Denník N

„Ľu-dia-sa-už-ne-mô-žu-po-ze-rať-na-to-čo-sa-dée-je-v-tom-to-štáa-te …“

Vy, čo takto nahlas artikulujete ani len kultúru vystupovania nemáte …

___________________________________________________________

„Ľu-dia-sa-už-ne-mô-žu-po-ze-rať-na-to-čo-sa-dée-je-v-tom-to-štáa-te …“

Vy, čo takto príliš hlasno artikulujete ani len kultúru vystupovania nemáte,

kričíte na moderátora aj na spolu besedujúceho, Vy vždy takto vystupujete –

narcizmom so značne zvýšeným hlasom svoje radikálne názory presadzujete.

Vy s Vašim veľmi agresívnym vystupovaním mienite sa zasadzovať o verejné blaho?

A straníckym programom a svojim konaním nastoliť spravodlivosť a vykoreniť zlo?

Vaše ciele sú ušľachtilé, no neviete, že každý, úplne každý, by mal začať práve sám od seba?!

Nemyslím, že ďalších samoľúbych politikov, zahľadených akurát tak do seba, nám v politike ešte treba!

26.01.2020

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...