Denník N

Viac neznamená vždy lepšie

Čo je paliatívna starostlivosť? Prečo je pre ňu atraktívna? Kedy začína v liečbe uvažovať o paliatívnej starostlivosti? Akú nádej ponúka rodičom nevyliečiteľne chorého dieťaťa.

 

Počúvajte prostredníctvom RSS, Spotify, Apple, Podbean

našom januárovom podcaste  sa rozprávame sa s Dr. Martinou Mikeskovou, detskou onkologičkou a dlhoročnou spolupracovníčkou Plamienka o paliatívnej starostlivosti a o tom, čo pre ňu osobne znamená.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.