Denník N

Použili ste minulý rok na podnikanie auto? Priznajte sa, oplatí sa vám to

Na podanie daňového priznania k cestnej dani máte ešte pár dní.

Blíži sa čas daňových priznaní a väčšina z vás asi používa paušálne výdavky. Ak však paušálne výdavky používať nemôžete, alebo sa vám neoplatia, oplatí sa vám popremýšľať nad nákladmi, ktoré ste skutočne vynaložili na podnikanie. Medzi ne patrí aj používanie súkromného auta na podnikanie.

Mnohí z vás majú auto zaradené v obchodnom majetku firmy alebo živnosti, a teda výdavky s ním spojené si dávate do nákladov automaticky. Je však veľká skupina podnikateľov, či už konateľov vlastných spoločností, alebo živnostníkov, či zamestnancov, ktorí počas minulého roku používali na podnikanie a pracovné cesty svoje auto a možno ani netušia, že si môžu toto používanie dať do svojich výdavkov.

Na rozdiel od minulých rokov nemusíte takéto auto nahlasovať počas roka na daňový úrad, stačí do konca januára podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel alebo tzv. cestnú daň. Pre motocykle, trojkolky, štvorkolky a osobné automobily je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v dokladoch vozidla a vek vozidla. Pri úžitkových a nákladných vozidlách je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť a počet náprav podľa dokladov, vek vozidla. Sadzby dane pre osobné aj nákladné motorové vozidlá sú jednotné pre celé územie SR, bez ohľadu na to, v ktorom kraji je motorové vozidlo evidované. Ak ste nepoužívali auto na pracovné cesty počas celého roka, zaplatíte len alikvotnú časť za mesiace, v ktorom auto používané bolo.

A ako vyzerá výpočet nákladu za pracovnú cestu, ktorú urobíte vlastným automobilom, aby ste si zvážili, či sa vám oplatí porozmýšľať nad absolvovanými pracovnými cestami?

Čo k tomu potrebujete? Technický preukaz od vozidla s uvedenou priemernou spotrebou, bločky o nákupe pohonných hmôt, zoznam ciest, na ktoré ste použili svoje auto a potom financie na zaplatenie samotnej dani, nakoľko tá je splatná v termíne na podanie priznania – teda do konca januára.

Príklad
Živnostník z Banskobystrického kraja má súkromné vozidlo, ktorým každý mesiac absolvoval pracovnú cestu do Bratislavy, nakoľko tam má klienta, ktorému na mesačnej báze vykonáva servis.

Objem valcov motora                                                           1596 cm3
Priemerná spotreba podľa technického preukazu         7 l/100 km
Cena zakúpeného benzínu na cestu v 01/2019               1,156 eur/l
Počet najazdených kilometrov (1 cesta)                           425 km
Výpočet spotreby pohonných hmôt:                           425/100 * 7 *1,156 = 34,39 eur

Výpočet opotrebovania súkromného vozidla používaného na podnikanie:  425 * 0,183 = 77,77 eur

Spolu náklad na jednu pracovnú cestu Banská Bystrica – Bratislava a späť = 112,16 eur

Náklad sa zvyšuje počtom absolvovaných pracovných ciest. Živnostník si môže dať do svojich daňových výdavkov za minulý rok sumu cca 1345 eur, ak si takto prepočíta všetky pracovné cesty za minulý rok. Na cestnej dani zaplatí za rok 2019 sumu 148 eur, ktorú si rovnako môže uplatniť vo svojich daňových výdavkoch. Okrem týchto ciest mal určite aj ďalšie, ktoré súviseli s podnikaním a tak sa jeho daňové výdavky na pracovné cesty samozrejme zvýšia. Ak by pracovné cesty absolvoval na súkromnom automobile, ktorý jeho držiteľ nepoužíva na podnikanie, ale nie je jeho vlastný, nemôže si do výdavkov uplatniť aj amortizáciu, teda opotrebovanie vozidla (0,183 eur/km), len náklady na pohonné hmoty.

Živnostníci, ktorí nepôjdete cestou paušálnych výdavkov, porozmýšľajte nad skutočnými výdavkami aj v podobe používania svojho súkromného automobilu na podnikanie a verím, že v mnohých prípadoch sa vám daňové priznanie k dani z motorových vozidiel oplatí podať. Rovnako, ak ste majiteľom obchodnej spoločnosti, prípadne ako živnostník zamestnávate, porozmýšľajte, či vaši zamestnanci za uplynulý rok nepoužili na pracovnú cestu svoje motorové vozidlo.

UPOZORNENIE:
Ak ste občianskym združením, nadáciou, neziskovou organizáciou alebo neinvestičným fondom a na svoje pracovné cesty používate súkromné motorové vozidlo, alebo motorové vozidlo vašej organizácie, v prípade, že to boli pracovné cesty na naplnenie vášho hlavného cieľa, za takéto vozidlá nie je potrebné podávať daňové priznanie a platiť daň. Zákon o dani z motorových vozidiel totiž stanovuje, že daň sa platí len za automobily používané na podnikanie.

NOVINKA OD 1.1.2020:
Pokiaľ ste za predchádzajúci rok daňové priznanie podávali a predmetné vozidlo nebolo predmetom dane počas celého kalendárneho roka 2019 a v tomto zdaňovacom období:

  • nebolo o vozidle účtované,
  • nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii,
  • neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla,

zaniká daňová povinnosť pri danom vozidle 31.12.2018. V súlade § 8 ods. 7 je daňovník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31.1.2020. Pri splnení oznamovacej povinnosti v priebehu januára 2020 postupuje daňovník podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného od 1.1.2020 a túto zmenu oznámi správcovi dane na novom tlačive.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.