Denník N

Dva roky na Bratislavskej župe: Ide to

Modernejšie školstvo, opravené cesty, kvalitnejšie sociálne služby. Po dvoch rokoch práce je čas bilancovať.

Keď som kandidoval za bratislavského župana, kritizoval som premárnené šance a formuloval som víziu, že kraj si zaslúži viac ako stagnáciu alebo populistické experimenty. Od uplynulých volieb prešli dva roky a to už je čas, kedy má zmysel bilancovať. S veľkou radosťou môžem skonštatovať, že kraj sa pohol z miesta a napreduje.

Za dva roky sa mám podarilo veľa dobrých projektov. Najviac sa teším, že sme naštartovali stredné školstvo, dôkazom čoho je nárast počtu prihlášok o štvrtinu. A nielen to. Opravili sme desiatky kilometrov regionálnych ciest, v spolupráci s mestami a obcami sme otvorili nové prestupné dopravné terminály a záchytné parkoviská. Prostredníctvom našich dotačných schém sme podporili stovky konkrétnych nápadov obyvateľov kraja. Tu sú podrobnosti:

ŠKOLSTVO
Za uplynulé dva roky župa významne investovala do rekonštrukcie budov škôl, kam smerovalo vyše 15 miliónov eur. Samosprávny kraj otvoril 21 nových odborov, 4 nové bilingválne gymnáziá, zaviedol internát za jedno euro a obedy za jeden cent mesačne pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania, ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre lepšiu orientáciu v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia i výchovní poradcovia využívať webovú stránku www.strednapremna.sk či brožúru „Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!“ Župa zlepšila aj podmienky pre pedagógov. Pravidelne ich oceňujeme podujatiami, koncoročnými odmenami, motivujeme ich za prácu so študentami po vyučovaní, jazykovými kurzami, navýšeným odchodným, či tým, že začínajúcim aj uvádzajúcim pedagógom pridávame 100 eur k platu. V rámci projektu Otvorená škola župa sprístupnila štyri školské areály na športové využitie tak pre študentov ako aj verejnosť.

DOPRAVA
K zlepšeniu dopravnej situácie v regióne prispeli okrem iného zmodernizovaná 8-kilometrová cementovo-betónová cesta medzi Rohožníkom a Malackami, zrekonštruovaný most ponad Malinu v Malackách, novovybudovaný kruhový objazd v Novej Dedinke, revitalizácia cesty v Čiernej Vode či za rekordných 16 dní opravená cesta Láb-Jakubov. Do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji vstúpil štvrtý dopravca – RegioJet. V rámci vlakovej dopravy pribudlo až 56 nových spojov na linkách z Trnavy a zo Senca do Bratislavy, zaviedli sa nové taktové cestovné poriadky a od 1. augusta 2019 môžu aj Trnavčania využívať pri dochádzaní vlakom výhody bratislavského Integrovaného dopravného systému s jedným cestovným lístkom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V rámci starostlivosti o životné prostredie spracovala župa Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. Župa v súčasnosti pripravuje zriadenie nadregionálneho ekocentra v kaštieli v Čunove v Bratislave. Na župných budovách pribudli hniezdne búdky. Jednoznačne sme sa postavili proti trasovaniu ropovodu cez Žitný ostrov, čo považujeme za neakceptovateľné riziko.

