Denník N

Nie je mi to jedno

Zostáva nám do volieb 39 dní. Zmena je blízko, ale každý hlas bude dôležitý. Ako sa rozhodovať ?

Pred blížiacimi voľbami sa čoraz častejšie zamýšľam nad vlastnými preferenciami, komu odovzdať svoj hlas. Priznám sa, že kritiky, strašenia a pomyselného zatvárania do basy, mám už „plné zuby“, a preto dávam prednosť riešeniam.

Zjednodušene môžem povedať, že chcem, aby ma zastupovali v parlamente odborníci s morálnym profilom a rád by som vedel, ako bude po výmene vlády spravovaný náš štát, teda ako sa zmenia služby štátu voči občanom, ktoré sú v súčasnosti dosť zlé.

Iste moje preferencie ovplyvňuje aj to, že som otec dvoch detí, a teda prirodzene u mňa otázka zodpovednosti dominuje. Doposiaľ som sa nikdy nerozhodoval konfesne, napriek tomu, že som veriaci. Zdá sa mi to dosť povrchné.

Napriek tomu, moja prvá potenciálna preferencia smerovala ku kresťanským demokratom (KDH), aj keď nikdy doteraz neobdržali môj hlas. Dôvody už nemá zmysel rozpisovať, tie sú pomerne všetkým známe.

Ako inak, aj teraz moja prvá voľba smeruje ku kresťanským demokratom. Pozrel som si kandidátov, ale čo ma viac zaujíma, ako som už vyššie popísal, sú návrhy a riešenia na zlepšenie kvality služieb štátu voči občanom. Od nazerania na túto fundamentálnu otázku, sa odvíja nazeranie na verejné politiky štátu – zdravotníctvo, spravodlivosť, doprava, školstvo, sociálna oblasť a pod.

Spravidla v tejto oblasti kresťanskí demokrati ťahali za kratší koniec oproti svojim súperom, tak som bol zvedavý, ako sa okrem sloganu “hodnoty zostávajú, ľudia sa menia“, sa vyvíja nazeranie na riadenie a spravovanie štátu, vrátane otázky zlepšovania kvality služieb štátu voči občanom.

A prichádza príjemné prekvapenie!

Kresťanskí demokrati venujú tejto oblasti osobitnú časť vo svojom programe „REŠTART – nádej pre Slovensko“, a to konkrétne v bode 9.3

Služby štátu chcú budovať na zvyšovaní miery spokojnosti občanov, čím do centra záujmu štátu chcú vrátiť (nielen deklaratórne) občana, a to tým, že riešenia na zlepšenie konkrétnych verejných politík budú vychádzať z výsledkov širokospektrálnych sociologických štúdii miery spokojnosti občanov.

Štát má slúžiť občanom, a preto aj občan musí mať osoh z poskytovaných služieb štátu. Na druhej strane, verejné inštitúcie budú musieť preukázať, že prinášajú viac spoločenského osobu ako spoločenských nákladov.

Cieľmi kresťanských demokratov pre zlepšenie kvality služieb štátu občanom, s ktorými sa stotožňujem, je vybudovanie
jednoduchého štíhleho štátu (nie je predsa v záujme občanov, aby štát mal príliš rozbujnelý aparát ako dnes, bez konkrétnych výsledkov)
proklientského štátu (zodpovednosť sa nesmie prenášať na ťarchu občanov, ale naopak aktivita musí byť strane štátu a jeho aparátu),
efektíveneho, resp. výkonného štátu (výsledky sa rátajú).

Pre každú z týchto troch kategórii majú konzervatívci viac návrhov a riešení, ktoré tu z dôvodu nepredlžovania textu nebudem kopírovať.
Každopádne táto oblasť návrhov a riešení stoja za prečítanie a zamyslenie sa, komu odovzdať svoj hlas.

Teraz najčítanejšie