo tvrdí, že za otepľovanie planéty nesie zodpovednosť odvodňovanie pevnín. Ľudia spôsobujú, že zrážková voda sa nezdrží ne pevnine, rýchlo odtečie do morí a kvôli tom sú pevniny suchšie. Suché pevniny sa potom viacej zohrievajú. Činnosti, ktoré prospievajú k odvodňovaniu pevniny sú zhutňovanie pôdy a vytváranie lesných ciest.

Vaľo vo filme spočítal, že umelými svahmi sa vysušuje 31,500 km2 povrchu, čo predstavuje 65 % plochy Slovenska. K tomu treba pripočítať prakticky plošné odvodňovanie poľnohospodárskej pôdy a svahy v kopcovitých terénoch nad záhradkárskymi lokalitami a inými stavbami. A podobné vysušovanie krajiny vraj videl aj v iných častiach sveta.

To sú jeho dôkazy, ktorými prebíja obrovské množstvo vedeckých štúdii o globálnom otepľovaní a jeho príčinách – veľmi hrubý výpočet podielu narušenej pôdy na Slovensku a tvrdenie, že niečo podobné videl aj v iných krajinách sveta, postačujú Vaľovi na vyvrátenie vedeckých štúdií o globálnom otepľovaní. Vaľo sa už neunúval výpočtom podporiť, koľko vody vlastne na pevninách chýba, a aký to má vplyv na teplotu Zeme.

Svoje argumenty predstavuje aj na stránke povodne.sk, ktorá má ja anglickú verziu floods.sk. Píše listy pre prezidentov, predsedov vlád, poslancov a médiá krajín EÚ, G7 a iných štátov sveta. Získal cenu Ekotopfilmu.

Riaditeľ Godardovho inštitútu vyvracia Vaľove tvrdenia

Pokúšal som sa nájsť štúdiu NASA, na ktorú sa vo filme Vaľo odvoláva, čo sa mi nepodarilo. Preto som napísal priamo Gavinovi Schmidtovi, ktorý je súčasným riaditeľom Godardovho inštitútu v NASA. Schmidt je aj spoluautorom tejto štúdie.

V odpovedi mi Schmidt napísal, že vo ide filme o túto štúdiu NASA. Bola uverejnená 14. decembra 2015 v časopise Nature Climate Change. Tu je tlačová správa k vydaniu štúdie.

Riaditeľ Godardovho inštitútu mi ďalej napísal, že štúdia bola úplne prekrútená novinármi vo Veľkej Británii. Stránka Snopes dobre vysvetľuje, v čom sa novinári mýlili.

Podľa Snopes sa dezinformácie šírili z konzervatívnej webovej stránky Louder with Crowder – NASA vraj tvrdila, že spaľovanie fosílnych palív v skutočnosti ochladzuje zemské podnebie. Informáciu ďalej šíril v britskom bulvárnom časopise Express jeho vedecký a paranormálny korešpondent Jon Austin. Aj keď v tomto časopise Express  bolo správne napísané, že správa NASA v podstate nespochybnila zohrievaciu vlastnosť zvýšeného množstva skleníkových plynov.

Riaditeľ Godardovho inštitútu mi tiež poslal link na stránku NASA, kde je stručne a jednoducho vysvetlený postoj NASA ku globálnemu otepľovaniu:

Vedci pripisujú trend globálneho otepľovania, ktorý pozorujeme od polovice 20.  storočia, ľudskému zvyšovaniu skleníkového efektu – otepľovaniu, ku ktorému dochádza, keď atmosféra uväzní teplo vyžarujúce zo Zeme smerom do vesmíru. Ľudstvo zvýšilo spaľovaním fosílnych palív ake je uhlie a ropa koncentráciu CO2 o viac ako tretinu od začiatku priemyselnej revolúcie. Toto je najdôležitejší dlho prežívajúci činiteľ zmeny podnebia.

O čo ide v štúdii NASA

Štúdia NASA tvrdí, že niektoré činitele, ako sú aerosóly zo znečistenia alebo zo sopečnej činnosti, sa správajú ináč ako oxid uhličitý. Zatiaľ čo oxid uhličitý je rovnomerne rozložený po celej Zemi, aerosóly sa sústredia hlavne v oblastiach, kde vznikli. Vplyv tohto činiteľa je teda len miestny a neovplyvňuje rovnako teplotu na celej Zemi.

Aerosóly a ďalšie činitele tiež prispievajú k zmene teploty ovzdušia, a tieto konkrétne Zem ochladzujú, tým, že odrážajú časť slnečného žiarenia naspäť do vesmíru. Podobne funguje aj odlesňovanie, keďže holý povrch viacej odráža slnečné žiarenie. Rovnako vplyv odlesňovania je viacej miestny ako globálny.

Doteraz sa odlišné správanie aerosólov a ďalších činiteľov neuvažoval v počítačových klimatických modeloch. Bolo to kvôli tomu, že doteraz neboli dostupné dostatočné historické údaje o týchto činiteľoch.

