Denník N

S nečinnosťou vedenia mesta zvádzajú plavci tichý boj

Nečinnosť vedenia mesta prerastá Pezinkom a stále viac sa dotýka bežného života ľudí. Mesto dnes nemá rozpočet, ani riaditeľa PKC, ale má primátora a pár poslancov, ktorí vytrvalo neriešia fakt, že plávanie sa stalo pre mnohé rodiny s malými deťmi finančne nedostupným.

Očakávania v zrážke s realitou

Keď začiatkom roka 2019 rodičia detí z Plaveckého klubu Pezinok kontaktovali po prvý krát primátora, očakávali zo strany vedenia mesta vecnú diskusiu o potrebe komplexného riešenia problematiky v oblasti podpory  športu.  Očakávanie, že sa takáto diskusia spustí, bolo na mieste, keďže nový primátor voľby vyhral  so sloganom „Aktívne mesto Pezinok“.

Prvotné nadšenie po mailovej komunikácii s primátorom však vystriedali rozpaky, keď primátor narýchlo zrušil dohodnuté stretnutie a neposkytol náhradný termín. Po júnovom  stretnutí klubov, využívajúcich plaváreň rozpaky vystriedala neistota. Najdlhšie pôsobiaci klub, s najvyšším počtom detí  musel obhajovať počet dráh, ktoré má v užívaní. A to aj napriek tomu, že berúc ohľad na ostatné kluby nežiadal navýšenie dráh teraz, ani v minulých rokoch.

Aktívne zdražujeme

Skutočné prekvapenie však na rodičov čakalo v septembri,  keď sa cena nájmu za dráhu dorovnala na úroveň komerčného nájmu a v niektorých časoch zvýšila z 9 eur na 21 eur.  Pre porovnanie, mesto Malacky (ktoré je podľa viacerých vyjadrení pre vedenie Pezinka inšpirujúce) prenajíma dráhu za 5 eur, krajské mesto Trenčín za 8 eur. Dnes je dokonca nájom na plavárni v Pezinku o 4 eurá drahší ako v Bratislave na Pasienkoch!

Rodičia, ktorých deti chcú plávať v Plaveckom klube Pezinok,  dnes musia čeliť v niektorých prípadoch zvýšeniu poplatku  zo 6o eur na 130 eur mesačne a to len za tréning v bazéne. Ak sa k tejto sume priráta niekoľko tzv. suchých tréningov, náklady rodičov sa približujú k 200 eurám na dieťa mesačne. Je pochopiteľné, že takto si deklarovanú podporu športu Pezinčania nepredstavujú. Sumy sú pre niektoré rodiny likvidačné a plávanie sa môže stať nedostupným pre desiatky detí.

Snaha o vecnú diskusiu

Tento problém sa snažili zástupcovia rodičov komunikovať aj na septembrovom rokovaní MsZ. Nepredstúpili pred poslancov so zámerom získania výhod pre svoj klub. Ich zámerom bolo poukázať na fakt, že  Pezinku zatiaľ chýba politika podpory športových klubov vo forme zníženého nájomného (z dôvodov hodných osobitého zreteľa) za užívanie mestského majetku. Takáto forma riešenia časti problematiky je vo viacerých mestách bežnou praxou a týka sa športu komplexne.

Napriek tomu, že Plavecký klub Pezinok na septembrovom rokovaní MsZ žiadal, aby sa cena za dráhu v časoch, keď bazén využívajú deti znížila pre všetky kluby rovnakým spôsobom, bola táto snaha časťou poslaneckého zboru označená ako pokus o uzurpáciu výhod pre jeden jediný klub.

Kým niektorí poslanci mali snahu vecne diskutovať a problematiku v blízkej budúcnosti riešiť analýzami a diskusiou na úrovni komisií, najmä poslancom z tímu Hianik a napokon aj primátorovi sa nepodarilo zakryť nepochopiteľné antipatie.

Primátor argumentoval predovšetkým netransparentnosťou nájmu pre klub PKPK pred zvýšením (ktoré mimochodom prebehlo v čase, keď Mestský podnik služieb, pod ktorý plaváreň spadá, nemal riaditeľa) a samotné zvýšenie ako antidiskriminačné opatrenie, ktoré má zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky deti. Tento úmysel treba hodnotiť kladne, avšak treba podotknúť,  že ide o jedny z najhorších podmienok pre šport v rámci  Slovenska!

Zvláštne pôsobili aj tvrdenia, že navýšenie (ktoré kvôli zvýšeniu nájmu od mesta žiada klub), nesúvisí so zvýšením výdavkov mestom, ale zriaďovateľom klubu, čo je absurdné a navyše lživé tvrdenie.  Všeobecná zhoda poslancov, že je potrebných viac dát a rokovaní  bola občas okorenená rôznymi narážkami na klub, ako napríklad od pána poslanca Kremského, že v klube je aj veľa detí, ktoré nie sú z Pezinka.  Zvláštne, že takéto“ kastovanie“ je počuť práve z úst neúspešného kandidáta na poslanca BSK, navyše v súčasnosti uchádzajúceho sa o parlamentné kreslo.

Veľa slov, málo skutkov

Od vystúpenia zástupcov rodičov na MsZ ubehli štyri mesiace. Prebehlo stretnutie s riaditeľom MPS, medzičasom inicioval PKPK stretnutie primátora s predsedom Slovenskej plaveckej federácie, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia klubu. Federácia potvrdila, že nájom je likvidačný a aj na slovenské pomery nevídaný.

Nasledovali otvorené listy primátorovi, ktorý spočiatku komunikoval mailom, ale v súčasnosti nejaví záujem situáciu akokoľvek riešiť. Celú komunikáciu si môžete prezrieť na stránke samotného klubu: https://plaveckyklubpezinok.sk/rodi%C4%8Diaverejnos%C5%A5

Plavecký klub Pezinok nemal na výber a v januári musel zazmluvniť dráhy opäť za 21 eur, lebo by deti nemali kde plávať.

Táto smutná situácia, ktorá je pre rodiny s nižším sociálnym zázemím  nezvládnuteľná, je zapríčinená nečinnosťou kompetentných. Najmä tých, ktorí sa pred voľbami hlásili k „Aktívnemu mestu Pezinok“.  Nečinnosť, neschopnosť a zlá komunikácia (o ktorej som písal tu https://dennikn.sk/blog/1693198/praca-by-sa-nemala-koncit-vitazstvom-vo-volbach/), postupne prerastajú mestom, stávajú sa denne prítomnými vo všetkých oblastiach samosprávy a bežného života Pezinčanov.

Dnes nemáme rozpočet, nemáme riaditeľa PKC a primátor Hianik trávi nemalú časť svojej pracovnej doby na facebooku, napriek tomu, že má k dispozícií celé tlačové oddelenie. Avizoval, že rok 2020 má byť rokom zlepšenej komunikácie. S tým sa dá plne súhlasiť, pokiaľ pod zlepšenou komunikáciou myslí linku primátor – poslanci, vytvorenie poslaneckého klubu, či vypracovanie programového vyhlásenia.

Niekedy však stačí aj drobnosť – na ulici zodvihnúť zrak a pozrieť sa ľuďom rovno do očí. Tak, ako sa na človeka s čistým svedomím patrí.

Teraz najčítanejšie