Denník N

Používate auto pri podnikaní ? Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musíte podať do 31. Januára.

Do 31. januára 2020 rovnako musia firmy a podnikatelia okrem podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel aj predmetnú daň zaplatiť.

„Táto povinnosť sa týka na všetkých vozidiel, ktoré podnikateľ využíval vo svojej podnikateľskej činnosti v minulom zdaňovacom období. Podať daňové priznanie a zaplatiť daň musia aj Slovenský podnikatelia ktorý svoje vozidla využívali na podnikanie v zahraničí a ktorých držiteľom je slovenská firma alebo podnikateľ. Musíte si dať však pozor  aj na vozidlá, ktoré síce nemáte, no  zamestnanci využívali vlastné vozidlá na služobné cesty. V tomto prípade musí zamestnávateľ  tieto vozidlá zahrnúť do svojho daňového priznania a zaplatiť tak predmetnú daň v prepočte na počet kalendárnych dní, kedy sa využívali na podnikanie. Držiteľ vozidla  však nie je vždy totožný s majiteľ vozidla. Platca dane je ten, kto je zapísaný ako držiteľ a v osvedčení o evidencii vozidla. V prípade  operatívneho lízingu tak daň neplatíte vy ale lízingová spoločnosť pretože držiteľom vozidla je lízingová spoločnosť a daň platí ona. Pri finančnom lízingu ste držiteľom vy, napriek tomu, že ešte nie ste majiteľom, preto musíte podať daňové priznanie a daň z motorových vozidiel aj v stanovenom termíne zaplatiť. Držitelia elektromobilov a plug-in hybridov majú výhodnejšiu daň z motorových vozidiel a platia tak nižšiu daň v porovnaní s inými vozidlami.

E-známka

AK využívate celoročné spoplatnené cesty na Slovensku nezabudnite na novú elektronickú diaľničnú známku  na rok 2020. Diaľničná známka je dostupná na web stránke www.eznamka.sk. Nový druh diaľničnej známky, ktorej platnosť bude 365 odo dňa začiatku jej platnosti bude k dispozícií od 1. februára 2020. Ak využívate profesionálnu správu vozidlového  parku prostredníctvom operatívneho lízingu, obstarania e-známky za vás vybaviť aj lízingová spoločnosť. Lízingová spoločnosť automatický zabezpečuje diaľničnú známku ak je zahrnutá v kalkulácií nájmu vozidla na operatívny lízing.

Na vypracovanie daňového priznania je potrebný technický preukaz. Cena za vypracovanie daňového priznania je 90€ za jeden automobil a 50€ za každú ďalší automobil pre jedného daňovníka.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č  +421233059681 alebo odpovedaním na tento email – info@etuls.com

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.