KULTÚRA A VOĽNÝ ČAS
Začali sme s rekonštrukciou Seneckej synagógy, barokového mostíka v Stupave, či s budovaním kultúrno-kreatívneho centra v kaštieli v Modre. BSK celkovo spravuje osem Národných kultúrnych pamiatok (NKP) na kultúrne účely a z toho 6 NKP rekonštruuje alebo pripravuje na obnovu či rekonštrukciu. Upevnili sme partnerstvo s Nadáciou Cvernovka a tým adresne podporujeme nezriaďovanú kultúru a performatívne umenie. Zorganizovali sme augustovú Poctu slobode na Devíne či spomienkové podujatie Víkend zatvorených hraníc a oslávili sme storočnicu župy 10. ročníkom odbornej konferencie. V rámci cestovného ruchu sa nová turistická rozhľadňa v Modre opätovne stala zaujímavým turistickým cieľom. Župa každoročne obnoví od 150 po 300 km cyklotrássa turistických chodníkov. Cyklovláčik Záhoráčik či turistický autobus Malokarpatský expres prepravil viac ako 16 tisíc návštevníkov. Veľkým hitom je novovzniknutá destinácia Dunajské ostrovy, ktorá sa rozprestiera medzi Malý Dunajom, Dunajom a Mošonským Dunajom na maďarskej strane. Za rok 2019 vzrástla návštevnosť regiónu až o 7%, až o 21% narástli tržby za ubytovanie oproti roku 2018.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
BSK otvoril špecializované zariadenie pre deti s autizmom, podporuje centrá včasnej intervencie a na vybavenie a údržbu zariadení sociálnych služieb župa prispela sumou 660 tisíc eur. Kraj vydal užitočného sprievodcu sociálnymi službami v regióne a zvýšil kapacitu v špecializovaných zariadeniach. Pre takmer 1000 zamestnancov sociálnych služieb pripravila župa schému odmien, či iných motivačných krokov.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Ku skvalitneniu zdravotníckych služieb sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol prispieť spustením unikátnej dotačnej schémy pre lekárov a zachovaním nepretržitej ÚPS v Malackách. BSK vytvoril na svojom webovom sídle interaktívnu mapu lekární a ambulantných pohotovostí. Pokračujeme v označovaní ambulancií a lekární, ktoré majú župou vydané povolenie.

OBČIANSKE PROJEKTY
Vďaka grantovým programom Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme, Územným dotáciám či Participatívnemu rozpočtu podporil BSK viac ako tisíc projektov za takmer 4,5 milióna eur.

FINANCIE
Viete si predstaviť, že by parlament schválil štátny rozpočet všetkými hlasmi opozície aj koalície? Alebo dokonca, že by to prešlo jednomyseľne? Čo na národnej úrovni patrí skôr do žánru sci-fi, je v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja realita. Aj napriek tomu, že v Zastupiteľstve máme poslancov rôznych straníckych tričiek a množstvo nezávislých poslancov, dokázali sme viesť konštruktívnu diskusiu a dospeli sme k jednomyseľnej zhode pri hlasovaní o rozpočete na rok 2020.

ČO PLÁNUJEME DO BUDÚCNOSTI
Aj v ďalšom období zostávajú kľúčové oblasti školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a doprava. Na investičné projekty pôjde v budúcom roku 40 miliónov eur. Investície budú smerovať do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry, kde je vyčlenených 13 miliónov eur, či do rekonštrukcie školských budov, kultúrnych a sociálnych zariadení spolu za viac ako 12 miliónov eur.

Významnou prioritou na najbližšie roky bude starostlivosť o životné prostredie. Ubúdajúca zeleň, znečistený vzduch, či prehustená automobilová doprava, toto všetko znižuje kvalitu života v našom regióne. To musíme spoločnými silami zmeniť. Chceme, aby bratislavská župa významne ozelenela. Vo veľkých projektoch, ale aj v maličkostiach. Budeme podporovať ekologickú dopravu, chrániť lesy, ozdravovať ovzdušie a čo najviac recyklovať odpad. Životné prostredie nesmie byť priorita len na papieri, ale aj v každodennom živote.

Práca na župe sa skladá z množstva veľkých projektov, ale aj každodenných maličkostí. To by nešlo bez desiatok zanietených zamestnancov, spolupráce s poslancami župného zastupiteľstva i partnerskými organizáciami. Vám všetkým patrí moje veľké ĎAKUJEM!

Viac informácií ako aj prehľad o dokončených projektoch nájdete v brožúre Dva roky na župe, ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť tu.

(Autor je predseda Bratislavského samosprávneho kraja)

www.bratislavskykraj.sk

Teraz najčítanejšie