Denník N

Odmeny v METRE a kauza Muchovo námestie

Časť z projektu

Keďže sa pred pár dňami v médiách objavila správa o odmenách pre členov predstavenstva spoločnosti METRO Bratislava a.s. považujem za potrebné na publikované informácie zareagovať. METRO je akciová spoločnosť, vlastnená z 2/3 mestom Bratislava a z 1/3 Ministerstvom dopravy SR. V tomto volebnom období máme na starosti stavebný dozor na Dúbravsko-Karloveskej radiále, v súčasnosti najväčšej investičnej akcii v meste v objeme vyše 54-mil. €. Vykonávame inžiniersku činnosť na II. etape Petržalskej električky – investíciu v objeme asi 90-mil.€. Začíname okrem iného pripravovať a následne zabezpečovať výstavbu záchytného parkovacieho domu na konci plánovanej električkovej trate v Janíkovom dvore, realizáciu peších lávok a osvetlenia chodníkov okolo Chorvátskeho ramena. METRO chceme pretvoriť na efektívne riadenú spoločnosť, ktorá bude zastrešovať významné investície mesta. Momentálne však máme len 12 zamestnancov, a teda 5 členov predstavenstva pokrýva nielen formálnu stránku chodu spoločnosti, ale každý z nás má na starosti konkrétnu oblasť alebo oblasti a s tým súvisiace pracovné výkony. Keďže som architekt dlhodobo pôsobiaci vo sfére bytovej výstavby, som spoluzodpovedný za úplne novú úlohu – zabezpečovať pre jedného z našich akcionárov, mesto Bratislava, výstavbu nájomných bytov. Mimochodom METRO nemá na tento účel žiadneho špecializovaného zamestnanca a teda členovia predstavenstva riešia kompletnú súvisiacu agendu. Toto nové smerovanie spoločnosti však nebolo plánované. Je výsledkom vyriešenia jedného prípadu, ktorý sa udial v priebehu roka 2019. Ide o kauzu Muchovo námestie, ktorej sa budem bližšie venovať.

Hneď po nástupe do spoločnosti sme si predvolali vtedajšieho Generálneho riaditeľa, aby nám dal informácie o stave firmy. Okrem iného spomenul, že zrealizovali obchod, výsledkom ktorého by bola realizácia bytových domov na pozemkoch METRA na Muchovom námestí, kde má spoločnosť v súčasnosti sídlo. METRO by za to, na prízemí jedného z bytových domov, získalo 255 m2 kancelárií a 55 m2 veľký sklad v suteréne. Priestory, ktoré pre svoju činnosť v skutočnosti nepotrebovalo. Developer by naopak získal temer 4.000 m2 pozemkov, na ktorých plánoval postaviť, v dvoch bytových domoch, 90 bytov a 9 apartmánov. Boli to 2/3 všetkých pozemkov METRA v tejto lokalite. Mimochodom neskôr mal v pláne „získať“ aj zvyšnú 1/3, čiže ďalších 2.000 m2, na ktorých by postavil ďalší bytový dom s cca 50 bytmi. Máme na to dôkaz, keďže sme nakoniec od neho dostali kompletnú architektonickú štúdiu územia.

Moja prvá otázka na Generálneho riaditeľa bola či bol developer vybraný súťažou? Odpovedal že NIE. Že to bolo len na základe akýchsi referencií, v ktorých postavili podobné projekty a teda budú schopní aj tento projekt zrealizovať. Generálny riaditeľ ešte spomenul že interne skúšali ako alternatívu rekonštrukcie budov za účelom zvýšenia nájmu. Toto im ale nedávalo obchodnú logiku a tak sa rozhodli pre (toho konkrétneho) developera. Bez súťaže, bez obstarávania, bez možnosti získať najlepšiu možnú ponuku.

Keďže sa tomuto biznisu rozumiem, bolo mi hneď jasné že ide o pochybný obchod. Je to totiž jeden z najlepších stavebných petržalských pozemkov. V územnom pláne je to rozvojové územie určené zo 70% na bývanie. A v perfektnej polohe – blízko Billy, blízko električky a so zastávkou autobusu pár metrov od vchodu.