Gavin Schmidt povedal, že iba v priebehu  posledných desiatich rokov získali dostatok údajov o aerosóloch, aby mohli spresniť vplyv aerosólov na teplotu ovzdušia. Na základe historických pozorovaní z rokov 1850 až 2005 a použitím obsiahleho súboru počítačových simulácii spresnili vplyv každého z týchto činiteľov na teplotu ovzdušia.

Výsledkom ich vedeckej práce je, že vplyv oxidu uhličitého na otepľovanie je vyšší, ako vedci doteraz predpokladali.

Autori teda v skutočnosti tvrdia, že budúce teploty by mohli byť v dôsledku toho, čo sa dozvedeli zo štúdie, oveľa teplejšie, než sa predpokladalo. Gavin Schmitt, jeden z autorov tejto štúdie, v tlačovej správe NASA uviedol:

Ak sústavne podceňujete to, aká by bola zmena spôsobená skleníkovými plynmi, potom systematicky podceňujete, čo sa bude diať v budúcnosti, keď budú skleníkové plyny zďaleka prevládajúcim vplyvom ovplyvňujúcim podnebie.

Štúdia však nenašla dôkazy, že fosílne palivá ochladzujú planétu. Neochladzujú. Planéta je čoraz teplejšia a deje sa to vo všeobecnosti v súlade s rastúcimi emisiami z fosílnych palív.

Okrem toho táto štúdia (v rozpore s tvrdeniami internetových správ) neobjavila účinky aerosólov ani neobjavila účinky odlesňovania na klimatický systém. Zo všeobecného hľadiska je tlmiaci účinok aerosólov a odlesňovania na zemské podnebie známy už desaťročia.

Kto platí Vaľa?

Poznámka 21.1.2020: Zavolal mi pán Vaľo a porozprávali sme sa o tomto blogu. Pochopil som, že mu naozaj ide o lesy na Slovensku a našu krajinu, a že trpí kvôli tomu, čo sa tu deje. Zhodli sme sa, že máme spoločný záujem pri ochrane životného prostredia. Pán Vaľo tvrdí, že všetky aktivity sú jeho dielom a predstavujú jeho názory. Ako úspešný podnikateľ si pre výrobu svojich dokumentov našiel a zaplatil profesionálov. Dohodli sme sa, že sa stretneme a prediskutujeme si názory, v ktorých sa odlišujeme.

Je to síce až druhoradé. V prvom rade sú dôležité fakty a tie som uviedol vyššie.

Napriek tomu je zaujímavé, čo všetko stihne urobiť Vaľo ako uvádza bez dotácií: Vyrobil niekoľko profesionálne spravených filmov, ktoré si môžete pozrieť na jeho stránkach. Filmy sú nahovorené profesionálnymi hlásateľmi, sprevádzané hudbou, dobre natočené a zostrihané. Okrem toho má webové stránky po slovensky aj po anglicky: povodne.sk a floods.sk. Píše listy politikom a vedcom. A to popri inej činnosti, ktorou sa snaží presadiť svoju tézu, že globálne otepľovanie nie je spôsobené vypúšťaním skleníkových plynov ale zhutňovaním pôdy.

Človek, ktorý si dá toľko námahy, aby presadil túto svoju vieru, si nedá záležať na tom, aby si overil aspoň základné fakty o zmene podnebia.

Pochybujem tiež, že čítal a pochopil štúdiu NASA, ktorú cituje vo svojom filme. Pri zmienkach o tejto štúdii musel vychádzať z konzervatívnej stránky Louder with Crowder alebo z článku v britskom bulvárnom Exprese. Prípadne z iného podobného pochybného zdroja. Ako sa dostal k týmto zdrojom a prečo zabudol uviesť, z akého zdroja cituje?

Keď si to poskladám, vyzerá to, že Vaľo zámerne uvádza nepravdivé informácie o zmene podnebia. Možnože to robí kvôli svojmu presvedčeniu, ktoré mu nedovoľuje vidieť pravdu o zmene podnebia. Alebo pracuje pre niekoho, ako mnoho ďalších nastrčených trolov, ktorí šíria dezinformácie o zmene podnebia – tí to však nerobia zadarmo. Ako to však je, vie len Vaľo sám.

Tvrdenia Vaľa sú veľmi nebezpečné. A má mnoho nasledovníkov.

Nie je však pravda, že nie je možné rozpoznať, kto má pravdu a kto klame. Či Vaľo a podobní alebo vedci a ekológovia. Vaľo sa vo svojom filme rozhodne dopustil chýb a nepravdivých tvrdení. Ak ich zmysluplne nevysvetlí, každý premýšľajúci človek musí odmietnuť jeho tvrdenia o zmene podnebia. Jeho argumenty nemajú s vedou nič spoločné. Ak nepodporí svoje tvrdenia vedeckou štúdiou, ktorú si prečítame vo vedeckom časopise, jeho názory nestoja za stratu času.

Teraz najčítanejšie

Marián Šumšala

Som manžel a otec syna a dcéry. Nie je mi jedno, či sa majú deti kde hrať. Preto sa nepoliticky angažujem v komunálnej politike. Tiež ma trápi, v akom stave im zanecháme okolitý svet. Preto sa angažujem v ochrane životného prostredia. V obidvoch týchto oblastiach dosť vážne prehrávam.