Denník N

Voliči ĽSNS si neumývajú zuby

S týmto prevratným zistením prišli renomovaní ruskí vedci z Inštitútu aplikovaných vedeckých výskumov v Moskve, ktorí spracovali požiadavku lídra Ľudovej strany Naše Slovensko, na bližšie oboznámenie sa so svojím elektorátom.

Prieskum bol vykonaný telefonicky na vzorke 1488 respondentov, ktorí dobrovoľne priznali, že svoj hlas v najbližších voľbách do NR SR odovzdajú strane ĽSNS. Položené boli nasledujúce otázky:

1. Súhlasíte s Aristotelovým učením, že hlas je druh zvuku oduševnenej bytosti?

2. Myslíte si, že hlas je zvuk, ktorý má nejaký význam a nevzniká prosto tým, že sa vzduch vydychuje, ako keď sa kašle, ale tým, že vzduch, ktorý je v priedušnici, na ňu naráža?

3. Myslíte si, že nepríjemný dych je nežiaduci nielen pre ľudí, ktorých sa osobne týka, ale je ťažko znesiteľný aj pre ich okolie? Čo by ste takej osobe poradili, ako by ste jej pomohli?

4. Veríte, že zápach z úst sa v niektorých prípadoch musí liečiť s pomocou lekára, ale vo väčšine prípadov môže problém napraviť už zmena životného štýlu?

5. Súhlasíte s názorom, že v prípade nutnosti je najlepším riešením akútneho smradu z úst, použitie mentolových cukríkov a žuvačiek namiesto použitia zubnej kefky?

V prvej otázke sa 98 percent voličov ĽSNS drvivo zhodlo, že Aristoteles má pravdu a ich hlas má charakter oduševnenia. Len 2 percentá voličov vyjadrilo pochybnosť, či je ich oduševnenie dostatočné a úprimné. Z nepochopiteľných príčin sa porovnávali s Milanom Mazurekom, ktorý je povestný svojím silným animálnym hlasom a úprimným pouličným prejavom.

V druhej otázke došlo k roztriešteniu jednoty. 73 percent opýtaných tvrdilo, že hlas síce má význam, ale nie je to zvuk, čím častokrát popreli svoje tvrdenie z prvej otázky. 12 percent zúčastnených voličov si myslí, že hlas síce vzniká pri vydychovaní, ale priedušnica je orgán, ktorý sa často zapaľuje hlavne pri narážaní do vzduchu. 6 percent respondentov považuje kašeľ za legitímny hlas a je treba s ním pracovať, pretože každý hlas rozhoduje. 5 percent opýtaných odmietlo odpovedať na tak zavádzajúcu otázku, 2 percentá sa po kratšej odmlke odvolali na hlasivky a 2 percentá respondentov priznalo, že sa nad podobnými vecami nikdy nezamýšľali.

V tretej otázke voliči ĽSNS ohromili svojou toleranciou k smradu. Až 82 percent opýtaných sa vyjadrilo, že nepríjemný dych im neprekáža, stačí si len od danej osoby odstúpiť do úctivej vzdialenosti a rešpektovať slobodu prejavu. Len 14 percent respondentov si naozaj myslí, že to môže byť problémom zasahujúcim širšie okolie. Osobe s podobným problémom by poradili, aby si ústa v rozhovore zakrývala rukou, papierovou alebo plátenou vreckovkou, mala by častejšie konzumovať alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 40 % (kvôli dezinfekcii) a vrúcnejšie sa modlila, poprípade navštevovala častejšie sväté omše. Len 4 percentá respondentov by sa zameralo na dôkladnejšiu ústnu hygienu.

V štvrtej otázke sa priaznivci ĽSNS neochvejne priklonili k prevencii. Až 93 percent opýtaných by osobe so zapáchajúcim dychom odporučili návštevu zubára. Extrakcia zubov a inštalácia umelého chrupu bez rozdielu veku je najlacnejšie a najefektívnejšie riešenie zápachu úst. Prinieslo by to viac ako 800 pracovných miest v chemickom priemysle spojenom s výrobou lepidla na protézu, zvýšila by sa tým úroveň vzdelávania dentálnych hygienikov a konečne by sa tak zatočilo s predraženými službami u zubára, keďže by každé iné ošetrenie, okrem extrakcie zubov a inštalácie protézy, bolo vyškrtnuté z úhrad zdravotných poisťovní. 5 percent respondentov však odmietlo zmeniť životný štýl kvôli zubom, veď tie boleli vždy a bolieť aj budú. Zvyšné 2 percentá opýtaných by sa nikdy neznížilo k tomu, aby napodobnili homosexuálny životný štýl.

V poslednej otázke došlo k podobne drvivej zhode názoru ako v prvej otázke. Až 91 percent voličov ĽSNS by v prípade akútneho zápachu z úst siahlo po cukríkoch a žuvačkách aj keď daný problém vôbec neriešia. 4 percentá opýtaných považuje cukríky a žuvačky za prejav slabosti, prílišnej amerikanizácie a lepším riešením je ručná stručná pästná extrakcia, nech si to tí liberáli poriadne zapamätajú. 3 percentá by skúsilo žuť mätové lístky podľa vzoru starých mám a len 2 percentá opýtaných by si radšej pravidelnejšie umývali zuby.

Ruskí vedci svoje zistenia zverejnili v renomovanom odbornom časopise. Celosvetová únia vedcov sa aj vďaka tomuto prieskumu zhodla na tom, že voliči ĽSNS si neumývajú zuby, smrdí im z úst a nedokážu tak objektívne zhodnotiť problematiku ústnej hygieny. Vedci prejavili záujem o ďalšie skúmanie tohto výbehového typu voliča, keďže ich hlas je Bohužiaľ v demokratickej spoločnosti rovnocenný s ostatnými. „Smrad sa nesmie a nedá použiť ako argument vyradenia jednotlivcov z procesu volieb.“ povedal tímový vedúci Michail Vasilievič Lomonosov, ktorý zároveň prisľúbil, že sa pokúsi poodhaliť tajomstvo úspešného prežívania podobne pomýlených jedincov v demokratickom spoločenstve. V rýchlosti načrtol niekoľko možných teórií, no ani jedna zatiaľ nie je potvrdená a jeho tím sa pokúsi overiť aspoň niektoré. Za najpravdepodobnejšie príčiny považuje tento špičkový odborník nedostatočné reštrikcie a benevolenciu demokratických pravidiel civilizovanej spoločnosti, ale nie je možné vylúčiť aj samotnú teóriu, že smradľaví ľudia nikoho nezaujímajú a ich vylúčenie na okraj spoločnosti má za následok ich zhlukovanie a vzájomné podporovanie. „Podpora zo zahraničia nie je vôbec vylúčená, keďže tento fenomén nepozná hranice a čistenie zubov už podceňuje nemalé percento populácie naprieč národmi, bez rozdielu pohlavia, či vierovyznania.“ dodal profesor Lomonosov.

Teraz najčítanejšie