Zo zmlúv, ktoré nám boli následne predložené, sme zistili nasledovné:

  • 4 z 5 zmlúv boli podpísané 2 dni pred voľbami do samosprávy – 8.11.2018! Prečo ich podpis už nemohol počkať na nove vedenie mesta a METRA?
  • Všetkých 5 zmlúv bolo nevypovedateľných!
  • Obchod bol maximálne výhodný pre developera. Na vstup do projektu potreboval iba 131.340 EUR! Zvyšok by si hradil z bankového financovania. Jeho odhadovaný zisk by bol medzi 3-4 miliónmi EUR!
  • Obchod bol naopak maximálne nevýhodný pre METRO. (V hypotetickom prípade, keby chceli naši akcionári pozemok predať, bola by jeho odhadovaná cena temer 2.000.000 EUR. Cena spolu aj s ďalšou tretinou na úrovni minimálne 3.000.000 EUR…)

Obchod sa navyše zrealizoval v čase kedy mesto musí, na základe Zákona č. 260/2011, zabezpečiť vybudovanie vyše 500 náhradných nájomných bytov. V minulom volebnom období nepostavilo ani jeden a týmto by sa zbavilo jedného už len zo 4! vhodných pozemkov ktoré vlastní a na ktorých môže takúto výstavbu hneď začať realizovať.

Čiže namiesto výstavby 99 nájomných bytov napríklad pre učiteľky v materských škôlkach a školách, mestských policajtov, pre slobodné mamičky, pre čakateľov na náhradne nájomné bývanie (poväčšinou starých ľudí dlhodobo žijúcich v právnej neistote) by tam čoskoro stálo 99 komerčných bytov v projekte súkromného developera s obrovským ziskom pre pár osôb a s kanceláriami pre METRO, ktoré spoločnosť nepotrebovala. Tomuto sa podarilo zabrániť len vďaka nekompromisnému postoju celého nového predstavenstva, kde sa konečne ocitli naozajstní odborníci s vysokým ľudským a morálnym kreditom. Jednalo sa totiž o veľmi sofistikovanú „kúpu“ vecných bremien k pozemkom, ktorú by si všimol len málokto, resp. by to nedokázal takto vyhodnotiť. Po tvrdých, 6 mesačných, rokovaniach s developerom sa nám podarilo získať pozemky späť. S minimom nákladov, čo sa v histórii mesta ešte asi nikdy nepodarilo. Žiadna výmena za iné pozemky alebo vysoká náhrada škody. Rokovania sme ale začínali na požiadavke developera na zaplatenie 188.000 EUR nákladov na projekt a na ušlý zisk rádovo v miliónoch EUR. Nakoniec mu bolo vyplatených 50.000 EUR, za ktoré ale METRO získalo práva k projektovej dokumentácii, ktorú teraz použijeme pri výstavbe nájomných bytov za cca. 10.000.000 EUR. No a vďaka tomu že sme sa začali zaoberať témou pilotného projektu nájomného bývania na Muchovom námestí, tak máme v METRE dohodu s mestom Bratislava na tom, že budeme pre nich zabezpečovať výstavbu všetkých nájomných bytov.

Môžeme len špekulovať či správanie bývalého predstavenstva v kauze Muchovo bolo naivitou, nekompetentnosťou alebo či za tým bolo niečo ďaleko horšie – komplot zahŕňajúci väčší počet ľudí v pozadí. Je dnes v rukách polície aby vyšetrila podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa §237 Trestného zákona.

Na záver mám dve ponuky. Prvou je, že v prípade ak má ktokoľvek záujem sa o téme dozvedieť viac, sme pripravení sa priamo na mieste s kýmkoľvek stretnúť. No a druhá sa týka spomínaných odmien. Zodpovednosť za vyššie uvedené projekty, zásadový prístup v kauze Muchovo a nový rozbeh spoločnosti sme robili za 280 EUR v čistom mesačne, bez akýchkoľvek iných náhrad alebo odmien. Ak má o tom ktokoľvek pochybnosti, resp. ak to chce za tie peniaze robiť a myslí si že má náležitú kvalifikáciu, skúsenosti a získa dôveru vedenia mesta, tak mu ponukám moje miesto v predstavenstve.

Teraz najčítanejšie

Drahan Petrovič

Som architekt, ktorý si stavia vlastné projekty aby ukázal že sa to dá robiť zodpovedne a slušne. Keď som sa v roku 2007, po ôsmich rokoch strávených v kanadskom Vancouvery, vracal späť na Slovensko jedným z mojich cieľov bolo pomôcť zmeniť Bratislavu. Dnes sa ako poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke za koalíciu Team Vallo, Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, snažím tento ciel splniť.